Klantcase KLM Gepubliceerd op 30-01-2020

Beter anticiperen op de doelgroepen met Giant

KLM is een organisatie met 33.000 medewerkers in dienst. Met behulp van data over arbeidsmarktschaarste uit Giant onder verschillende doelgroepen, kan recruitment beter anticiperen op de doelgroepen in de arbeidsmarkt. “We kunnen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op dagbasis volgen, wat onze recruiters helpt in het adviseren van de lijn en het werven de schaarse kandidaten.”

Efficiënter werkproces door de schaarstetoets

“Recruitment heeft een transparante rol en wij gebruiken het Giant tijdens ons reguliere proces,” vertelt Anne-Mieke Schildt, manager recruitment bij KLM.

“Voorheen gaven we aan dat de markt schaars was, maar dan kwam de vraag waarop dat gebaseerd was. Door het niet of moeizaam vervullen van vacatures moeten we onderzoeken of we de juiste dingen doen. Giant helpt ons inzicht te geven in deze soms schaarse arbeidsmarkt. Specifieke doelgroepen zijn moeilijk om te werven en Giant geeft weer hoe de prognose is. Inzage van wat de (latent) zoekende kandidaat belangrijk vindt, helpt ons om de juiste zaken in onze teksten of campagnes mee te nemen. Gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt gedaan en real-time vacaturedata. Een mooi instrument dat ons dagelijks in ons proces helpt, snel en adequaat in te spelen op de arbeidsmarkt.”

Transparantie met data

Het eerste jaar werd Giant door de recruiters van KLM vooral gebruikt om op schaarste te toetsen. Recruitment adviseert de business in bijvoorbeeld het wel of niet verlengen van contracten. “Op dit punt zijn we erg geholpen. Nu zien we meer mogelijkheden in het dashboard, bijvoorbeeld de golfbewegingen, stabiliseert de markt zich of niet. Wij volgen dit continu, omdat het elk kwartaal weer anders is. Je ziet of het moeilijker wordt of juist makkelijker. Wat ik mooi vind aan het dashboard is dat de data heel recent is en we hierdoor de bewegingen op de markt kunnen volgen. Dit zorgt ervoor dat we transparant kunnen zijn vanuit recruitment en dat we het vertrouwen krijgen vanuit de business.”

In de praktijk

“Giant gebruiken we voornamelijk om de schaarstetoets te doen voor de hiring managers. Wat ik heel fijn vind aan Giant is dat het super gebruiksvriendelijk is. In de drukte van de dag kan ik gewoon een functie intypen en zie ik dat die schaars is. Daarnaast kijk ik ook steeds meer naar andere punten uit het dashboard, maar vaak gebruik ik het dashboard alleen als check om te zien of we in de goede richting bezig zijn met de werving. Belangrijke pullfactoren halen we ook uit Giant. Bijvoorbeeld flexibele werktijden. We nemen dit mee in onze vacatureteksten door dit op een prominente plek te benoemen.”

Anne-Mieke Schildt, KLM

“Giant is een waardevolle tool om te laten zien dat recruitment transparant is in het volgen van de processen”

Ben jij ook geïnteresseerd in Giant en wil je meer weten over de toepasbaarheid van dit dashboard voor jouw wervingsactiviteiten?
Neem dan contact op met ons!