Nieuws & blogs

Verwachte vraag naar 'vaste' IT'ers door financiële dienstverleners neemt in 2019 met 5% af

Interessante waarnemingen

  • Top-20 financiële dienverleners zoeken in 2019 naar verwachting 2.510 IT’ers in vaste dienst
  • 18% van de totale vraag voor 2019 staat nu al uit
  • Gemiddeld staat een IT-vacature bij financiële dienstverleners 69 dagen open
  • De grootste vrager naar IT-personeel is ING, met naar verwachting 480 vacatures. Een daling van 19% ten opzichte van 2018
  • Vraag naar IT’ers krimpt gemiddeld genomen bij banken, terwijl bij verzekeraars en pensioenfondsen deze gemiddeld gelijk blijft.
  • Meest gevraagde functie is Software Engineer, gevolgd door Webontwikkelaar en Tester Software. De functies waar de snelste groei in zit, zijn IT-specialist, SAP Consultant, Solutions Architect en Data Scientist

In 2018 hadden de top-20 financiële dienstverleners 2.656 IT-vacatures openstaan in Nederland. Dit aantal is met 2.510 IT-vacatures in 2019 naar verwachting 5% lager op basis van predictive recruitment algoritmes van Intelligence Group, gebruik makend van onder andere de data van Jobfeed. ING is in 2019 nog steeds de grootste vrager met naar verwachting 480 vacatures in Nederland (-19%), gevolgd door NN en ABN AMRO. Daar waar de banken gemiddeld genomen minder IT’ers zullen zoeken in 2019, zien we bij de verzekeraars en pensioenfondsen gemiddeld een gelijkblijvende vraag.

“Je zou verwachten dat de vraag naar IT’ers bij de financiële dienstverleners een stuk groter zou zijn, gezien de technologische veranderingen die plaatsvinden en de noodklok die met betrekking tot schaarste vaak wordt geluid. Opvallenderwijs neemt de eigen directe vraag af. Tegelijkertijd werkt een veelvoud aan IT-gedetacheerden, flexwerkers en ZZP’ers bij veel van de grote financiële dienstverleners, naast de IT die geoutsourd is,” aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group

1 op de 4 software engineers die van baan wisselt in 2019 is nodig in de financiële dienstverlening

In januari 2019 stond circa 18% van de totale vraag al uit. Met een gemiddelde doorlooptijd van 69 dagen bij financiële dienstverleners (terwijl een kandidaat maximaal 30 dagen verwacht), staat de recruitmentafdeling voor een zware opgave. Met zo’n lange doorlooptijd wordt de concurrentie op de arbeidsmarkt groter, alternatieven aantrekkelijker voor kandidaten en de recruitmentopdracht niet gemakkelijker. Het is logisch dat veel van de oplossingen daarom gezocht worden in het flexibel aantrekken van talent.

Bron: DoelgroepenDashboard analyse op Software Engineers

De grootste vraag ligt bij Software Engineers, gevolgd door Webontwikkelaars en Tester Software. Om de uitdaging van recruitment te duiden: iets meer dan 1 op de 4 Software Engineers die in 2019 actief op zoek gaat naar een baan, zou in de financiële dienstverlening moeten komen werken om te voldoen aan de vraag. Dit terwijl 75% minimaal één keer elk kwartaal gehunt wordt en maximaal een sollicitatieproces van 4 weken verwacht en 2 interviews (bron: European Recruitment Dashboard).

“Niet het werkgeversimago, maar de lange en stroperige interne processen zijn het grootste probleem die financiële dienstverleners ondervinden in het aantrekken van vast IT-talent. Budgetten worden voornamelijk besteed aan gedetacheerderen en zzp’ers die relatief snel worden aangetrokken. Recruitment heeft daarentegen met beperkte budgetten en een lang intern recruitmentproces te maken. Naast de war for talent, heeft recruitment ook een interne ‘war’ te voeren,” aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat deze arbeidsmarktdata concreet voor uw bedrijf kan betekenen? Met het DoelgroepenDashboard heeft u in enkele klikken inzicht in de wervingshaalbaarheid, waar en hoe u de doelgroep kunt bereiken of de regionale arbeidsmarkt. Wilt u ook slimmer werven? Vraag dan nu een demo aan.

JA, IK WIL EEN DEMO

Heeft u specifieke vragen over dit artikel? Neem dan contact op met Geert-Jan Waasdorp, Eiegnaar Intelligence Group op 06-48 33 72 83 of met Intelligence Group op haar algemene nummer: 088 730 2800 of via de e-mail: info@intelligence-group.nl.