Artikel Gepubliceerd op 09-03-2020

Zijn mensen die in het buitenland willen werken anders?

Voor velen lijkt voor kortere of langere tijd in het buitenland werken een aantrekkelijk vooruitzicht.
Een andere cultuur, een ander klimaat, nieuwe carrièremogelijkheden, er zijn talloze redenen waarom naar het buitenland gaan lokt. Staan mensen die in het buitenland willen werken anders op de arbeidsmarkt? In dit artikel beantwoorden we die vraag op basis van gegevens uit onze Enquête Arbeidsmarktgedrag (AGO).

Werken in het buitenland, kort of lang verblijf?

Mensen die in het buitenland willen werken hebben we verdeeld in twee groepen: een groep die voor lange(re) tijd uit Nederland weg wil en een groep die voor korte óf langere tijd ervaring wil opdoen in het buitenland. We vergelijken beide groepen met elkaar en met een steekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking (NBB). Eén ding valt daarbij direct op: mannen trekken liever eropuit dan vrouwen, zowel voor een korte als een langere buitenlandervaring.

Dag hoog opgeleiden!

Maar liefst een op de vier WO-opgeleiden geeft aan zowel voor kortere als langere tijd naar het buitenland te willen, terwijl hun aandeel in de beroepsbevolking 16% bedraagt. MBO’ers zijn juist behoorlijk honkvast. Hun aandeel in de NBB bedraag 43%, maar van de mensen die willen emigreren of voor kortere of langere tijd in het buitenland werken behoort respectievelijk 36% en 35% tot deze groep. HBO’ers zijn licht oververtegenwoordigd in de groep die korte of langere tijd in het buitenland wil werken, terwijl VMBO’ers juist ondervertegenwoordigd zijn. Beide segmenten zijn wel evenredig vertegenwoordigd in de groep die aan emigreren denkt.

Werken in het buitenland
Bron: Intelligence Group, 2019

Nog meer vergrijzing?

Ouderen zijn duidelijk honkvaster dan jongeren – met uitzondering van het segment 15-19 jaar. Vooral als het gaat om ‘een buitenlandervaring’ – dus voor korte of langere tijd – zien we relatief veel belangstelling in het segment 25-29 jaar en in iets mindere mate onder dertigers. Alle segmenten binnen de groep 25-44 jaar zijn wat sterker vertegenwoordigd onder de mensen die voor lange tijd in het buitenland willen werken dan in de NBB. Liefst 28% van de NBB behoort tot de groep 50+. In de groep die lange tijd in het buitenland wil werken gaat het om 23%, in de groep korte en lange periodes om 24%. Emigratie voor korte of langere tijd heeft dus een licht versterkend effect op de vergrijzing.

Bron: Intelligence Group, 2019

Sector en opleidingsrichting

Als we kijken naar de opleiding van mensen die in het buitenland willen werken en de sectoren waarin ze werken, dan zien we weinig verrassingen. Wie opgeleid is in de richting toerisme, sport en recreatie heeft logischerwijs relatief meer belangstelling voor werken in het buitenland. Dat geldt in mindere mate ook voor mensen die opgeleid zijn in de richtingen bedrijfskunde en economie. De sector Toerisme is de enige die echt eruit springt. Opvallend is dat mensen met een opleiding in zorg en verpleging en mensen die in de sector Zorg & Welzijn werken minder dan gemiddeld in het buitenland willen werken.

Gewild

Mensen die in het buitenland willen werken zijn vaker al dan niet actief op zoek naar een andere baan. Zij gebruiken daarbij bovengemiddeld bedrijvensites, werving- en selectiebureaus, zoekmachines en social media. Mensen die voor korte of langere tijd in het buitenland willen werken zorgen er ook meer dan gemiddeld voor dat ze online vindbaar zijn. Beide groepen worden vaker benaderd door recruiters dan de NBB, het percentage dat minstens eens per kwartaal wordt benaderd (sourcingsdruk) is duidelijk hoger (37% voor lang, 41% voor kort of lang en 31% voor NBB).

Pullfactoren

Kijken we naar arbeidsvoorwaarden en pullfactoren, dan zien we voornamelijk voor de hand liggende verschillen met de NBB. Zo is het weinig opmerkelijk dat dicht bij huis werken voor de mensen die in het buitenland willen werken een minder belangrijke pullfactor is. Ze hechten ook minder aan een vast contract. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden valt vooral op dat de buitenlandgangers minder belang hechten aan een pensioenregeling.

Waarom weg?

De groep die voor korte of langere tijd in het buitenland wil werken, kreeg de vraag voorgelegd waarom ze dat willen. Uitdaging (41%), (werk)ervaring opdoen (31%) en kennismaken met andere culturen (32%) werden genoemd als belangrijkste motieven. Mensen die lange tijd in het buitenland willen werken, noemen ook vaak het klimaat (30%) en ‘een nieuw leven beginnen’ (42%) als redenen voor een gewenst vertrek.

Redenen voor werken in het buitenlandNBBLange tijd buitenlandLange + korte tijd buitenland
Werkervaring opdoen28%20%28%
Carrière-/doorgroeimogelijkheden17%14%17%
Klimaat25%30%25%
Mijzelf uitdagen41%37%41%
Kennismaken met verschillende culturen32%30%32%
Een nieuwe taal willen leren16%17%16%
Een verschil maken11%10%11%
Nieuwe mensen ontmoeten/mijn netwerk uitbouwen22%20%22%
Mogelijkheid om ervaring op te doen31%24%31%
Een nieuw leven beginnen26%42%26%
Een internationale carrière starten15%16%15%
Een betere levensstandaard verkrijgen11%16%11%
Salarisvoorwaarden/tarief17%13%17%
Werken voor een internationaal bedrijf17%16%17%

Bron: Intelligence Group, 2019