Value of RPO in Europe

Arbeidsmarkt in Cijfers België

Inzicht in de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de Belgische arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktactiviteit
De arbeidsmarktactiviteit geeft aan hoe groot het actieve arbeidsaanbod is binnen de Belgische beroepsbevolking (excl. zelfstandige en ondernemers). Het zijn de mensen die nu actief op zoek zijn naar (ander) werk. Daarnaast is er een grote groep latente baanzoekers. Zij zijn niet actief op zoek naar ander werk, maar houden de arbeidsmarkt wel in de gaten.

01 Arbeidsmarktactiviteit

645.000

Brussel 27,3%
Vlaanderen 9,5%
Wallonië 13,1%

Baanwisselingen
Dit cijfer geeft weer welk deel van de Belgische beroepsbevolking (excl. zelfstandige en ondernemers) in de afgelopen 12 maanden ander/nieuw werk heeft gevonden. Het zegt iets over de dynamiek op de arbeidsmarkt. De cijfers hebben betrekking op mensen die een baan hebben gevonden bij een nieuwe werkgever. Interne baanwisselingen zijn niet meegenomen.

02 Baanwisselingen

942.000

Brussel 32,1%
Vlaanderen 17,1%
Wallonië 15,6%

Sourcingsdruk
De sourcingsdruk geeft aan welk deel van de Belgische beroepsbevolking (exc. zelfstandige en ondernemers) minimaal op kwartaalbasis wordt benaderd door recruiters, werkgevers en/of bureaus voor een nieuwe baan. De sourcingsdruk hangt samen met de schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe gewilder (schaarser) mensen zijn, hoe vaker ze worden benaderd.

03 Sourcingsdruk

30,8%

Brussel 38,9%
Vlaanderen 31,2%
Wallonië 27,2%

Werkzame personen
De grafiek toont de ontwikkeling van het aantal werkzame personen per kwartaal, voor totaal België en naar de drie gewesten. De aantallen zijn gepresenteerd in duizendtallen.

04 Werkzame personen

5,0 miljoen

BE vs. 2021Q4 1,8%
BR vs. 2021Q4 3,5%
VL vs. 2021Q4 2,9%
WA vs. 2021Q4 -0,9%

Werkloosheid
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in België wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

05 Werkloosheid per maand

5,8%

2022 feb 5,3%
2023 jan 5,8%

Werkloosheid per kwartaal naar regio
De grafiek toont de ontwikkeling van het werkloosheidpercentage per kwartaal, voor België totaal en naar de drie gewesten.

06 Werkloosheid per kwartaal naar regio

5,7%

Brussel 11,5%
Vlaanderen 3,3%
Wallonië 8,5%

Vacatures
De cijfers hebben betrekking op het aantal openstaande vacatures aan het eind van het kwartaal.

07 Openstaande vacatures

189.300

BE vs. 2021Q4 -4%
BR vs. 2021Q4 7%
VL vs. 2021Q4 -4%
WA vs. 2021Q4 -7%

Vacaturegraad
De vacaturegraad toont het aantal openstaande vacatures op 100 banen. Het is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Hoe groter het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het aantal banen, hoe hoger de vacaturegraad en hoe groter de spanning op de arbeidsmarkt.

08 Vacaturegraad

4,5

BE vs. 2022Q3 -0,4
BR vs. 2022Q3 -0,3
VL vs. 2022Q3 -0,5
WA vs. 2022Q3 -0,4

Tekort aan arbeidskrachten
Het percentage ondernemers die aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten. Het percentage heeft betrekking op het totale bedrijfsleven (excl. financiële instellingen en nutsbedrijven).

09 Tekort aan arbeidskrachten

20,8%

2022Q1 24,4%
2022Q4 21,4%

Uitzenduren
De grafiek toont de maandelijkse groei van het aantal uitzenduren. Het betreft de groei ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoens- en kalenderinvloeden.

10 Uitzenduren

-10,67%

2022 feb 7,68%
2023 jan -12,27%

Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Belgische economie en hun eigen financiële situatie. Hoe optimistischer of pessimistischer de consumenten gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het consumentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn.

11 Consumentenvertrouwen

-9

2022 mrt -16
2023 feb -8

Ondernemersvertrouwen
Het ondernemersvertrouwen is een samengestelde indicator op basis van de maandelijkse conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank van België. Ondernemers in de industrie, bouwnijverheid, handel en dienstverlening worden gevraagd naar hun oordeel en verwachtingen ten aanzien van onder andere de productie, omzet, werkgelegenheid, prijzen en voorraden. Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het ondernemersvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn.

12 Ondernemersvertrouwen

-12,8

2022 mrt 2,3
2023 feb -13,5

Economische groei
De grafiek toont de economische groei (bbp-groei) per kwartaal. Het betreft de jaar-op-jaar groei, d.w.z. de groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. De prognose is gebaseerd op de meest recente raming van het Federaal Planbureau.

13 Economische groei (incl. prognose)

Toelichting

De cijfers op deze pagina geven een actueel beeld en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op de Belgische arbeidsmarkt. De informatie is samengesteld op basis van meerdere bronnen. Het betreft onder andere unieke data van Intelligence Group afkomstig uit het continu internationaal arbeidsmarktonderzoek (International Talent Acquisition Monitor, ITAM). Deze data hebben vooral betrekking op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en gaan in op de samenstelling, achtergrondmerken, voorkeuren en het gedrag van de Belgische beroepsbevolking. Deze worden aangevuld met data uit (semi-)openbare bronnen die zich meer richten op de vraagzijde van de arbeidsmarkt (vacatures) en de (mis)match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (schaarste/krapte). Daarnaast wordt met een aantal economische en vertrouwens-/stemmingsindicatoren een beeld gegeven van de stand van de conjunctuur en het vertrouwen in de Belgische economie en arbeidsmarkt. Waar mogelijk en relevant is een regionale verdieping aangebracht naar de drie gewesten: Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

Update

De indicatoren op deze website worden periodiek geüpdatet. De cijfers op basis van het internationale arbeidsmarktonderzoek (ITAM) worden ieder kwartaal bijgewerkt. De overige indicatoren en modellen op deze pagina worden eveneens op kwartaalbasis of indien mogelijk op maandbasis geactualiseerd.

Intelligence Group

Intelligence Group is een internationaal data & tech bedrijf, opgericht in 2003. Intelligence Group is gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van Europese arbeidsmarkt- en wervingsdata. Wil je meer weten over Intelligence Group? Neem dan vooral een kijkje op de volgende pagina.

Maandupdate arbeidsmarkt in cijfers BE

"*" geeft vereiste velden aan

AVG*
Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Intelligence Group solutions

Meer inzicht in arbeidsmarktcijfers van jouw doelgroep?

Wil je meer inzicht in arbeidsmarktcijfers voor jouw specifieke beroepsklasse? Met het dashboard Giant, ontwikkeld door Intelligence Group, krijg je meer inzicht in jouw doelgroep en hoe de actuele arbeidsmarkt er voor hen uitziet.