Artikel Gepubliceerd op 11-05-2022

De arbeidsmarkt in cijfers door Intelligence Group

Onderstaande tabel laat per onderwerp de huidige ontwikkelingen zien en toont een vergelijking met het verleden voor context en interpretatie.

 

arbeidsmarkt statistieken

 

Het regent records op de arbeidsmarkt. De toenemende vraag naar arbeid in combinatie met het lage aanbod heeft geleid tot een ongekende krapte. Nooit eerder gaf zo’n groot deel van de ondernemers aan dat het tekort aan arbeidskrachten hun productie en activiteiten belemmert (34,2%). Het beperkte aanbod wordt geïllustreerd door de zeer lage werkloosheid; in maart werd wederom een laagterecord gebroken. Ook blijft de arbeidsmarktactiviteit relatief laag. Veel mensen gaan dus niet zozeer zelf op zoek naar (ander) werk, maar nemen een afwachtende houding aan. Dat de druk om personeel te vinden groot is, blijkt ook uit de sourcingsdruk; werknemers werden niet eerder zo vaak benaderd door werkgevers, recruiters en bureaus (zie ook Arbeidsmarkt in Cijfers).

De economische indicatoren laten een wisselend beeld zien waarbij er een duidelijk verschil is tussen werkgevers/producenten en werknemers/consumenten. De eerste groep blijft optimistisch. Het producentenvertrouwen en de inkoopmanagersindex namen allebei toe in april en staan bovendien beide op een hoog niveau. Ook de beurskoers liet een kleine stijging zien, hoewel de volatiliteit groot is. Bovendien is de koers nog altijd flink lager dan op het hoogtepunt eind 2021.

Het consumentenvertrouwen brak afgelopen maand ook een record, maar dan wel in negatief opzicht. Met een stand van -48 was de stemming nog nooit zo somber. Dit is enerzijds opvallend gezien de gunstige situatie op de arbeidsmarkt en de hoge economische groei. Maar anderzijds ook begrijpelijk gezien de torenhoge inflatie, de vastgelopen huizenmarkt en de oorlog in Oekraïne inclusief de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Wellicht is dit ook een belangrijke verklaring voor de relatief lage arbeidsmarktactiviteit. Na de coronajaren is de onzekerheid nog altijd groot en het vertrouwen laag.

De uitzendmarkt tot slot vertoont de laatste maanden een wisselend beeld waarin periodes van groei zich afwisselen met periodes van krimp. Wel zijn de uitslagen (zowel naar boven als naar beneden) een stuk kleiner dan in de twee jaren hiervoor die gekenmerkt werden door allereerst een forse krimp in 2020, gevolgd door een zeer hoge groei in 2021. Overigens groeit de uitzendomzet wél stevig door, zo blijkt uit cijfers van de ABU. In deze uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt is het voor uitzendondernemingen makkelijker om hun tarieven en marges te verhogen.

Op de pagina Arbeidsmarkt in Cijfers vind je nóg meer relevante cijfers over baanwisselingen, verwachte zoekduur, arbeidsmarktactiviteit et cetera. Daarnaast biedt de pagina meer inzicht in de bovenstaande cijfers met een uitgebreidere interpretatie en ontwikkelingen gevisualiseerd in dynamische grafieken.

Over Intelligence Group

Intelligence Group is Europees marktleider in Talent Intelligence en ontwikkelt datagedreven arbeidsmarktoplossingen voor het beter inzichtelijk maken van vraag en aanbod. De dataoplossingen brengen wij samen in ons tooling waarmee werkgevers en recruiters hun recruitmentstrategie kunnen optimaliseren.