IT Labour Market Monitor 2019 The Netherlands

Sterksen en Intelligence Group lanceren de vierde versie van het paper IT Labour Market Monitor The Netherlands waarbij de arbeidsmarkt van hoogopgeleide IT’ers centraal staat. In dit paper is er uitgebreid aandacht voor de mate van schaarste, de omvang van de vraag, de doelgroepgrootte, meest voorkomende functies, werkgevers, belangrijkste arbeidsvoorwaarden en meer.

Recruitment Kengetallen Rapport Bureaus

Door de toenemende concurrentie in een krappe arbeidsmarkt, is het voor bureaus van belang om snel te handelen en de kandidaat voldoende aandacht te geven. De werving van een kandidaat is bij bureaus gemiddeld 42 dagen en is bijna drie weken sneller dan die van corporates (62 dagen), blijkt uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019.

Recruitment Kengetallen Rapport Corporates

In een zeer krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie om talent binnen te halen, is een deel van de werkgevers in staat om voldoende goede mensen aan te nemen en het aantal bad hires te reduceren. Ze doen dat tegen veel lagere kosten en in procedures die bijna twee keer zo snel verlopen. Uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019 blijken deze succesvolle werkgevers drie gemeenschappelijke kenmerken te hebben.

Onderhandelen in Europa

Hoera, u hebt een fantastische internationale kandidaat gevonden en hiermee lijkt het moeilijkste gedeelte achter de rug te zijn. Maar nu komt de onderhandelingsfase en moet de kandidaat het aanbod wel nog accepteren. Wat vinden kandidaten in Europa het belangrijkst? En hoe creëer je een win-win situatie. Centraal in deze whitepaper staan de zeven belangrijkste onderhandelpunten van Europeanen. Hiermee geeft de whitepaper inzicht in de verschillen tussen de kandidaten op de arbeidsmarkt.

Candidate Experience in Europa

Voor sollicitanten is de candidate experience belangrijk bij de keuze voor een werkgever. Maar wat vinden Europese kandidaten belangrijk in de candidate experience? Wat vindt de doelgroep belangrijk bij het vinden van een baan? En welke grote verschillen zijn er tussen de Europese landen? Centraal in de whitepaper staan vijftien verschillende onderdelen van de candidate experience. Hiermee geeft de whitepaper inzicht in de verschillen tussen Europeanen op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen van jobboards

Jobboards worden gemiddeld genomen niet zo sexy gevonden, bijna old-school nu ze al 22 jaar oud zijn. Als de jobboards stil blijven zitten is dat een terechte constatering en dat vinden zij zelf ook. Kijkende naar de technologie-adoptie van kandidatenwerving zien we een Champions League. Technologie om sollicitanten tussen de 1 en 10 euro te werven. Een verrassing dat partijen als Adecco en Manpower niet aanwezig waren op jobg8 event dat essentieel is voor hun voortbestaan, nu Indeed ze steeds minder ruimte geeft. Het is niet voor niets dat Randstad destijds Monster heeft gekocht. Die zagen deze ontwikkeling al gebeuren in Amerika. Er was veel interesse in data. Download nu onze paper: De ontwikkelingen van Jobboards.

Hoe haal je het maximale uit je recruitmentsysteem?

Waarom zijn minimale eisen aan dataverzameling in recruitmentsystemen nodig? Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’hoe haal je het maximale uit je recruitmentsysteem’’. In deze paper wordt een serieuze aanzet gegeven voor minimale datavelden die consistent en marktconform gevuld moeten worden met de gangbare en juiste waardes.

IT Labour Market Monitor 2018 The Netherlands

Intelligence Group en Sterksen lanceren alweer de derde versie van het paper IT Labour Market Monitor The Netherlands waarbij de arbeidsmarkt van hoogopgeleide IT’ers centraal staat. In dit paper is er uitgebreid aandacht voor de mate van schaarste, de omvang van de vraag, de doelgroepgrootte, meest voorkomende functies, werkgevers, belangrijkste arbeidsvoorwaarden en meer.

Economische Verkenning Rotterdam 2018

Ten behoeve van de Economische Verkenning Rotterdam (2018) onderzocht Intelligence Group met dit paper de potentie van Rotterdam als talent hub: dé plek die vraag en aanbod van hoger opgeleid talent samenbrengt.

Fit For the Future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

In de nabije toekomst verwachten we dat functies sterk zullen veranderen of zullen verdwijnen, dat we andere mensen nodig zullen hebben. Dat betekent dat u als organisatie een futureproof koers moet uitzetten om te ‘overleven’ in een sterk veranderende omgeving en u de juiste mensen op de juiste plek hebt.

De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt

Wat zijn de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de intransparantie op de Nederlandse arbeidsmarkt? Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt.’’ Een transparante arbeidsmarkt is van groot belang voor werkzoekenden …

IT Labour Market 2017 Netherlands

Available IT talent is declining rapidly and the The demand for IT Talent is at boiling point, but the growth of vacancies seems to slow down. In this report ‘IT Labour Market 2017’ you can find all the relevant facts & figures of the Dutch market for IT professionals. Also, this edition will give you new insights into sourcing facts and figures, market competition and what drives the employee when choosing a new employer.

IT Labour Market 2016 Netherlands

Available IT talent is declining rapidly and demand for IT talent has increased immensely in every functional and technical area. In this report ‘IT Labour Market 2016’ you can find all the relevant facts & figures of the Dutch market for IT professionals. You will aso find the latest and most relevant trends and developments in the Dutch IT Market. And recommendations on how to improve your recruitment strategy for IT professionals

Harder werken of slimmer werven

Wat zou er gebeuren als je 20 procent van je recruitmentcapaciteit (tijd/mankracht) vrijmaakt voor alleen maar referral? Dit is één van de vijf vragen die we onszelf afvroegen in de paper harder werken of slimmer werven’.

Rotterdamse Arbeidsmarkt 2015-2020

Ten behoeve van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2016 zijn de diverse beroepsgroepen binnen de stad(sregio) Rotterdam in kaart gebracht.

De Talent Strategie. Hoe vergroot je de quality of hire?

In deze paper ‘Toegang tot Beschikbaar Talent’ gaat het over Talent. Wat is talent, maar nog veel belangrijker…. Hoe kunt u als organisatie uit al die toegankelijke en beschikbare profielen het juiste talent aan nemen en niet de goede kandidaten afwijzen?

Toegang tot beschikbaar talent: Big data & Recruitment

In samenwerking met Carerix heeft iG! het whitepaper 'Toegang tot Beschikbaar Talent - Big Data & Recruitment' geschreven. Dit whitepaper behandelt actuele trends en ontwikkelingen met betrekking tot big data en hoe dit gebruikt kan worden in recruitment.