Klantcase HeadFirst Group Gepubliceerd op 02-08-2023

Giant neemt een steeds nadrukkelijker plaats in binnen onze toolbox

HeadFirst Group  is een toonaangevende, internationale HR tech dienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen, zoals Managed Service Providing en intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting). Er werken meer dan 25 duizend professionals bij ruim vijfhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan twee miljard euro. Belangrijke merken van HeadFirst Group zijn onder andere labels HeadFirst, Between en Staffing Management Services, en IT talent sourcer StarApple.

 

HeadFirst Group werkt samen met Intelligence Group bij het schrijven van kwartaalrapportages over de ontwikkelingen op de vaste en flexibele arbeidsmarkt; de Talent Monitor. Daarnaast wisselen de organisaties data over vast en flex uit. HeadFirst werkt ook met Giant, met inbegrip van de nieuwe Vast en Flex-functie.

Het Vast en Flex-dashboard biedt inzicht in flexibele arbeidskrachten en vergelijkt deze met vaste medewerkers. Zo kan de gebruiker in een paar minuten een Total Talent Acquistion strategie formuleren. Het nieuwe dashboard vergelijkt wervingshaalbaarheid; maandsalaris/uurtarief; de belangrijkste pullfactoren en het aandeel flex/zzp op de markt.

Waarom maakt HeadFirst gebruik van Giant en de nieuwe Vast en Flex-functie?

Bart van der Geest, hoofd marketing en communicatie van HeadFirst Group, vertelt:

‘Wij werken nu ongeveer een half jaar met Giant. We zijn van origine een dienstverlener in het professionals-segment op de flexibele arbeidsmarkt, maar hebben binnen de groep inmiddels ook al jaren oplossingen voor vaste arbeid. We bieden Total Talent Acquisition (TTA). Tegelijkertijd bewegen we van een specialist in werving en compliancy naar een strategisch partner waarbij we echt een datadriven consultant willen zijn voor onze opdrachtgevers. Bij beide ontwikkelingen past Giant perfect.’

HeadFirst Group gebruikt Giant voor zijn eigen interne HR-strategie, maar ook om opdrachtgevers beter van dienst te kunnen zijn. ‘We bewegen van een specialist in werving en compliance naar een strategisch partner waarbij we echt een datadriven consultant zijn voor onze opdrachtgevers. We combineren onze grote hoeveelheid eigen data met externe data van Intelligence Group, daardoor kunnen we unieke inzichten bieden die anderen niet kunnen bieden. Dit brengen we naar bestaande opdrachtgevers, maar deze data gebruikt onze bidmanagement afdeling ook om inschrijvingen op aanbestedingen en offertes in tendertrajecten concreet te onderbouwen.’

Van der Geest brengt het gebruik van Giant ook in relatie tot de purpose van HeadFirst Group: ‘join the next world of work’. Hij ziet in de weg naar die nieuwe wereld van werk drie ontwikkelingen: vraag en aanbod komen meer online bij elkaar, arbeid gaat meer plaatsvinden ongeacht contractvorm (vast of flex) en de arbeidsmarkt wordt steeds inclusiever, zonder vooroordelen. De data van Intelligence Group helpen volgens de marketeer omdat ze meer inzichten verschaffen bij de eerste ontwikkeling (online aanbod en vraag) en in staat stellen vast-flex bewegingen op de markt te volgen.

Bart van der Geest, hoofd marketing en communicatie bij HeadFirst Group

“We bewegen van een specialist in werving en compliance naar een strategisch partner waarbij we echt een datadriven consultant zijn voor onze opdrachtgevers.”

Was het nuttig?

Bij de werving van nieuwe talenten voor HeadFirst Group zelf, helpt Giant om te bepalen welke jobboards en doelgroepspecifieke sites de doelgroep gebruikt, en welke pullfactoren een rol spelen, zodat HR-collega’s de vacatures kunnen aanscherpen. ‘Ik vond het heel interessant om te zien welke verwachtingen de doelgroep heeft van het hele vacatureproces, hoeveel gesprekken ze wensen, welke feedback, zodat wij ons wervingsproces nog beter kunnen formuleren.’

Van der Geest schat in dat binnen HeadFirst circa 10-15 mensen het dashboard gebruiken en dat dat aantal nog gaat groeien. ‘Giant neemt een steeds nadrukkelijker plaats in binnen onze toolbox.’