Nieuws

Stand van HR: Strijd om recruiters barst los

Meer dan de helft van de recruiters wordt minimaal één keer per kwartaal benaderd.

Het aantal vacatures naar HR-professionals is in het vierde kwartaal van 2017 gestegen naar ongekende hoogte. Uit de recentste editie van De Stand van HR Q4 2017 blijkt dat het aantal vacatures tot 10.724 is gestegen wat een stijging van 19% is ten opzichte van het derde kwartaal. Daarnaast blijkt dat het totaal aantal vacatures in deze sector met maar liefst 43% is gestegen ten opzichte van 2016. Vooral de vraag naar recruiters lijkt alsmaar toe te nemen.

Ontwikkeling HR-vacatures

Bron: Jobfeed.nl. Berekeningen door Intelligence Group

Vraag naar recruiters neemt met 44% toe
Als binnen de HR-functies wordt ingezoomd op recruitment functies, zien we dat het aantal vacatures voor recruiters met 44% is gestegen. Dit is opvallend aangezien het aantal vacatures voor de functies ‘adviseur werving & selectie’, ‘consulent arbeidsbemiddeling’ en ‘arbeidsbemiddelaar’ tussen 2015 en 2016 nauwelijks groeide of zelfs daalde, terwijl het aantal vacatures voor deze functies (en ook voor recruiters en intercedenten) in 2017 wel weer toenam. Vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt zien we dat steeds meer bedrijven weer werk maken van hun werving en selectie. 

groei aantal vacatures HR-professionals

 

Bron: Jobfeed.nl. Berekeningen door Intelligence Group

Grootste vraag naar recruiters in de bouw
Wanneer er specifiek per sector wordt gekeken, zien we de snelste groei in vacatures-aantallen voor recruiters in de bouw (76%), overheid (72%) en gezondheidszorg (70%). De toenemende schaarste in deze sectoren zorgt ervoor dat bedrijven hun recruitmentcapaciteit uitbreiden. Door goede recruiters te werven, hopen werkgevers de vele openstaande vacatures te vervullen.

Tabel 1: Top-10 sectoren met de meeste groei in vacatures voor recruiters

Ranking Sector Jaargroei (2017 - 2016)
1 Bouw 76%
2 Overheid / Non profit 72%
3 Gezondheidszorg / Welzijn 70%
4 Industrie / Techniek 70%
5 Zakelijke dienstverlening 46%
6 ICT 44%
7 Media / Communicatie 37%
8 Handel 28%
9 Financieel / Verzekeringen 21%
10 Onderwijs / Onderzoek 14%

Bron: Jobfeed.nl. Berekeningen door Intelligence Group

Meer dan de helft van de recruiters wordt minimaal één keer per kwartaal benaderd
Eén op de drie HR-professionals wordt één keer per kwartaal of vaker benaderd voor een functie. Als onder de HR-professionals wordt gekeken naar recruiters, dan blijkt dat deze groep ten opzichte van alle HR-professionals veel vaker wordt benaderd: meer dan de helft van de recruiters wordt minimaal één keer per kwartaal benaderd voor een baan. De hoge mate waarin recruiters benaderd worden voor een baan, zien we terug in het aantal baanwisselingen onder recruiters in de afgelopen 12 maanden. Van alle recruiters heeft maar liefst 24% in de afgelopen 12 maanden een baan gekregen bij een nieuwe werkgever, terwijl dit percentage onder alle HR-professionals op 11% ligt. Het actief benaderen van recruiters lijkt dus het gewenste effect te hebben.

benaderfrequentie HR-professionals

Bron: Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (2017), Intelligence Group

Meer informatie?
Het rapport de Stand van HR wordt opgesteld door Intelligence Group en mogelijk gemaakt door Compagnon. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Frank Roders, directeur bij Compagnon, op 079 – 36 316 80 of met Matthijs de Fauw, arbeidsmarktanalist bij Intelligence Group op het nummer 088 – 7302800.

Wilt u het hele rapport lezen? Download dan het volledige rapport Stand van HR 2017 Q4.