Nieuws & blogs

Hoe breng je 200.000 werklozen naar een nieuwe baan?

Het vacatureaanbod is sinds de intelligente lockdown met een kwart gekrompen, de werkloosheid stijgt en zo’n 500.000 ZZP’ers maken gebruik van de Tozo. Wekelijks presenteren Jobdigger, OnRecruit en Intelligence Group in het webinar Arbeidsmarkt Updates de meest actuele arbeidsmarktdata, ontwikkelingen en kansen. Afgelopen week stonden we stil bij de vraag: hoe breng je 200.000 nieuwe werklozen naar een nieuwe baan?

Sinds de coronacrisis is het aantal werklozen toegenomen en neemt het aantal betaalde uren af, blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Uit het onderzoek blijkt dat de groep die door de coronacrisis ‘minder betaalde uren maakte’ groter is geworden. Minder mensen doen dus niets of kunnen niets doen, o.a. doordat de voorraad werk is afgenomen. Dit effect was eerder al zichtbaar bij jongeren, maar nu ook bij 30- en 45-plussers en (v)mbo’ers. 

Om mensen naar een nieuwe baan te brengen is het belangrijk om het volgende te weten. Allereerst vindt een goede baanzoeker maximaal een derde van de voor hem/haar relevante vacatures. Tegelijkertijd worden een grote hoeveel vacatures niet ingevuld simpelweg omdat ze niet gevonden worden of niet aansluiten bij de actuele arbeidsmarkt. Om dit op te lossen, geeft Intelligence Group in het webinar een drietal oplossingen:

  • Er zou een wettelijk recht moeten komen op een transparante arbeidsmarkt. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van een Funda van de arbeidsmarkt. Een marktplaats waar alle vraag en aanbod op de goede manier gepresenteerd wordt en waar de matchingsalgoritmes zowel op functiegroepen als op skills gericht zijn.
  • Werknemers zouden het recht moeten krijgen om minimaal één keer per jaar een LoopbaanAPK te maken waarmee zij inzicht krijgen op onder andere hun arbeidsmarktkansen, uitstroomkansen, alternatieve beroepen/banen en opleidingsmogelijkheden. Ook zouden werkgevers twee keer per jaar een Employability (half)jaaropgaaf kunnen geven aan hun eigen werknemers.
  • Courant gedrag op de arbeidsmarkt moet worden beloond, bijvoorbeeld door mensen een bonus te geven voor het snel vinden van een baan. Hierdoor zullen ze sneller doorstromen en minder lang werkloos blijven.

Hoe beweeg je als werkgever of recruiter kandidaten jouw richting op?

Jobdigger kwam met het interessante inzicht -het verhaal van Intelligence Group ondersteunend- dat ondanks het afnemende aantal betaalde uren en de stijging van het aantal werklozen, het aanbod op de arbeidsmarkt toch groot is met bijna 260.000 unieke openstaande vacatures. Dit wekt een interessant vraagstuk op: hoe beweeg je als werkgever of recruiter deze grote groep kandidaten en nieuwe werklozen jouw richting op?   

In het webinar worden drie manieren om kandidaten in je recruitmentproces te krijgen aangekaart door OnRecruit: (1) sollicitaties via de website door middel van online marketing, (2) het sourcen van kandidaten via cv-databases zoals werk.nl, en (3) het in contact te blijven met je bestaande database. Betreft het werven via de website is het opvallend dat het direct verkeer naar de website sinds de intelligente lockdown is gestegen van 35% naar 50%. Dit betekent dat kandidaten nu vaker via Google of via de website van een werkgever naar vacatures zoeken, en via deze manier bij de ‘Werken bij’ pagina’s terecht komen. Naast deze inzichten, werden in het webinar de volgende additionele tips meegegeven:

  • Zet e-mailmarketing op en in om je kandidaten te ‘nurturen’: Door middel van het versturen van nieuwsbrieven en update blijven kandidaten aan je denken en kun je ze al warm maken voor als de vacaturevraag weer groeit.
  • Maak gebruik van je sociale kanalen om in contact te blijven met je kandidaten en doelgroep.
  • Blijf als het kan investeren in exposure: We zien dat de costs per click steeds lager zijn geworden en de conversieratio’s hoger. Maak hier gebruik van.

In het webinar hebben we opnieuw getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de vraag én aanbodontwikkeling op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van onze actuele en unieke arbeidsmarktdata. Het webinar van 14 mei is hier terug te kijken. Inschrijven voor ons volgende webinar is ook al mogelijk:

AANMELDEN VOOR HET WEBINAR