Gepubliceerd op 16-01-2024

Recruitment Kengetallen Onderzoek 2024 gaat van start

Met alle krapte en arbeidsmarktontwikkelingen, is een actualisatie van het laatste recruitment kengetallen onderzoek uit 2021 geen overbodige luxe. Nu 2023 achter ons ligt, gaat Intelligence Group, in samenwerking met Jan Brooijmans, Werf& en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, de voorbereiding voor een nieuw onderzoek opstarten.

In tegenstelling tot eerdere edities wordt deelname aan het onderzoek een stuk eenvoudiger en aantrekkelijker. Met een koppeling aan het ATS worden alle relevante data (zonder persoonsgegevens en passend binnen de AVG) ingelezen en in een KPI en PowerBI – benchmarkdashboard teruggegeven aan de deelnemers. Daarin kunnen de eigen ken- en stuurgetallen worden uitgelezen en worden vergeleken met het marktgemiddelde. Ook is de ambitie om meer data te laten zien, zoals de schaarste van de doelgroep, en de ontwikkeling van de kengetallen over de kwartalen heen.

Deelname aan het Recruitment Kengetallen onderzoek 2024 is gratis (los van eventueel enkele tientjes voor PowerBI). Het vraagt wel tijd voor het maken van de (technische) koppeling en natuurlijk in het gaan werken met de resultaten. Om mee te doen is het belangrijk om je kort aan te melden via de volgende link. Doe dit uiterlijk voor 31 januari 2024. Over de inhoud van het onderzoek, en om mee te denken, worden er twee webinars georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen en de onderzoeks- en dashboard opzet te bespreken.

Planning

Januari ‘24:        deelnemers recruitment kengetallen onderzoek 2024 werven

Februari ‘24:      technische voorbereiding en uitvoering

Maart ‘24:          data verzamelen en verwerken

April ‘24:            onderzoek en analyse

Mei ‘24:              opleveren: dashboard en rapportage