Nieuws & blogs

De top 10 meest schaarse beroepen op de Europese arbeidsmarkt

Er is nog steeds genoeg talent in Europa, als je weet waar je dit kunt vinden

ICT managers, managing directors, CEO’s en software developers zijn de meest schaarse beroepen in Europa. In bijna elk Europees land is het zeer moeilijk om hen te werven. Bijna overal, want in Griekenland en Zweden is de wervingshaalbaarheid normaal. De minst schaarse beroepen in Europa zijn journalisten, taalkundigen, leraren basisonderwijs en artistieke en culturele vakspecialisten. Dit blijkt uit de resultaten van analyses en algoritmes van Intelligence Group, gebaseerd op het European Recruitment Dashboard en data van Eurostat.

Top 10 meest schaarse functies in Europa

In onderstaande tabel staan de tien meest schaarse beroepen van Europa, gebaseerd op de gemiddelde schaarste in 27 Europese landen. De wervingshaalbaarheidsscore varieert van 1 (helemaal niet schaars) tot 10 (extreem schaars). Met een gemiddelde score van 8,5 in 27 landen, is de ICT manager het meest schaars in Europa. In Hongarije en Litouwen is de wervingshaalbaarheidsscore 9,8, terwijl dit in Griekenland 5,7 is (normale wervingshaalbaarheid) en in Zweden 6,0. Voor elke moeilijk te werven functie zijn er plekken in Europa waar dit talent makkelijker te vinden is. De strijd om installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur om West-Europa te helpen in de energietransitie, is veel makkelijker gewonnen in Letland, Portugal en Polen, dan bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland.

Beroepsgroepen (ISCO-3)

Kwalificatie schaarste door Intelligence Group

Gemiddelde Europese schaarste

1. Informatie- en communicatietechnologie service managers

Zeer moeilijk om te werven

8,5

2. Managing directors en chief executives

Zeer moeilijk om te werven

8,2

3. Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten

Zeer moeilijk om te werven

8,2

4. Databank- en netwerkspecialisten

Moeilijk om te werven

7,9

5. Managers in de industrie, de mijnbouw, de bouwnijverheid en de handel

Moeilijk om te werven

7,6

6. Installateurs en reparateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur

Moeilijk om te werven

7,7

7. Ingenieurs (m.u.v. elektrotechnisch ingenieurs)

Moeilijk om te werven

7,3

8. Installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur

Moeilijk om te werven

7,2

9. Wiskundigen, actuarissen en statistici

Moeilijk om te werven

7,2

10. Elektrotechnisch ingenieurs

Moeilijk om te werven

7,2

Top 10 minst schaarse functies in Europa

Waar we schaarste zien voor leraren in delen van Europa, zoals Groot-Brittannië, Denemarken en sommige delen van Nederland, zien we ook dat dit gemiddeld in Europa een van de minst schaarse beroepen is. In tegenstelling tot IT’ers of engineers is het lastiger om deze minder schaarse functies in andere Europese landen te werven. Naast de verschillen in taal en cultuur, zijn er ook veel mis-matches in certificaten en diploma’s. Dat maakt het onmogelijk om een complete vrije markt te hebben voor de Europese beroepsbevolking.

Beroepsgroepen (ISCO-3)

Kwalificatie schaarste door Intelligence Group

Gemiddelde Europese schaarste

1. Vakspecialisten op artistiek, cultureel en culinair gebied

Niet moeilijk om te werven

2,3

2. Basisschoolleraren en docenten voor het voorschoolse onderwijs

Niet moeilijk om te werven

3,3

3. Auteurs, journalisten en taalkundigen

Niet moeilijk om te werven

3,4

4. Secretariaatsmedewerkers, algemeen

Niet moeilijk om te werven

3,8

5. Professoren en docenten in het hoger onderwijs

Niet moeilijk om te werven

3,8

6. Administratieve medewerkers, algemeen

Niet moeilijk om te werven

3,9

7. Docenten voortgezet onderwijs

Niet moeilijk om te werven

3,9

8. Administratief secretaressen en gespecialiseerde secretaressen

Redelijk moeilijk om te werven

4,1

9. Winkelverkopers

Redelijk moeilijk om te werven

4,3

10. Technici op medisch en farmaceutisch gebied

Redelijk moeilijk om te werven

4,4

Schaarste het grootst in Midden- en Oost-Europa. Zuid-Europa heeft genoeg talent beschikbaar

In onderstaande ranking staan de 27 Europese landen (waarvan wij data hebben), gebaseerd op de gemiddelde schaarste op de arbeidsmarkt en de wervingshaalbaarheid. Met name in het midden en oosten van Europa is schaarste, gevolgd door het westen en noorden van Europa. In het zuiden van Europa is zijn de meeste werknemers beschikbaar. “Met een werkeloosheid van 2,9% in Nederland, lijkt deze 11e plaats opmerkelijk. Maar deze score is niet alleen gebaseerd op werkgelegenheid, maar ook op de wervingshaalbaarheid. Op de Nederlandse arbeidsmarkt is het makkelijker om talent te werven dan in Duitsland of Hongarije. Daarnaast zijn er in kleine landen zoals België en Nederland al enorme lokale verschillen, bijvoorbeeld in België tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen,” aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group. “Transparantie op de Europese arbeidsmarkt geeft werkgevers en werknemers meer inzicht in waar ze elkaar kunnen vinden, met alle voordelen voor de Europese economie.”  

Top 27 Europese ranking op de arbeidsmarkt schaarste in 2019

 1. Duitsland
 2. Tsjechië
 3. Hongarije
 4. Groot-Brittannië
 5. Litouwen
 6. Oostenrijk
 7. Finland
 8. Noorwegen
 9. Slovenië
 10. Zweden
 11. Nederland
 12. Roemenië
 13. Polen
 14. Zwitserland
 15. Slovenië
 16. Estland
 17. België
 18. Ierland
 19. Letland
 20. Frankrijk
 21. Portugal
 22. Bulgarije
 23. Spanje
 24. Kroatië
 25. Griekenland
 26. Denemarken
 27. Italië

Software developers zijn beschikbaar in Europa

In elk land kun je schaarse beroepen vinden die in heel Europa nodig zijn. Zo zijn schilders makkelijk te vinden in Italië. In Kroatië zijn er veel installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en in Griekenland zijn er veel engineers. Zelfs voor de meest schaarse functies is er dus talent beschikbaar in Europa. Op onderstaande kaart, is te zien waar er nog software developers zijn. (Bron: European Recruitment Dashboard). Dit is in de meer donkerrode landen, zoals Kroatië, Zweden, Finland en Ierland. Je zou ook op een andere manier kunnen kijken naar de cijfers, bijvoorbeeld naar waar er een hogere bereidheid is om in een ander land te werken. In dat geval scoren Spanje en Griekenland hoger. Niet elk Europees land is even populair om heen te gaan. Dit hangt af van het land van herkomst en het land van bestemming.

Meer informatie

Voor meer informatie of extra achtergrond voor journalistieke doeleinden, neem contact op met:

T: info@intelligence-group.nl

E: +31 88 730 2800

 

Onderzoeksachtergrond

De berekening van de arbeidsmarktschaarste voor verschillende beroepsgroepen in Europa zijn gebaseerd op twee belangrijke bronnen: De Global Talent Acquisition Monitor en data van Eurostat.

Voor elke beroepsgroep in elk land analyseren we in hoeverre deze groep verschillende resultaten laat zien op onderstaande aspecten, vergeleken met de algemene gemiddelde resultaten:

 • Sourcingsdruk: hoe vaak wordt de doelgroep benaderd door recruiters of werkgevers met een baanaanbod. Hoe hoger de sourcingsdruk, hoe hoger de schaarste.
 • Arbeidsmarktactiviteit: het deel van de doelgroep dat actief op zoek is naar een (andere) baan. Hoe lager de arbeidsmarktactiviteit, hoe hoger de schaarste.
 • Drie stellingen over de arbeidsmarkt:
  • ‘Mensen met dezelfde baan vinden gemakkelijk een andere baan’. Hoe groter het aandeel dat ermee eens is, hoe kleiner de schaarste.
  • ‘Er zijn veel vacatures voor mensen met dezelfde baan als ik’. Hoe groter het aandeel dat er mee eens is, hoe groter de schaarste.
  • ‘Ik ken veel mensen die op dit moment dezelfde baan hadden als ik die werkeloos zijn’. Hoe groter het aandeel dat er mee eens is, hoe groter de schaarste.
 • Omvang van de doelgroep (aantal werknemers in dezelfde beroepsgroep). Hoe kleiner de doelgroep, hoe groter de schaarste.

Aan de hand van deze data berekenen we de relatieve schaarste oftewel de verschillen tussen beroepsgroepen binnen hetzelfde land. Afhankelijk van de schaal en richting van de verschillen, krijgen de beroepsgroepen een relatieve score van -5 tot +5.

Vervolgens houden we ook rekening met de absolute mate van arbeidsmarktschaarste voor elk land in totaal. Hiervoor maken we gebruik van de volgende indicatoren die de huidige economische- en arbeidsmarktsituatie beschrijven:

 • Groei van het BBP
 • Werkeloosheidspercentage
 • Economische vertrouwensindicator (ESI)
 • Industriële vertrouwensindicator
 • Consumenten vertrouwensindicator
 • Vacature percentage (JVR)
 • Factoren die de productie beperken – arbeid

Voor al deze indicatoren (bron: Eurostat) onderzochten we of de score onder of boven het langjarig nationaal gemiddelde ligt (d.w.z. de laatste 14 jaar). Hoe meer indicatoren een score hebben die boven het langjarig nationaal gemiddelde ligt, hoe hoger de totale arbeidsmarktschaarste in een bepaald land. De standaardscore is +5. De score wordt aangepast naar minimaal 4 of maximaal 6.

Tenslotte wordt voor elke beroepsgroep de individuele score (tussen de -5 en +5) opgeteld bij de nationale score (tussen 4 en 6), op voorwaarde dat de eindscore minimaal 0 is en maximaal 10 bedraagt.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

Wilt u slimmer internationaal werven met het European Recruitment Dashboard? Met dit dashboard heeft u toegang tot data uit 28 landen in Europa en 500 beroepsgroepen. Hiermee kunt u uw recruitmentstrategie op de Europese arbeidsmarkt ontwikkelen en bijsturen. De data die wij gebruiken, is afkomstig uit ons eigen Europese arbeidsmarktonderzoek: De Global Talent Acquisition Monitor (GTAM) en van Jobfeed van Textkernel. Wilt u meer informatie over dit dashboard? Vraag dan een demo aan. 

Ja, ik wil een demo