Nieuws & blogs

Grote vraag naar programmeurs, maar regionale verschillen op de arbeidsmarkt zijn groot

Dat er ontzettend veel vacatures zijn, is geen nieuws meer. Alleen al in de afgelopen 12 maanden zijn er in Nederland ruim 2,7 miljoen unieke vacatures online geplaatst. Deze landelijke cijfers vragen echter om een verdieping per regio. De regionale arbeidsmarkt laat namelijk verschillen zien in aantallen, groei en type beroepsgroepen waar veel vraag naar is.

Aan de hand van actuele arbeidsmarktcijfers gaat dit artikel in op vragen als: In welke plaatsen binnen Nederland is de vraag naar personeel het grootst? In welke plaatsen is de vraag sterk toegenomen? En naar welke beroepsgroepen is er veel vraaq?

Meeste vacatures in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

Nog steeds blijft het aantal vacatures in de Randstad onverminderd hoog en zien we in de 'top 10 plaatsen met de meeste vacatures' logischerwijs vooral de grote steden terug. Samen zijn deze tien plaatsen goed voor 1/3e van het totaal aantal vacatures in Nederland.

Tabel 1: Top 10 plaatsen met de meeste online vacatures

(afgelopen 12 maanden: Q2 2018 – Q1 2019)

Ranking Plaatsen Aantal online vacatures Meest gevraagde beroepsgroep
1 Amsterdam

243.700

Programmeurs

2 Utrecht

136.600

Programmeurs

3 Rotterdam

129.200

Programmeurs

4 Eindhoven

85.300

Programmeurs

5 Den Haag

79.400

Programmeurs

6 Breda

48.300

Accountants

7 Groningen

43.600

Medewerkers klantenservice

8 Tilburg

40.700

Magazijnmedewerkers en vakkenvullers

9 Den Bosch

40.400

Programmeurs

10 Zwolle

39.000

Medewerkers klantenservice

Niet geheel verrassend is dat de top 10 plaatsen met de meeste vacatures ten opzichte van onze eerdere analyse 1,5 jaar geleden relatief gelijk is gebleven. Nieuw in de top 10 is echter Zwolle, die de plek van Arnhem overneemt. Zwolle is met 56% groei in vacatures ten opzichte van een jaar eerder de sterkste groeier in deze top 10.

In de grote steden vooral vraag naar programmeurs en medewerkers klantenservice

Als we kijken naar de meest gevraagde beroepsgroepen staan de programmeurs bij de top 10 steden met de meeste vacatures steevast in de top 3. Zowel in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Den Bosch is de nummer 1 de beroepsgroep programmeurs. Aanvullend op de beroepsgroepen die in de tabel worden genoemd, zien we bij de meeste steden de medewerker klantenservice in de top 3 meest gevraagde functies voorkomen. Utrecht en Den Haag hebben naast programmeurs juist vooral behoefte aan administratief medewerkers, terwijl Eindhoven juist op zoek is naar magazijnmedewerkers en vakkenvullers en monteurs industriële machines. Opvallend is dat Breda vooral behoefte heeft aan accountants, een beroepsgroep die bij de andere plaatsen in geen van de top 3 meest gevraagde functies voorkomt.

Sterke groei van vacatures in kleine plaatsen 

De gemiddelde groei van de vacatures in de afgelopen 12 maanden (Q2 2018 – Q1 2019)  in Nederland is 46% ten opzichte van het jaar ervoor. Veel kleinere plaatsen vertonen echter een substantieel sterkere groei. Gemiddeld groeien de top 10 plaatsen met de sterkste groei met 116%. Het aantal vacatures in Reeuwijk groeide in de afgelopen 12 maanden zelfs met maar liefst 245%. Hoofddorp heeft in de top 10 sterkste groeiers veruit het hoogste aantal vacatures.

Als we kijken naar de landelijke geografische spreiding van de sterkste groeiers dan zien we dat deze spreiding veel groter is dan de top 10 plaatsen met de meeste vacatures, die grotendeels rondom de Randstad is geconcentreerd. Ook de meest gevraagde beroepsgroepen laten een veel diverser beeld zien als het gaat om type werkzaamheden en opleidingsniveau, variërend van productiemedewerkers, programmeurs en beleidsmedewerkers (zie tabel). Afgaande op het type beroepsgroepen zien we dat in Reeuwijk, Vlissingen, Hoofddorp, Vriezenveen en Terborg vooral behoefte is aan lager- en middelbaar opgeleiden, terwijl in Vught, Hoek, en Nieuwerkerk a/d IJssel vooral vraag naar hoger opgeleiden.

Tabel 2: Top 10 plaatsen met de sterkste groei

Ranking Plaatsen Meest gevraagde beroepsgroep
1

Reeuwijk

Productiemedewerkers

2

Vught

Accountants

3

Monster

Sociaal, maatschappelijk, agogisch werkers

4

Culemborg

Programmeurs

5

Vlissingen

Verkopers

6

Hoofddorp

Medewerkers klantenservice

7

Vriezenveen

Productiemedewerkers

8

Hoek

Personeel en arbeid deskundigen

9

Nieuwerkerk a/d IJssel

Beleidsmedewerkers

10

Terborg

Monteurs industriële machines

Bron: Jobfeed, bewerking Intelligence Group

Inzicht in regionale arbeidsmarktontwikkelingen nodig voor gericht beleid

Gemeenten willen meer inzetten op de lokale en regionale economie en daarmee samenhangend de arbeidsmarkt (bron: VNG). Hiervoor is inzicht nodig in huidige en toekomstige ontwikkelingen in vraag en aanbod, op lokaal en regionaal niveau. Actuele data van de regionale en landelijke arbeidsmarkt is essentieel evenals prognoses over waar de banen zullen ontstaan om vragen te kunnen beantwoorden als:

  • In welke sectoren en functiegebieden ontstaat er de komende jaren werk?
  • Hoe ontwikkelt vraag en aanbod naar laag-, midden- en hoogopgeleiden zich?
  • Welke sectoren in de regio groeien hard?
  • Welke bedrijven zorgen voor de grootste werkgelegenheid?
  • Wat zijn de meest schaarse functies, nu en in de toekomst?
  • In hoeverre sluit het onderwijs aan op de behoefte op de regionale arbeidsmarkt?

Intelligence Group is om die reden bezig met de ontwikkeling van een dashboard die gemeenten direct inzicht geeft in lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en vooruitzichten. Alle informatie die nodig is op één plek, direct toepasbaar en altijd actueel.

Wilt u meer weten of eens met ons van gedachten wisselen? Neem contact op met Maaike Kooter via info@intelligence-group.nl of 088-730 28 00.

Neem contact op  >