Nieuws & blogs

Kerstpakket populairste extraatje onder werknemers

Aan het einde van het jaar organiseren werkgevers vaak iets extra’s voor hun werknemers, zoals een sinterklaasfeest of nieuwjaarsreceptie. Het kerstpakket is de grote favoriet onder mensen in loondienst. Bijna alle werkenden (87%) willen aan het einde van het jaar een kerstpakket of kerstcadeau(bon) ontvangen en de meeste werkgevers geven daar ook gehoor aan (82%). Daarnaast zijn een kerstgratificatie en een kerstfeest populair. Het sinterklaasfeest geniet de minste voorkeur onder werknemers (37%).

Tussen wat mensen graag zouden willen dat er wordt georganiseerd en wat er daadwerkelijk wordt georganiseerd vanuit de werkgever zit verschil. Bijna twee derde (62%) van de werkenden zou graag een kerstgratificatie ontvangen, terwijl dit maar bij 38% van de werkenden het geval is. Dit blijkt uit de analyses van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group uit het vierde kwartaal van 2019 onder 2.556 personen.

Bron: Intelligence Group 2019

Sinterklaasfeest minder populair

Het organiseren van een sinterklaasfeest wordt vaker gedaan dan werknemers willen. Voor 45% van de werknemers in loondienst wordt een sinterklaasfeest georganiseerd door de werkgever, terwijl maar 37% dit zou willen. Het sinterklaasfeest geniet de grootste voorkeur in de leeftijdscategorie 30-50 jaar. Dit is vaak de leeftijd waarop deze groep kinderen heeft. Opvallend is wel dat werkgevers het vaker organiseren, dan dat er daadwerkelijk voorkeur voor is.  

Bron: Intelligence Group 2019

Kerstfeest populair onder jongeren

Het kerstfeest is met name populair onder jongeren tot 30 jaar. 62% van de werknemers in deze leeftijdscategorie zou graag willen dat dit georganiseerd wordt door de werkgever. Dit percentage daalt naarmate de leeftijd stijgt. Van de 30-50-jarigen zou iets meer dan de helft (53%) willen dat er een kerstfeest wordt georganiseerd en onder 50-plussers is dit 46%.

Bron: Intelligence Group 2019

Helft van zzp’ers wil kerstpakket

Onder zzp’ers is het kerstpakket het populairst als extraatje. 53% van de zelfstandigen zou dit graag willen krijgen van een opdrachtgever. Daarna volgen een kerstgratificatie (33%) en een nieuwjaarsreceptie (31%). Zzp’ers hebben minder behoefte aan de dingen die rond Sinterklaas en Kerstmis worden georganiseerd door de opdrachtgever dan de mensen die in loondienst werken. Zo is onder zzp’ers een sinterklaasfeest minder populair dan bij mensen in loondienst, respectievelijk 22% en 37%.

Onderzoeksachtergrond

De cijfers zijn gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat Intelligence Group al sinds 2003 elk kwartaal uitvoert. Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef uit de beroepsbevolking gevraagd naar allerlei aspecten rondom werk en arbeidsmarkt. De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. Bij de gestelde vragen konden respondenten een antwoord kiezen: “Wat wordt vanuit uw werkgever georganiseerd?” en “Wat zou u willen dat er georganiseerd wordt vanuit uw werkgever?”