Nieuws & blogs

Hoelang mag een geslaagde sollicitatieprocedure zijn?

Sollicitaties spelen zich vaak af in een soort van schemergebied. Sollicitanten houden om voor de hand liggende redenen verborgen dat ze op zoek zijn naar een andere werkgever. De tijd tussen het eerste sollicitatiecontact en de handtekening onder het contract kan daardoor zwaar vallen. Intelligence Group was dan ook benieuwd wat mensen een acceptabele doorlooptijd vinden voor een (geslaagde) sollicitatieprocedure.

Klachten over sollicitatieprocedures komen vooral van mensen die worden afgewezen. Een succesvolle sollicitatie leidt al snel tot vreugde en vergeving, zelfs als de procedure zich voor het gevoel van de sollicitant eindeloos leek voort te slepen. Voor een beetje recruiter mag dat geen reden zijn om niet naar verbetering te streven. En dus is het handig om een benchmark bij de hand te hebben met acceptabele doorlooptijden.

Grote individuele verschillen

De vraag welke doorlooptijd acceptabel wordt gevonden, is opgenomen in het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek dat een grote en zeer brede doelgroep omvat. De cijfers kunnen zodoende worden uitgesplitst naar vakgebied, leeftijd, opleidingsniveau en geslacht. De individuele verschillen zijn enorm, variërend van 1 week tot een half jaar. De gemiddelden en de vaakst genoemde doorlooptijden die nog acceptabel zijn, laten daarentegen een zekere consensus zien. Het overall gemiddelde is 3,7 weken.

Opleidingsniveau bepalender dan geslacht

Mannen vinden een iets langere doorlooptijd acceptabel dan vrouwen, maar de verschillen ten opzichte van het gemiddelde zijn klein. Als we uitsplitsen naar opleidingsniveau zien we wel een duidelijke trend. Hoe hoger de opleiding, des te groter het geduld. Waar vmbo’ers in iets meer dan 3 weken de procedure afgerond willen zien, geven wo’ers aan gemiddeld ruim 4 weken doorlooptijd te accepteren. Bijna de helft van de vmbo’ers vindt een termijn van hooguit twee weken acceptabel, tegen 35% voor mbo, 25% voor hbo en 18% voor wo. Alleen in de groep wo is er geen meerderheid die vindt dat de procedure binnen 3 weken afgerond moet zijn.

Bron: Intelligence Group 2019

Kleine verschillen tussen leeftijden

Wie verwacht had dat ouderen veel geduldiger zijn dan jongeren, komt bedrogen uit. De verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn relatief klein. De groep 20-30 jaar is gemiddeld het minst geduldig, gevolgd door 30-40 jaar én 50+. Sollicitanten van 40-50 jaar hebben de langste adem. Door alle leeftijdsgroepen heen vindt ruim 80% dat de procedure niet langer dan een maand in beslag zou moeten nemen en meer dan de helft vindt 3 weken het maximum.

Bron: Intelligence Group 2019

Persoonlijke dienstverlening wil snel

De verschillen tussen de verschillende vakgebieden zijn wat groter. Het vakgebied persoonlijke dienstverlening blijft als enige gemiddeld onder 3 weken aanvaardbare doorlooptijd. Logistiek volgt op de voet met iets meer dan 3 weken. Ook Transport, Toerisme, Bouw en Horeca zitten ruim onder het overall gemiddelde. Het meeste begrip voor een lange doorlooptijd is er onder mensen die daar zelf aan bijdragen (vakgebieden Personeel en organisatie/HRM en Directie). Vakgebieden waarin veel hoger opgeleiden werkzaam zijn, zoals Juridisch, Beleid, Onderzoek, Engineering, Marketing, Communicatie, Consultancy en Kwaliteit, bevinden zich ook aan de bovenkant van het spectrum. In deze vakgebieden wordt een gemiddelde van ruim 4 weken acceptabel gevonden. Dat geldt ook voor het vakgebied Beveiliging. De overige vakgebieden wijken niet veel van het gemiddelde af.

Conclusie

Bij het vaststellen van een richtsnoer voor de lengte van de sollicitatieprocedure van het eerste contact tot aan ondertekening van het contract, lijken opleidingsniveau en vakgebied de beste handvatten te bieden. Als vuistregel geldt dat in vrijwel elke groep tenminste 80% van de sollicitanten een doorlooptijd van hooguit vier weken aanvaardbaar vindt.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

Het DoelgroepenDashboard is een handige tool die u direct inzicht geeft in de wensen van de doelgroep per functie, waardoor u de doelgroep beter kunt bereiken. Wilt u meer weten over hoe u makkelijker en efficiënter kunt werven? Vraag dan nu een demo aan.

JA, IK WIL EEN DEMO