ISO 27001

Informatiebeveiliging

Intelligence Group hecht veel waarde aan uw privacy en aan informatiebeveiliging. Dit is de reden waarom wij conform de wetten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet Meldplicht Datalekken handelen. Tevens zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Mocht u een datalek detecteren of vragen hebben over ons Informatiebeveiligingsbeleid, dan kunt u terecht bij onze Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan per telefoon op 088-730 2800 of per mail via: informatiebeveiliging@intelligence-group.nl.

In controle over uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Intelligence Group redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via bovenstaande contactgegevens. Wij verzoeken u het verzoek zoveel mogelijk te specificeren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

ISO 27001 gecertificeerd

Intelligence Group is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Vanuit ISO 27001 besteden wij in ons dagelijks werk continue aandacht aan informatiebeveiligingsrisico’s, het correct verwerken van persoonsgegevens en privacy. De certificering is uitgevoerd door DNV GL Business Assurance UK. Klik hier om het actuele certificaat te downloaden.