De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt

Wat zijn de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de intransparantie op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt.’’ Een transparante arbeidsmarkt is van groot belang voor werkzoekenden en werkgevers. Hoe eenvoudiger en effectiever vraag en aanbod elkaar vinden, hoe efficiënter de arbeidsmarkt werkt.

Toch zien wij over de afgelopen twintig jaar tien trends die, ondanks (of juist dankzij) de opkomst van nieuwe technologieën, de arbeidsmarkt minder transparant hebben gemaakt. Het is niet makkelijk maar moeilijker geworden om ander werk te zoeken en te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  1. het feit dat er niet één centrale plek bestaat waar u moet zoeken om te vinden;
  2. er veel spookvacatures online staan;
  3. u weinig of geen vacatures vindt of niet gevonden wordt als u niet handig bent;
  4. er een wildgroei is aan functiebenamingen, waardoor u minder vindt;
  5. de inhoud van functies onduidelijk is, en/of de werkgever onbekend is;
  6. veel vacatures twee of meer keer op diverse websites staan;
  7. er sprake is van suboptimalisatie door resellers;
  8. opleidingen niet aansluiten op beroepen en vraag vanuit de arbeidsmarkt;
  9. het UWV en de meeste sociale diensten niets doen of kunnen doen;
  10. sectoren die in silo’s georganiseerd zijn.

In deze paper wordt toegelicht hoe enkel door grip te krijgen op de bovengenoemde punten, de arbeidsmarkt transparanter kan worden waardoor vacatures minder vaak onnodig lang openstaan, mensen minder vaak onnodig lang werkloos zijn en het aantal ‘bad-hires’ zal dalen. Hoe dit te bereiken is leest u in deze gratis te downloaden paper (enkel zichtbaar na het accepteren van de cookies op onze website).