Nieuws & blogs

Gebrek aan skills reden om over de grens te werven

De helft van de recruiters die in het buitenland werft, doet dit omdat er in Nederland te weinig aanbod is van vaardigheden. Buitenlandse collega’s brengen wel die skills, maar leiden weer tot nieuwe uitdagingen. Welke zijn dat?

Kosten niet belangrijk

De belangrijkste reden om in het buitenland personeel te werven, is het tekort aan vaardigheden in Nederland. Dit geldt voor de helft van de internationaal wervende bedrijven (51%). Gebrek aan mensen speelt een rol bij drie van de redenen in de top 5.

Dit blijkt uit de cijfers van Stand van Werven 2019 van Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie in samenwerking met Intelligence Group. Tijdens het onderzoek zijn meer dan 350 wervingsprofessionals uit Nederland ondervraagd.

Wervingsprofessionals hebben behoefte aan: specifieke expertise uit het betreffende land (30%), of ervaren een te klein aanbod van functies in Nederland (24%). Slechts 6% van de organisaties werft in het buitenland omdat werknemers daar goedkoper zijn.

Top 5 redenen om internationaal te werven

Percentage

In Nederland te weinig aanbod van vaardigheden

51%

Mijn organisatie is gevestigd in meerdere landen

36%

Er is behoefte aan specifieke expertise uit het betreffende land

30%

In Nederland te weinig aanbod van functies

24%

Meer diversiteit op de werkvloer

16%

 

Waar komen buitenlandse werknemers vandaan?

Recruiters die over de grens kijken, doen dit vooral net over de grens. De helft werft in Duitsland, 39% in België en 39% in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn Spanjaarden (37%), Polen (29%) en Italianen (23%) gewild.

Wervingsprofessionals bij bureaus hebben overigens andere voorkeuren dan die van corporates. Polen zijn bij 44% van de bureaus bijvoorbeeld in trek, maar slechts bij 19% van de corporates.

De meest populaire landen buiten Europa voor recruitment zijn de Verenigde Staten en India. Met name corporates zijn op zoek naar kandidaten uit deze landen.

Top 10 landen om internationaal te werven

Percentage

Duitsland

50%

België

39%

Verenigd Koninkrijk

39%

Spanje

37%

Polen

29%

Italië

23%

Verenigde Staten

23%

India

21%

Roemenië

21%

Portugal

17%

 

Taal grootste uitdaging voor recruiters

Recruiters ervaren de taal als de grootste uitdaging bij internationaal werven. In Vlaanderen kunnen recruiters nog in het Nederlands communiceren, maar zodra je op zoek gaat naar kandidaten in Duitsland, Spanje of Polen wordt dit al lastiger.

Cultuurverschillen hebben invloed op het wervingsproces. 37% van de organisaties verwacht of ervaart dit als een obstakel. Alleen al tussen Europese landen zijn de culturele- en arbeidsmarktverschillen groot. Zo heeft een kandidaat uit Spanje andere verwachtingen dan een kandidaat uit Duitsland. Spanjaarden vinden het belangrijk om zichzelf in een gesprek te presenteren, terwijl Duitsers persoonlijke feedback op de sollicitatie belangrijker vinden. Voor een recruiter is het een uitdaging om zijn of haar aanpak af te stemmen op de regionale en culturele verschillen van de betreffende kandidaat.

Uit eerder onderzoek van Intelligence Group bleek al dat er grote culturele verschillen zijn binnen Europa. Zo is er een grotere machtsafstand (volgens de cultuurdimensies van Hofstede) tussen werkgever en werknemer in Zuid- en Oost-Europese landen, wat betekent dat er meer hiërarchie is in een organisatie. Lees hier meer over cultuurverschillen op de arbeidsmarkt in Europa.

Praktische zaken als wetgeving, het regelen van een visum en huisvesting is voor zo’n 30% van de organisaties een uitdaging. Met name voor bureaus (41%) is huisvesting een lastig punt. Daarnaast wil een vijfde van de organisaties graag beter weten hoe ze de doelgroep kunnen aanspreken. En 16% ervaart het salaris en de arbeidsvoorwaarden als een uitdaging.

De verwachtingen van Europese sollicitanten verschillen veel van elkaar. Met de whitepaper ‘Candidate Experience in Europa’ krijgt u meer inzicht in wat belangrijk is voor kandidaten.

Meer inzicht in de voorkeuren van kandidaten uit het buitenland?

Om een kandidaat over te halen om voor uw bedrijf te komen werken, is een goede wervingsstrategie belangrijk. Met het European Recruitment Dashboard heeft u inzicht in de voorkeuren van de doelgroep en deze kunt u gebruiken in uw recruitmentstrategie.

Vraag dan nu een demo aan.

JA, IK WIL EEN DEMO