Data gerelateerde skills essentieel bij realiseren energietransitie Gepubliceerd op 12-08-2022

Explosieve groei vacatures in de energietransitie

Rotterdam, 12 augustus 2022. Het aantal vacatures bij bedrijven die zich richten op de energietransitie is voor het tweede jaar op rij bijna verdubbeld. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is de groei 263%. De meest gevraagde functies zijn projectleiders, technisch consultants en beleidsmedewerkers milieuzaken. Vaardigheden zoals scrum, agile methodologie, gegevensanalyse in combinatie met duurzaamheid, communicatie, zelfmotivatie en werken in groepen zijn het meest gevraagd.. De skills for the future hebben een sterk datacomponent, zoals big data, data-analyse en database. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group voor de arbeidsmarktupdate  voor technici en energietransitie dat op 8 september plaatsvindt.

Arbeidsmarktupdate

Volgens een recent rapport waren er in het tweede kwartaal van 2022 8.407 vacatures bij energietransitiebedrijven. Dit is een stijging van 89% ten opzichte van een jaar eerder en een stijging van 263% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2020. De daadwerkelijke vraag naar werknemers die betrokken zijn bij de energietransitie is echter nog groter, maar wordt ingevuld door generieke arbeidsmarktpartijen zoals detacheringsbureaus, en intermediairs.

De vraag naar werknemers die betrokken zijn bij de energietransitie is dus geëxplodeerd en de verwachting is dat deze groei de komende jaren zal doorzetten gezien de focus op klimaatdoelstellingen en de energiecrisis. Dit zal weer leiden tot extra tekorten en schaarste in andere sectoren zoals de bouw, productie, installatie, logistiek maar ook bij (gemeentelijke en provinciale) overheden.

Grafiek

Meest gevraagde functies

De meest gevraagde functies met betrekking tot de energietransitie zijn overwegend technisch van aard, waarbij de skills for the future een sterk data- en IT-component hebben, te weten software- en/of systeem engineering, databases (SQL) en data-analyse (Python). Dit mede het gevolg van voorbereidende activiteiten voor de transitie, maar ook het slimmer inrichten van de bestaande capaciteit onder andere in het energienetwerk. Bij soft skills ligt de nadruk nu meer op communicatie, zelfmotivatie, werken in groepsverband, doelgericht en coördineren.

Kijkend naar de benodigde skills kunnen alternatieve doelgroepen en talentpools worden ontsloten, evenals het marktconform aanpassen van het curriculum van opleiders. In 17% van de vacatures wordt de beheersing van de Engelse taal gevraagd (in 2% de Duitse taal). Ten opzichte van 2018 is dat met 3% toegenomen, maar ligt de focus toch vooral op de binnenlandse Nederlandse markt. Hier ligt wel een grote kans omdat enerzijds er ook arbeidspotentieel uit het buitenland kan worden gehaald en anderzijds omdat de energietransitie ook een Europese uitdaging is. Samenwerken is daarin een sleutel voor succes.

Top-10 meest gevraagde functies in energietransitie:

1.       Projectleider

2.       Technisch consultant

3.       Beleidsmedewerker milieuzaken

4.       Elektromonteur

5.       Bedrijfsadviseur

6.       Projectleider weg- en waterbouw

7.       Innovatieconsultant

8.       Trainee

9.       Communicatiedeskundige

10.   Omgevingsmanager

Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group

“Nederland, maar ook Europa, heeft veel meer vraag naar schaarse profielen om de energietransitie vorm te geven dan dat er aanbod is. Toch is het opvallend dat oplossingsrichtingen traditioneel worden gekozen, waarbij er weinig focus is op skills, het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het werven en opleiden van alternatieve doelgroepen, internationale werving of samenwerken. De focus ligt sterk op kortetermijnoplossingen die vooral kostbaar zijn, niet-duurzaam én gericht zijn op beleid in plaats van de praktijk. De huidige manier waarop de arbeidsmarktproblematiek wordt benaderd is niet toereikend om de energietransitie goed en tijdig te realiseren. Zowel in volume als in kwaliteit.”

Voor duiding en oplossingsrichtingen:

Voor meer informatie: Neem contact op met Intelligence Group

Geert-Jan Waasdorp, 06-48337283. geert-jan@intelligence-group.nl

 

Wil je graag meer weten over de ontwikkelingen binnen de energietransitie? Dat komt goed uit! Wij geven namelijk op 8 september een webinar over dit onderwerp. Zien we jou daar?