Nieuws & blogs

De laatste ontwikkelingen op de Nederlandse IT-arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt voor IT’ers is grote schaarste en het aantal vacatures is in het afgelopen jaar weer gestegen. Niet alleen in de Randstad, maar ook in andere provincies. Vier van de vijf openstaande functies kan niet gevuld worden door actieve baanzoekers, blijkt onder andere uit recent onderzoek van Intelligence Group en Sterksen en additionele analyses op het internationale recruitment onderzoek, Global Talent Acquisition Monitor. Uit nieuwe analyses en de eerdere rapportage valt op dat:

  • De vraag naar IT verder toeneemt,
  • Het verschil in krapte tussen de Randstad en niet-Randstad nagenoeg verdwenen is
  • Veel buitenlands talent naar Nederland en Amsterdam wil komen
  • Er steeds meer aanbod is op academisch niveau, terwijl de vraag op hbo niveau is
  • IT’ers steeds meer voor een dienstverband gaan en minder zzp’en
  • De schaarste verder toeneemt

1. Vraag naar IT’ers stijgt met 8% in de eerste helft 2019

Het aantal vacatures voor IT-beroepen is in de eerste helft van 2019 met 8% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2018. In de eerste helft van 2019 werden er online 76.215 vacatures geplaatst. Daarmee blijft de vraag naar IT’ers stijgen in Nederland, maar is deze wel minder dan tussen 2017 en 2018. Toen groeide de vraag nog met +27%.

De meest gevraagde functie in 2019 is een web developer. In de eerste helft van 2019 stonden hier 5.103 vacatures voor open. Naast web developers, was de grootste vraag naar Php programmeurs, softwaretesters, Java developers en .net programmeurs. De kanttekening bij deze explosieve groei is dat er veel spookvacatures zijn. Een spookvacature is een vacature waarvan er ‘meerdere varianten’ zijn. Bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende functiebenamingen of plaatsingsdata, zodat er verschillende vacatures ontstaan terwijl er maar één vacature onderligt.

Top 5 meest gevraagde IT-functies

2. Schaarste buiten Randstad net zo groot als in de Randstad

Waar er in 2017 nog een verschil was tussen de Randstad en daarbuiten, is dit in 2018 verdwenen. In heel Nederland is nu nagenoeg evenveel schaarste: vier van de vijf vacatures kunnen niet opgevuld worden met actieve baanzoekers. Dit betekent dat het als werkgever uit de Randstad niet makkelijker is om in de gebieden buiten de Randstad te werven. Een van de redenen kan zijn dat de vraag van bedrijven buiten de Randstad of van extra dependances is toegenomen. Daarnaast is het mogelijk dat bedrijven in de Randstad talent van buiten naar de Randstad hebben gehaald. Een derde reden kan zijn dat in de Randstad er meer buitenlands talent wordt binnengehaald, waardoor de verschillen kleiner worden.

3. Veel talent in buitenland bereid om in Nederland te werken

In Europa is er nog veel IT-arbeidspotentieel beschikbaar dat in Nederland wil werken, blijkt uit het internationale recruitment onderzoek: Global Talent Acquisition Monitor. Er zijn er zo’n 119.000 Europese IT’ers bereid om voor een langere periode in Nederland te werken. De meeste IT’ers komen uit Oekraïne (18.500) en het Verenigd Koninkrijk (15.000) en ook IT’ers uit Spanje, Italië en Zweden willen naar Nederland komen. Amsterdam is de meest populaire stad voor IT’ers en daarna volgt Rotterdam. Hoe kun je dan het beste IT’ers werven uit het buitenland? IT’ers uit ieder land en per doelgroep hebben elk hun specifieke arbeidsvoorwaarden en pullfactoren die ze belangrijk vinden.

4. Meer academische IT’ers

Er zijn in verhouding steeds meer academisch afgestudeerden op IT-gebied en in verhouding minder hbo’ers die afstuderen. Vanaf 2014 is er een stijgende lijn te zien voor het aantal IT’ers dat afstudeert op wo-niveau, in 2017 was dit 53%. Terwijl het percentage hbo-afgestudeerden op 47% ligt. Deze ontwikkeling staat haaks op het aanbod van het aantal vacatures. Bedrijven vragen steeds meer om hbo-afgestudeerden, daardoor zoeken wo-opgeleiden ook op hbo-functies. 16% van de IT-starters werkt op een lager niveau dan hun studie.

5. Steeds meer IT’ers stoppen met ZZP’en en gaan weer terug in loondienst

In 2018 nam het aantal IT'ers in loondienst toe met 9% en daalde het aantal ZZP’ers binnen de IT-sector met 7%. Met name het aantal medior en senior zpp’ers laat een daling zien. Voor bedrijven die op zoek zijn naar IT’ers kan het interessant zijn om zich te richten op senior zzp IT’ers: 35,500 senior IT’ers staan open om in loondienst te treden. Meer dan de helft, namelijk 54% van de senior ZZP IT’er staat ervoor open om weer in loondienst aan de slag te gaan.

6. Schaarste naar juniors en medior IT’ers neemt toe

Ondanks dat het aantal IT’ers in de afgelopen twee jaar is toegenomen, is de vraag veel groter dan het aanbod. Hierdoor ondervinden bedrijven een stagnatie in hun groei. Vier op de tien IT-bedrijven lopen tegen een plafond en kunnen hun activiteiten niet uitbreiden door een tekort aan werknemers. Voor elke actieve baanzoeker staan er bijna vijf vacatures open en de schaarste onder junior en medior IT’ers is veel sterker gegroeid dan voor senior IT’ers. Voor een junior IT’er staan er zelfs 25 vacatures open en voor een medior IT’er staan er 15 vacatures open. Voor werkgevers kan het interessant zijn om zich te richten op senior IT’ers.

Meer inzicht over IT'ers in de huidige arbeidsmarkt?

Intelligence Group heeft samen met Sterksen onderzoek gedaan naar de hoogopgeleide IT’ers in de arbeidsmarkt. Dit is alweer de vierde versie van het paper IT Labour Market Monitor The Netherlands. Er is onder andere uitgebreid aandacht voor de mate van schaarste, de omvang van de vraag, belangrijkste arbeidsvoorwaarden, pullfactoren en de voornaamste ontwikkelingen die spelen in de markt. Wilt u weten wat de veelgevraagde IT’er belangrijk vindt bij het sourcen? Dit is te vinden in het rapport in hoofdstuk vijf waar er ingegaan wordt op de drijfveren, de voorkeuren en wat een aantrekkelijk aanbod is. Daarnaast kunt u meer inzicht krijgen in een specifieke IT-doelgroep met het DoelgroepenDashboard