Klantcase Future Place Leadership Gepubliceerd op 30-08-2021

Het werven van software developers in Europa

Er is een groeiend besef onder bedrijven en overheden om datagedreven te werken, echter is het concreet toepassen van data en het gebruiken tot haar volle potentie nog moeilijk. Dat is waar het bedrijf Future Place Leadership zich mee bezig houdt. Het Nordic consultancybureau gespecialiseerd in Placemaking helpt voornamelijk overheden in het aantrekkelijk maken van hun steden en regio’s voor buitenlandse bedrijven, talenten, investeerders en/of toeristen. Dit doen zij regelmatig in samenwerking met Intelligence Group. Intelligence Group sprak hierover met Nicole van Haelst, Senior Advisor Innovation Hubs and Talent Acquisition bij Future Place Leadership.

“Je merkt in eerste gesprekken vaak dat er een besef is dat je datagedreven moet werken in bijvoorbeeld Talent Attraction Management en dat de doelstellingen best goed gedefinieerd worden. Waar het vaak nog mis gaat is welke vragen t.a.v. van de huidige én toekomstige arbeidsmarkt beantwoord moeten worden om een actieplan te kunnen maken. Daar komt een partij als Intelligence Group bij ons in beeld.”

Software developers in Emilia Romagna, Italië

Een mooi voorbeeld is het project dat Nicole in Italië heeft gedaan, in de regio Emilia Romagna. “Dit ligt in het noorden van Italië en het is de nummer één regio qua economische activiteit en het meest innovatieve deel van het land. Het is een ambitie van de klant, de regionale ontwikkelmaatschappij ART-ER, om toegang tot talent te vergroten en te borgen voor alle werkgevers. ART-ER houdt zich bezig met het aantrekken van internationaal talent om de – kwalitatieve en kwantitatieve – skills gap in haar topsectoren te helpen dichten. De keuze voor dit project viel op Software developers. Ciao Software Developers! Het idee voor een internationale campagne is geboren.”

Om erachter te komen waar software developers in Europa wel te vinden zijn en hoe zij het beste aangetrokken kunnen worden, heeft Intelligence Group een analyse gemaakt. Uit de resultaten van deze analyse zijn een aantal locaties gekomen waarop een targeted campagne van 6 weken is gericht. Via kliks op de advertentie en voorselectie met chatbots is een talentpool van 500 qualified candidates gemaakt waarvan er ongeveer 50 gelijk om tafel bij de bedrijven zijn gekomen. De rest moet nu worden genurtured voor de toekomst.

“Wat belangrijk is om hierbij op te merken is dat Future Place Leadership geen recruitmentbureau is. Wij helpen onze klant alleen met de stappen te maken – op objectieve data gebaseerd – om van de huidige situatie op de arbeidsmarkt naar de gewenste situatie te gaan. Dit is een voorwaarde voor een sterke regionale economie. Dat er in dit geval direct hires uit de campagne zijn gekomen is een prachtig resultaat, maar de talentpool met 500 software developers die bewezen bereid en kundig zijn om in/voor de regio aan de slag te gaan is hetgeen wat zich in de toekomst nog gaat uitbetalen.”

Talent dashboard in Berlijn

Een ander voorbeeld is het talent dashboard dat Future Place Leadership samen met Berlin Partner for Business and Technology maakt. De klant wil graag – ter ondersteuning van de bedrijven en start-ups in de regio – op ieder moment inzicht kunnen geven hoe de arbeidsmarkt in en rondom Berlijn er voor staat en welke interventies noodzakelijk zijn. Waar zit momenteel druk, waar ontstaan er trends, is er een structurele gap. Intelligence Group heeft een analyse gemaakt van de meest gezochte en snelst groeiende functies en skills in de digitale economie van Berlijn. De resultaten hiervan worden opgenomen in het dashboard.

“Wat hier opviel was dat men wel openstond voor het gebruik van data en hiermee aan de slag wilde, het was alleen nog niet helder welke vragen precies beantwoord moesten worden om op basis van die data tot gedragen en actiegerichte voorstellen te kunnen komen. Je ziet dan echt dat wij bij iedere stap de data aanhalen; waar zijn we naar op zoek en welke data kan ons daarbij helpen? Hoe moet het opgeleverd worden zodat we er mee aan de slag kunnen? Hoe zet je zo’n dashboard structureel in? Dat zijn de stappen waar wij onze klanten in meenemen.”

Leiden Bio Science Park

Ook in Nederland is Nicole al bij meerdere projecten betrokken geweest. Het Leiden Bio Science Park (LBSP) wil transformeren van een science park naar een levendig innovatiedistrict. Als onderdeel van het project met Future Place Leadership heeft Intelligence Group een analyse gemaakt voor het demand for talent in LBSP. Hier staan onder andere resultaten in over de openstaande vacatures in de bioscience sector van Nederland, de meest gewilde functies en skills binnen deze sector en de snelst groeiende skills.

“In dit geval werk je samen met een district. Hier zitten opleiders, werkgevers, overheid en onderzoeksinstituten in die ieder voor zich belang hebben bij de data. Opleiders kunnen aan de hand van de data bepalen of hun curriculum nog passend is én beter aansluit bij de toekomstige arbeidsvraag. Bedrijven krijgen inzicht in waar ze hun recruitment efforts in moeten steken, zowel vandaag als in de toekomst. Overheid en gemeenten gebruiken het om te kijken waar zij verder bij kunnen helpen. In dit geval was duidelijk dat er data nodig was en dat daar wat mee gedaan kan worden. De grote vraag was wie ervoor gaat betalen. Dit is uiteindelijk verdeeld onder de partijen. Een nette oplossing, al duurde het proces daardoor wel langer.”

Nicole van Haelst, Future Place Leadership

Niet alle arbeidsmarktdata en -analyses zijn praktisch genoeg. Die van Intelligence Group wel.

Van analyse naar praktisch inzetbare campagnes

Ondanks het groeiende besef rondom het gebruik van datagedreven werken, blijkt het nog moeilijk om de vertaalslag te maken van data en resultaten naar gerichte actieplannen. De voorbeelden in deze case hadden ieder een eigen uitdaging en vorm van weerstand op het gebruik van data. Door het meenemen van de partijen in het belang van de juiste vragen stellen en de doorvertaling te maken naar praktische oplossingen zoals campagnes of een dashboard zie je begrip ontstaan voor het op de juiste manier omgaan met data.

“Vroeg of laat in de gesprekken komt altijd nog het zinnetje ‘Ik heb het gevoel dat…’ naar boven. Dan zeggen wij dat je op gevoel alleen niet kunt sturen. Wanneer je dan doorvraagt of het gevoel onderbouwd kan worden, blijkt dat vaak lastig of zelfs niet mogelijk. Niet alle arbeidsmarktdata en -analyses zijn praktisch genoeg. Die van Intelligence Group wel. Waar Future Place Leadership bij helpt is de vertaalslag om die analyses gelijk praktisch in te zetten. Wij kijken mee welke conclusies uit de data rollen en op basis daarvan doen we actievoorstellen. Alleen daarom werk ik al graag samen met Intelligence Group. En vooral omdat het zulke leuke, meedenkende sparringpartners zijn.”

Wil jij net als Nicole data gaan inzetten als praktisch middel? Neem dan contact met ons op!