Artikel Gepubliceerd op 13-01-2020

Waar kandidaten zich aan storen tijdens een sollicitatiegesprek

De arbeidsmarkt is krap. Veel sectoren kunnen moeilijk aan gekwalificeerd personeel komen. Je zou dus denken dat organisaties er alles aan doen om op kandidaten een goede indruk te maken. Een goed verzorgd sollicitatiegesprek is daar een onderdeel van. En daar blijkt volgens ons onderzoek nog van alles mis te gaan.

Top-2 van ergernissen

Intelligence Group vroeg aan ruim 3000 kandidaten (m/v) met uiteenlopende opleidingsniveaus waar ze zich aan stoorden tijdens een sollicitatiegesprek. De top-2 was onder alle opleidingsniveaus gelijk, namelijk een haastig gesprek en een gebrek aan interesse van de gesprekspartner. Daaronder zien we een aantal opvallende verschillen. Zo ergeren vmbo’ers zich meer dan gemiddeld aan ongepast taalgebruik en storen zich juist minder vaak dan gemiddeld aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner. Dat laatste geldt in minderde mate ook voor mbo’ers. Maar zij storen zich dan weer meer dan gemiddeld aan het te laat arriveren van de gesprekspartner en het vaak onderbroken worden tijdens het praten. Bij hbo’ers en wo’ers leidt een slechte voorbereiding van de gesprekspartner tot bovengemiddelde ergernis. Voor wo’ers geldt dat zij zich ook bovenmatig storen aan onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure. Te laat arriveren van de gesprekspartner is iets waar hbo’ers en wo’ers zich duidelijk minder aan storen.

 

Waar stoort u zich aan tijdens een sollicitatiegesprek? VMBO MBO HBO WO
Slechte voorbereiding van mijn gesprekspartner 23% 32% 45% 45%
Gebrek aan interesse van mijn gesprekspartner 37% 45% 51% 54%
Telefoon van mijn gesprekspartner die overgaat 28% 25% 25% 21%
Te laat arriveren van mijn gesprekspartner 30% 34% 27% 25%
Geen oogcontact 27% 29% 29% 23%
Vaak onderbroken worden tijdens het praten 35% 37% 34% 31%
Ongepast taalgebruik van mijn gesprekspartner 25% 19% 21% 22%
Haastig gesprek 54% 53% 50% 51%
Geen mogelijkheid om vragen te stellen 30% 30% 28% 33%
Onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure 30% 35% 33% 39%

Bron: Intelligence Group, 2019

 

Verschillen tussen man en vrouw

Kijken we naar het geslacht van de kandidaten, dan zien we ook enkele opmerkelijke verschillen. Zo storen vrouwen zich bovenmatig aan ongepast taalgebruik, terwijl mannen zich meer dan gemiddeld storen aan een gesprekspartner die indruk probeert te maken. Vrouwen storen zich ook meer dan mannen aan een gebrek aan interesse van de gesprekspartner, het vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het vermijden van oogcontact.

Bron: Intelligence Group, 2019

Aandachtspunten per leeftijdssegment

De afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde zijn het grootst als we de respondenten uitsplitsen naar leeftijd. De segmenten beslaan steeds vijf jaar, met uitzondering van het segment 50+. De segmenten 20-24, 25-29 en 30-34 jaar vertonen relatief weinig afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde. De jongste leeftijdsgroep (15-19) wijkt daarentegen sterk af van het gemiddelde.  Zij storen zich bovengemiddeld aan vaak onderbroken worden tijdens het praten, onduidelijkheid over het vervolg van de procedure en het ontbreken van de mogelijkheid om vragen te stellen. Ze storen zich daarentegen opvallend veel minder dan het gemiddelde aan een slechte voorbereiding van de gesprekspartner, te laat komen, vermijden van oogcontact en een overgaande telefoon.

De segmenten 35-39 en 40-44 jaar ergeren zich bovenmatig en een haastig gesprek en een slechte voorbereiding. De groep 40-44-jarigen is ook het meest gevoelig voor het te laat arriveren van de gesprekspartner. Zij klagen dan weer minder over een gebrek aan interesse. Onder 45-49-jarigen is een telefoon die overgaat een bovengemiddelde bron van ergernis en het vermijden van oogcontact. Dit laatste hebben ze gemeen met de vijftigplussers, die zich daarnaast bovenmatig storen aan een vermeend gebrek aan interesse. Zij ergeren zich juist minder dan gemiddeld aan het onderbroken worden tijdens het praten. Het segment 45-49 jaar stoort zich minder dan het gemiddelde aan een haastig gesprek en aan onduidelijkheid over het vervolg van de procedure.

Waar stoort u zich aan tijdens een sollicitatiegesprek? 15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50 jaar en ouder
Slechte voorbereiding van mijn gesprekspartner 28% 33% 35% 33% 40% 40% 32% 38%
Gebrek aan interesse van mijn gesprekspartner 46% 47% 46% 43% 43% 40% 47% 51%
Telefoon van mijn gesprekspartner die overgaat 17% 16% 20% 25% 24% 26% 36% 27%
Te laat arriveren van mijn gesprekspartner 25% 28% 29% 30% 32% 36% 34% 29%
Geen oogcontact 21% 26% 24% 24% 24% 29% 34% 32%
Vaak onderbroken worden tijdens het praten 41% 38% 35% 35% 32% 37% 39% 29%
Ongepast taalgebruik van mijn gesprekspartner 27% 23% 19% 20% 21% 23% 19% 20%
Haastig gesprek 51% 52% 52% 51% 57% 57% 47% 50%
Geen mogelijkheid om vragen te stellen 35% 34% 31% 28% 27% 33% 24% 31%
Onduidelijkheid over het vervolg van de sollicitatieprocedure 49% 37% 36% 35% 33% 34% 28% 32%

Bron: Intelligence Group, 2019

 

Verbeteringspunten

Er valt voor organisaties nog heel wat te verbeteren aan het voeren van sollicitatiegesprekken. Het is verstandig om daarbij ook rekening te houden met specifieke ergernissen per geslacht, opleidingsniveau en leeftijdsgroep. Voldoende tijd uittrekken voor het gesprek en interesse tonen in de kandidaat zijn de belangrijkste algemene verbeteringspunten.