Staffing Management Services

Gegevens over de arbeidsmarkt zijn er in overvloed. Deze data worden pas bruikbare informatie wanneer ze op de juiste manier worden bewerkt, aan elkaar worden gekoppeld, ontsloten en geïnterpreteerd. En dat is precies wat Intelligence Group met de ontwikkeling van het Dashboard START (Staffing Tracking Analysis Report Tool) over de ontwikkelingen binnen de markt/ het aanbod van flexibele arbeid van de arbeidsmarkt in opdracht van Staffing MS heeft gedaan.