Nieuws & blogs

Dit zijn de grootste knelpunten van gemeenten op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is voor gemeenten het belangrijkste knelpunt: 14% van alle vacatures staat langer dan een half jaar open. De grootste tekorten zijn in de functiegebieden: automatisering en ICT, ruimtelijke ordening en milieu, bouw en civiele techniek, financieel en economisch en welzijn en jeugdzorg. Ook is het voor een kwart van de gemeenten moeilijk om jongeren te werven. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en Motivaction, in opdracht van A+O fonds Gemeenten. 

Intelligence Group en Motivaction verkenden de belangrijkste knelpunten die gemeenten ervaren bij het vervullen van vacatures en het werven van nieuw personeel. Ook verkenden ze welke activiteiten gemeenten ontplooien voor het werven van personeel, en waar er eventueel behoefte is aan ondersteuning door het A+O fonds voor de versterking van deze activiteiten. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Waar haal je ze vandaan?.’

De grootste knelpunten

De landelijke schaarste op de arbeidsmarkt is voor 85% van de gemeenten het grootste knelpunt. Daarnaast zijn het imago en de onbekendheid van gemeenten als werkgever de punten die talenten ervan weerhouden om te solliciteren. Bij 34% van de gemeenten hechten leidinggevenden een te grote waarde aan werkervaring. Dit maakt het lastig om bijvoorbeeld jongeren aan te nemen.

‘Vaak moeten we intern de vraag nog stellen: wie is dan precies
je doelgroep? En dan begint de zoektocht.’ 

 

Grote behoefte aan arbeidsmarktinformatie

In een sterk concurrerende arbeidsmarkt is doelgroepenkennis essentieel. 39% van de gemeenten heeft onvoldoende inzicht in het arbeidsmarktgedrag van doelgroepen voor specifieke functies. Wat zoekt de kandidaat van vandaag in een nieuwe functie? Via welke kanalen kan ik ze bereiken? En hoe schaars is de doelgroep in onze regio? Meer inzicht in deze punten vergroot de effectiviteit van wervingsactiviteiten van gemeenten. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in zes factsheets van de meest schaarse functiegroepen.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

Wilt u meer weten over een specifieke doelgroep, zoals Java ontwikkelaar, constructiewerker of projectmanager? Met het DoelgroepenDashboard heeft u in enkele klikken inzicht in de wervingshaalbaarheid, waar en hoe u de doelgroep kunt bereiken op de regionale arbeidsmarkt. Wilt u ook slimmer werven? Vraag dan nu een demo aan.

Ja, ik wil een demo