Digital transformation en een markt in transitie (C-Level Meet-ups)

In februari kwamen 70 van de belangrijkste CEO’s, managers en CIO’s uit de Belgische en Nederlandse flex- en arbeidsbemiddelingsmarkt bijeen. De eerste twee C-Level meet-ups boden een unieke kans om ideeën uit te wisselen en om trends op de Benelux-markt te bespreken. Digitalisering en schaarste bleken de hot topics en dé twee elementen die als grootste uitdaging voor de toekomst in de flex- en arbeidsbemiddelingsmarkt werden gezien.

The start of a new decade for the RPO market 2020-2021

Growth with double digits, providers broadening their service offerings, clients from new industries, and a competitive landscape that is shifting rapidly. In a market where everything is moving as rapidly as seems to be happening in the market for Recruitment Process Outsourcing (RPO), it can be a challenge to keep check of all developments. 

Trends en ontwikkelingen op het gebied van Mobiliteit en Employability

In de whitepaper "Trends en ontwikkelingen op het gebied van Mobiliteit en Employability 2020-2021” wordt in ruim 4.000 woorden een breed beeld geschetst van de ontwikkelingen zoals Intelligence Group, Arbeidsmarktkansen.nl en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie ze tegenkomen in de arbeidsmarkt.

Recruitment Kengetallen Rapport Bureaus

Door de toenemende concurrentie in een krappe arbeidsmarkt, is het voor bureaus van belang om snel te handelen en de kandidaat voldoende aandacht te geven. De werving van een kandidaat is bij bureaus gemiddeld 42 dagen en is bijna drie weken sneller dan die van corporates (62 dagen), blijkt uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019.

Recruitment Kengetallen Rapport Corporates

In een zeer krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie om talent binnen te halen, is een deel van de werkgevers in staat om voldoende goede mensen aan te nemen en het aantal bad hires te reduceren. Ze doen dat tegen veel lagere kosten en in procedures die bijna twee keer zo snel verlopen. Uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019 blijken deze succesvolle werkgevers drie gemeenschappelijke kenmerken te hebben.

Onderhandelen in Europa

Hoera, u hebt een fantastische internationale kandidaat gevonden en hiermee lijkt het moeilijkste gedeelte achter de rug te zijn. Maar nu komt de onderhandelingsfase en moet de kandidaat het aanbod wel nog accepteren. Wat vinden kandidaten in Europa het belangrijkst? En hoe creëer je een win-win situatie. Centraal in deze whitepaper staan de zeven belangrijkste onderhandelpunten van Europeanen. Hiermee geeft de whitepaper inzicht in de verschillen tussen de kandidaten op de arbeidsmarkt.

Candidate Experience in Europa

Voor sollicitanten is de candidate experience belangrijk bij de keuze voor een werkgever. Maar wat vinden Europese kandidaten belangrijk in de candidate experience? Wat vindt de doelgroep belangrijk bij het vinden van een baan? En welke grote verschillen zijn er tussen de Europese landen? Centraal in de whitepaper staan vijftien verschillende onderdelen van de candidate experience. Hiermee geeft de whitepaper inzicht in de verschillen tussen Europeanen op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen van jobboards

Jobboards worden gemiddeld genomen niet zo sexy gevonden, bijna old-school nu ze al 22 jaar oud zijn. Als de jobboards stil blijven zitten is dat een terechte constatering en dat vinden zij zelf ook. Kijkende naar de technologie-adoptie van kandidatenwerving zien we een Champions League. Technologie om sollicitanten tussen de 1 en 10 euro te werven. Een verrassing dat partijen als Adecco en Manpower niet aanwezig waren op jobg8 event dat essentieel is voor hun voortbestaan, nu Indeed ze steeds minder ruimte geeft. Het is niet voor niets dat Randstad destijds Monster heeft gekocht. Die zagen deze ontwikkeling al gebeuren in Amerika. Er was veel interesse in data. Download nu onze paper: De ontwikkelingen van Jobboards.

Hoe haal je het maximale uit je recruitmentsysteem?

Waarom zijn minimale eisen aan dataverzameling in recruitmentsystemen nodig? Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’hoe haal je het maximale uit je recruitmentsysteem’’. In deze paper wordt een serieuze aanzet gegeven voor minimale datavelden die consistent en marktconform gevuld moeten worden met de gangbare en juiste waardes.

Economische Verkenning Rotterdam 2018

Ten behoeve van de Economische Verkenning Rotterdam (2018) onderzocht Intelligence Group met dit paper de potentie van Rotterdam als talent hub: dé plek die vraag en aanbod van hoger opgeleid talent samenbrengt.

Fit For the Future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

In de nabije toekomst verwachten we dat functies sterk zullen veranderen of zullen verdwijnen, dat we andere mensen nodig zullen hebben. Dat betekent dat u als organisatie een futureproof koers moet uitzetten om te ‘overleven’ in een sterk veranderende omgeving en u de juiste mensen op de juiste plek hebt.

De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt

Wat zijn de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de intransparantie op de Nederlandse arbeidsmarkt? Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt.’’ Een transparante arbeidsmarkt is van groot belang voor werkzoekenden …

Harder werken of slimmer werven

Wat zou er gebeuren als je 20 procent van je recruitmentcapaciteit (tijd/mankracht) vrijmaakt voor alleen maar referral? Dit is één van de vijf vragen die we onszelf afvroegen in de paper harder werken of slimmer werven’.

Rotterdamse Arbeidsmarkt 2015-2020

Ten behoeve van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2016 zijn de diverse beroepsgroepen binnen de stad(sregio) Rotterdam in kaart gebracht.

De Talent Strategie. Hoe vergroot je de quality of hire?

In deze paper ‘Toegang tot Beschikbaar Talent’ gaat het over Talent. Wat is talent, maar nog veel belangrijker…. Hoe kunt u als organisatie uit al die toegankelijke en beschikbare profielen het juiste talent aan nemen en niet de goede kandidaten afwijzen?