Gepubliceerd op 08-11-2023

De juiste manier om Talent Intelligence te gebruiken bij werving

Talentwerving is een snel veranderend landschap dat zich aanpast aan de dynamische eisen van de hedendaagse technologiegedreven talentomgeving. Om goed geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van data, een diversiteit aan kansen aan te boren, en een talentenpijplijn te ontwikkelen en op te bouwen die echt waarde toevoegt, is het essentieel om de volledige potentie van Talent Intelligence te benutten.

Tijdens de recente Talent Intelligence Conferentie deelde Geert-Jan Waasdorp, de CEO van Intelligence Group, diepgaande inzichten en praktijk voorbeelden voor het strategisch implementeren van een Talent Intelligence-aanpak in werving en het optimaal benutten van data om organisaties te versterken en uit te breiden.

In zijn presentatie ’the candidate x-files’ tijdens de Global Talent Intelligence Conference 2023 benadrukte Geert-Jan dat alleen data hebben simpelweg niet voldoende is. Recruiters moeten de kunst beheersen om data strategisch te gebruiken om een competitief voordeel te behalen in de huidige competitieve talentmarkt.

Geert-Jan Waasdorp

"Het spel van Talent Intelligence draait om het verkrijgen en toegang hebben tot de juiste en unieke gegevens en deze om te zetten in bruikbare informatie voor het talent zelf, de talentwerving en het bedrijfsleven."

De presentatie van Geert-Jan bood een frisse kijk op het effectief gebruik van Talent Intelligence in wervingsinspanningen. Het ging diep in op deze opkomende benadering en lichtte de relevantie en impact ervan binnen de Europese arbeidsmarkt uit. Klik op de onderstaande link om de presentatie te bekijken.

Enkele van de gebruikscases zijn:

  • Recruitment KPI’s
  • Identificatie van wereldwijde vaardigheidshotspots op de campus
  • Het berekenen van de waarde van een talentenpool in een ATS
  • Internationale mobiliteit
  • RecruitAgent.ai
  • En veel meer