Arbeidsmarktupdate Gepubliceerd op 03-04-2023

4 op de 10 personen in eerste kwartaal 2023 gehunt

Steeds meer vaste contracten. Aandeel van uitzend- en andere flexcontracten neemt af.

Rotterdam – 3 april 2023. De arbeidsmarkt blijft ook in het eerste kwartaal van 2023 alle records breken, blijkt uit de cijfers van Intelligence Group. Vier op tien (39,7%) personen binnen de Nederlandse beroepsbevolking is het afgelopen kwartaal minimaal één keer benaderd om van werkgever te veranderen. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Deze zogeheten sourcingsdruk is een sterke indicator van krapte en schaarste. Andere records die in het eerste kwartaal van 2023 werden gebroken ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 (jaar op jaar vergelijking) zijn een verdere daling van het aantal actieve baanzoekers. Dit aantal ligt nu op exact één miljoen personen. De grote vraag naar personeel in combinatie met het ‘inactieve’ aanbod – relatief weinig mensen zijn actief op zoek naar (ander) werk) – maakt dat werkgevers massaal mensen benaderen om bij hen te komen solliciteren/werken. Dat verklaart de toename van de sourcingsdruk.

Ook het aantal baanwisselingen is zeer hoog met 1,84 miljoen personen die in de laatste 12 maanden ander/nieuw werk vonden. Een stijging van 111 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Van gebrek aan dynamiek en beweging op de arbeidsmarkt is geen sprake.

Meer vaste contracten en minder uitzend- en overige flexcontracten

Werkgevers zijn steeds vaker bereid om nieuwe werknemers direct een vast contract te geven. In het eerste kwartaal van 2023 kreeg ruim 43 procent van de baanvinders een vast contract. De laatste zeven jaar is er duidelijk sprake van een stijgende trend, afgezien van een lichte teruggang tijdens de coronapandemie. Het aandeel tijdelijke contracten (vooral jaarcontracten) is min of meer stabiel over de tijd. De toename van het aantal vaste contracten gaat gepaard met een afname van het aantal uitzend- en overige flexcontracten.

Dat aandeel is inmiddels gedaald tot iets onder de twaalf procent: bijna een halvering ten opzichte van de 22 procent zeven jaar geleden. De arbeidsmarkt voor werkgevers is overigens niet minder flexibel geworden. Tegenover de toename van het aantal vaste contracten onder werknemers staat namelijk een sterke groei van het aantal zzp’ers. In de afgelopen zeven jaar is het aantal zzp’ers met bijna 300 duizend gestegen tot ruim 1,2 miljoen. Hun aandeel binnen de totale werkzame beroepsbevolking is toegenomen van 11,2 procent naar 12,7 procent. Daar komt bij dat uitzenden weliswaar daalt, maar detacheren flink in de lift zit. Een groot deel van de werknemers van detacheerders is weliswaar in vaste dienst, maar hun werkzaamheden worden gezien als flex door werkgevers.

Verdere arbeidsmarktverwachtingen voor 2023

Ten opzichte van het vierde kwartaal 2022 lijkt er sprake te zijn van een afvlakking als het gaat om een aantal indicatoren op de arbeidsmarkt, te weten arbeidsmarktactiviteit en baanwisselingen. Echter een kwartaal op kwartaal vergelijking van arbeidsmarktcijfers is, vanwege de seizoensinvloeden, niet goed te maken. En zelfs voor een traditioneel ‘minder’ eerste kwartaal, zijn de huidige cijfers zeer goed. Van een adempauze op de arbeidsmarkt is derhalve nog geen sprake aangezien de schaarste op alle recordhoogtes staat. In Q2 zal te zien zijn of er sprake is van een afvlakking, maar van echte ontspanning op de arbeidsmarkt, ook rekening houdende met de te verwachten economische groei, zal geen sprake zijn. De hyperkrapte houdt aan.

Hoe raar het ook klinkt, maar op basis van arbeidsmarktparameters lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt uitstekend te werken. Met een record aan banen, vacatures, lage werkloosheid, arbeidsmarktparticipatie, en baanwisselingen staat de arbeidsmarkt er zeer goed voor. Zeker vanuit het perspectief van een werknemer. Tegelijkertijd, vanuit het perspectief van de werkgever, is de krapte problematisch evenals het ziekteverzuim, het verloop en een steeds grotere afhankelijkheid van externe (flex)partijen. De balans is daarmee zoek en die balans is wel nodig voor een blijvend goed functionerende arbeidsmarkt in de komende jaren. Er zijn derhalve wel zorgen, zeker vanuit een werkgeversperspectiefAldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group

Meer informatie?

Neem contact op Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group: geert-jan@intelligence-group.nl.