Artikel Gepubliceerd op 15-04-2022

De arbeidsmarkt in cijfers door Intelligence Group

Onderstaande tabel laat per onderwerp de huidige ontwikkelingen zien en toont een vergelijking met het verleden voor context en interpretatie.

Aantal vacatures

In maart daalde de werkloosheid verder naar 3,4% en werd er dus wederom een record verbroken: het laagste niveau ooit. Echter, de vacature-indicator – die aangeeft in welke richting de vacatures zich volgens ondernemers zullen ontwikkelen – is in maart evenals de eerdere maanden in 2022 gedaald. Op basis van ons prognosemodel verwachten we voor dit jaar en volgend jaar een afname van het aantal vacatures.

Inflatie

De oorlog in de Oekraïne, maar ook de inflatie en de vastgelopen huizenmarkt hebben grote impact op het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen is in maart verder gedaald naar bijna het laagste niveau ooit (alleen in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager). Opvallend is dat het producentenvertrouwen toch iets is gestegen. De inkoopmanagersindex vertoont dan wel een kleine krimp, maar het is duidelijk dat de producenten nog steeds veel optimistischer zijn dan de consumenten over de economische ontwikkelingen.

Ondanks de onrust en onzekerheid over wat er de komende maanden gaat gebeuren rondom de oorlog in de Oekraïne, prijsstijgingen, productietekorten en de aangekondigde stijging van faillissementen, is te verwachten dat de schaarste op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Bovendien is de verwachting aangaande economische groei dat deze door eerdergenoemde onzekerheden naar beneden wordt bijgesteld.

Meer informatie

Op de pagina Arbeidsmarkt in Cijfers vind je nóg meer relevante cijfers over baanwisselingen, verwachte zoekduur, arbeidsmarktactiviteit et cetera. Daarnaast biedt de pagina meer inzicht in de bovenstaande cijfers met een uitgebreidere interpretatie en ontwikkelingen gevisualiseerd in dynamische grafieken.

Intelligence Group is Europees marktleider in Talent Intelligence en ontwikkelt datagedreven arbeidsmarktoplossingen voor het beter inzichtelijk maken van vraag en aanbod. De dataoplossingen brengen wij samen in ons tooling waarmee werkgevers en recruiters hun recruitmentstrategie kunnen optimaliseren.