Welke mogelijkheden zijn er op de arbeidsmarkt voor medewerkers die fysiek minder belastbaar zijn of hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen?

De arbeidsmarkt biedt ontzettend veel kansen, maar het is voor veel organisaties, loopbaan- en re-integratiebegeleiders en medewerkers lastig om echt zicht te krijgen op realistische mogelijkheden. Zeker wanneer mensen om verschillende redenen een ánder beroep moeten uitoefenen. Neem bijvoorbeeld (oudere) medewerkers in de zorg-, bouw of andere fysieke beroepen die niet tot aan hun pensioen door kunnen werken. Of mensen die vanwege mentale beperkingen of externe omgevingsfactoren (zoals prikkels, allergieën) op zoek moeten naar andere functies waar ze beter tot hun recht kunnen komen.

U zult vanuit een andere benadering dan de huidige functie de kansen moeten identificeren. Bijvoorbeeld vanuit de mogelijkheden die er wel zijn. Welke functies kan iemand die bijvoorbeeld niet kan horen of zien uitoefenen? Of u kunt zoeken vanuit affiniteiten en competenties. De uitdaging ligt in de vertaling naar de arbeidsmarkt. Waar is vraag naar nu en in de toekomst? Wat zijn realistische kansen gezien de eventuele beperkingen? Intelligence Group heeft in samenwerking met PiT strategie en Jobdigger een dashboard ontwikkeld, waarbij u op basis van real-time arbeidsmarktinformatie kunt bepalen wat realistische kansen zijn.