Nieuws & blogs

Werving blijft lastig, zelfs als de vraag in 2020 afneemt

Bureaudirecteuren van middelgrote bemiddelingsbureaus in Nederland: Werving blijft lastig, zelfs als de vraag in 2020 afneemt.

Op 22 november vind het tweede bureaudirecteuren event plaats. Inschrijven kan hier.

Schrijf u nu in

Dinsdag 27 augustus vond het eerste bureaudirecteuren event plaats in Rotterdam met het thema Impactvolle Trends en Ontwikkelingen. Intelligence Group organiseerden samen met Tigris en FlexKnowledge een inspiratievolle kennissessie speciaal voor directeuren van middelgrote bureaus. Het was een vol en interactief programma waarin kennis werd overgedragen en gedeeld.

Marcel Reijmers van FlexKnowlegde over de WAB  Bureaudirecteuren event Impactvolle Trends en Ontwikkelingen

Naast dat er volop werd gesproken over de WAB en de implicaties, de minimale vereisten van een winnend faciliterend recruitment platform, ging het ook geruime tijd over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarin werden alle positieve ontwikkelingen, zoals de lage werkloosheid, het grote aantal vacatures en de krapte op de arbeidsmarkt genoemd. Vervolgens werd dit afgezet tegenover onder andere de dalende trends van de ABU cijfers, de stijgende werkloosheid en de klappen die de logistieke sector nu al krijgt in het Zuiden van Nederland door de krimp in de Duitse economie.

De trend beweegt naar beneden

De trend is een dalende beweging en in absolute termen is er nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Daarom is aan de 35 bureaudirecteuren die aanwezig waren gevraagd: “Welke uitdagingen zie jij op dit moment in jouw markt”.  Daaruit kwam het volgende beeld:

De grootste uitdaging, die veruit het meest werd genoemd werd, is ‘een tekort aan kandidaten’, maar ook ‘tekort aan recruiters en eigen personeel’. Hiermee wordt de krappe arbeidsmarkt nogmaals bevestigd. Andere uitdagingen die onder andere voorbij zijn gekomen: ‘brokers die een steeds grotere rol spelen’, ‘bewustwording en wens naar verandering’, ‘omscholing, omdat kandidaten niet geheel aansluiten’. Alhoewel dit uitdagingen van vandaag de dag zijn, zijn dit tevens punten die omgebogen kunnen worden naar kansen. Zo kwamen ook ‘mogelijkheden tot automatisering’, ‘recruitment tech vervangt traditionele tech’ en ‘internationale mogelijkheden’ voorbij.

We zitten in een tijdperk met oneindig veel mogelijkheden en manieren om slimmer en efficiënter te werken en werven. Het is dan wel belangrijk om open te staan om op andere manieren en buiten de bekende kaders te denken.

 

Vervolgens is gevraagd aan de bureaudirecteuren hoe de inschatting in het werven tot het einde van 2019 en voor 2020 is. Daarin kwam terug dat het werven van kandidaten lastig blijft. In tijden van krapte is werven natuurlijk lastig (zeker vandaag). Ook als de onzekerheid toeneemt en kandidaten blijven zitten waar ze zitten, blijft werven lastig. De inschatting was wel dat dit iets minder lastig zou worden in 2020. Misschien ook wel mede ingegeven door het feit dat men tot het einde van het jaar nog een toenemende vraag verwacht, maar dat dit in 2020 zal afnemen. Nog geen doemscenario’s, maar de richting van de beweging is dat het net wat minder wordt.

Inschatting van de arbeidsbemiddelingsmarkt

Nadat de bureaudirecteuren hun visie hadden gedeeld, kwam Geert-Jan Waasdorp met zijn voorspellingen. Hij deed er vier:

  1. Nichespelers, zeker kansrijke niches zoals data, tech, zorg, cyber, bio etc. zitten goed. De concurrentie zal daar waarschijnlijk wel toenemen. Het draait allemaal op specialisaties. Denk hierbij aan specialistisch te werk gaan zoals het schrijven van goede vacatureteksten, zorgen voor een unieke arbeidsmarktbenadering, aandacht voor de candidate experience maar ook recruitment automation, vergevorderde integratie van data en alles gedigitaliseerd.
  2. De markt is al gedraaid, zoals de vacature-indicator van CBS heel duidelijk laat zien. Tot (net voor) Prinsjesdag, zal de boodschap vooral positief blijven in de media. Vanaf oktober/november zal de toon gaan veranderen in de publicaties vanuit het UWV, CPB en CBS. Woorden zoals krimp, reorganisaties en stijgende werkloosheid zullen vaker terugkomen.
  3. De onzekerheid zal de komende maanden verder toenemen. Door de WAB (en de niet te onderschatte effecten daarvan op de werkloosheid in Q1-2020), de Brexit, internationale onzekerheid en de stagnerende huizenmarkt zal niet alleen bij werknemers maar bij ook bij werkgevers de onzekerheid toenemen. Dit zal leiden tot minder vraag en minder beweging. Overigens niet per definitie in een makkelijkere arbeidsmarkt. Iemand werven die onzeker is, beweegt veelal niet. Bewegen op de arbeidsmarkt is een teken van kracht.
  4. De status quo op de markt wordt in periodes van tegenwind uitgedaagd. Bestaande bedrijven zijn intern en kosten gericht. Toetreders zijn extern en investeringsgericht. Geeft dit aan dat verandering onderweg is?

Tijdens stagnatie wordt de ‘status quo’ aangepakt

Elke keer als de markt in stagnatie gaat (het gaat minder), dan gaat de focus van de bestaande partijen op kostenreductie (interne focus) en meer doen van datgene dat men al deed (niet-innoveren). Nieuwe toetreders springen in dat gat met een externe focus, een nieuwe verhaal en methodiek. Vaak in deze periode waar het meer een werkgeversmarkt wordt, wordt de verandering in de markt ingezet door werknemers.

Werknemers omarmden tijdens de crisis van 2002/2004 de Jobboards, zoals Monsterboard en Nationalevacaturebank. Tijdens de crisis 2011/2014 was dat social media en met name LinkedIn, maar ook Indeed kwam toen opzetten. Wat gaat er nu gebeuren in de markt? Is het een nieuw concept als Karreer.com dat het verschil kan maken of zijn het de marktplaatsen zoals Temper en YoungOnes die dat gaan doen? Volgens Geert-Jan gaan met name platforms een mooie toekomst tegemoet. Dat heeft meerdere oorzaken:

  1. Ze richten zich op niches
  2. Ze sluiten met techniek (denk aan mobile) aan bij de huidige tijd
  3. Ze spelen in op de wensen van vrijheid en zelfstandigheid van baanzoekers
  4. Ze faciliteren zzp’ers. Een beroepsgroep die aantrekkelijker wordt vanwege de WAB

Last but definitely not least: de focus van uitzenders is tot op heden geweest op de platforms en het disruptieve karakter. In het buitenland zijn het juist de jobboards die bang zijn van het disruptieve karakter van de platforms…. Er zou zomaar weer een shift op de arbeidsmarkt aan kunnen komen waarbij de WAB een bijzonder bijeffect heeft.

Ben u geïnteresseerd in een kennissessie speciaal voor directeuren, schrijf u nu in voor ons volgende bureaudirecteuren event op 22 november 2019.

Schrijf u nu in