Provincie Zuid Holland

Provincie Holland heeft het DoelgroepenDashboard ingezet om meer grip te krijgen op de vele doelgroepen die zij moet werven. Voorheen had deze organisatie amper tot geen inzicht in de verschillende te werven doelgroepen. Zo wisten zij bijvoorbeeld niet hoe schaars een doelgroep was en of hoe deze het beste bereikt kon worden. Ook schreef men vooral praktische vacatureteksten zonder echt stil te staan bij de drijfveren van de doelgroep. Het DoelgroepenDashboard bracht hier verandering in.