Nieuws & blogs

Het arbeidsmarktprofiel van zakelijke rijders

Een op de tien respondenten geeft in het Arbeidsmarktgedragsonderzoek aan de auto van de zaak een belangrijke arbeidsvoorwaarde te vinden. Wij vroegen ons af of deze groep zich ook op andere punten onderscheidt. Geslacht bijvoorbeeld. Niveau en type opleiding. En de branche waarin ze werkzaam zijn. Er blijken inderdaad een aantal opmerkelijke afwijkingen te zijn ten opzichte van het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking.

Overwegend mannen

Eén verschil springt direct in het oog: vooral mannen willen een auto van de zaak. Van de groep die aangaf belang te hechten aan deze arbeidsvoorwaarde, is maar liefst driekwart man. Het is dan ook niet vreemd dat sectoren waarin relatief veel mannen werkzaam zijn er uitspringen: waaronder ICT/Automatisering en Bouw. Dit beeld zien we vanzelfsprekend ook terug in de genoten opleidingsrichtingen. In sectoren waarin relatief veel vrouwen werken (onderwijs, zorg, administratief/secretarieel) is de auto van de zaak een weinig gewilde arbeidsvoorwaarde.

Alle leeftijden?

De groep 50+ is weliswaar sterk vertegenwoordigd onder de zakelijke rijders, maar deze beslaat dan ook 28% van de steekproef uit beroepsbevolking. Met 23% onder zakelijke rijders is deze groep dus ondervertegenwoordigd. Dat geldt ook voor de leeftijdscategorie 15-24 jaar. Het is logisch dat vooral het segment 15-19 jaar de auto van de zaak niet als gewenste arbeidsvoorwaarde noemt. De hele middengroep (25-49 jaar) heeft relatief een sterkere voorkeur voor een zakelijke auto, waarbij het segment 30-34 jaar er het sterkst uitspringt (14% van de zakelijke rijders versus 9% van de beroepsbevolking).

Bron: Intelligence Group, 2019

Ambitieus

Zakelijke rijders geven vaker aan ambitieus te zijn en scoren ook hoog op materiële behoeften. Behalve de auto van de zaak is dat ook de hoogte van het salaris, een bonusregeling en telefoon/laptop van de zaak. Ze noemen duidelijk minder vaak ‘zachte’ arbeidsvoorwaarden zoals de werksfeer, aandacht voor werkomstandigheden, flexibele werktijden, parttime werken en een acceptabele reistijd. Doorgroeimogelijkheden en de uitdaging van het werk vinden ze bovengemiddeld belangrijk. Opvallend is dat ze minder vaak een pensioenregeling noemen. We zien ook een lichte oververtegenwoordiging van financiële en commerciële beroepen waartoe mensen met een materiële drive zich vaker aangetrokken voelen.

Hoger opgeleid

In absolute zin is de verdeling tussen lager en middelbaar opgeleiden enerzijds en hoger opgeleiden anderzijds bijna 50/50. Als we vergelijken met de Nederlandse beroepsbevolking zien we echter dat hoger opgeleiden sterker vertegenwoordigd zijn onder de zakelijke rijders (47% versus 41%). Zakelijke rijders hebben ook vaker een vast contract (81% om 71%) en ze worden vaker benaderd door recruiters. De sourcingsdruk (percentage dat minstens een keer per kwartaal wordt benaderd) onder zakelijke rijders is maar liefst 50% versus 31% bij de hele beroepsbevolking. Zakelijke rijders die op zoek zijn naar een baan maken juist minder vaak gebruik van uitzendbureaus, vacaturesites en advertenties in winkels/etalages als wervingskanalen.

Bron: Intelligence Group, 2019

Profiel

De typische zakelijke rijder is vaak een man die werkzaam is in sectoren waarin mannen oververtegenwoordigd zijn en sectoren met een financiële of commerciële inslag. Hij of zij is bovengemiddeld ambitieus, iets hoger opgeleid dan gemiddeld en beschikt over een sterke materiële drive.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat deze arbeidsmarktdata concreet voor uw bedrijf kan betekenen? Met het DoelgroepenDashboard heeft u in enkele klikken inzicht in de wervingshaalbaarheid, waar en hoe u de doelgroep kunt bereiken of de regionale arbeidsmarkt. Wilt u ook slimmer werven? Vraag dan nu een demo aan.

JA, IK WIL EEN DEMO