Ελλάδα εγχειρίδιο νοημοσύνης ταλέντων

Τα σημαντικότερα στοιχεία Talent Intelligence (από τα 2022) της Ελλάδας.

Στην Ελλάδα, οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την αναζήτηση μιας νέας θέσης εργασίας, Αξιοσημείωτο είναι ότι το δεύτερο αγαπημένο κανάλι προσανατολισμού είναι η χρήση γνωστών και του δικτύου τους.

Το Kariera.gr είναι ο πιο δημοφιλής πίνακας ευρέσεως εργασίας, ο οποίος μάλιστα ξεπερνά τη γνωστή εταιρεία Indeed, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατάταξη. Επίσης, το Skywalker στην τρίτη θέση κερδίζει άλλους μεγάλους πίνακες εργασίας, όπως το LinkedIn. Το LinkedIn και το Indeed εμφανίζονται όντως ως οι δύο πρώτες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο κατά την εύρεση μιας νέας θέσης εργασίας. Η καλή προσβασιμότητα του εργοδότη είναι η πιο σημαντική πτυχή της αίτησης εργασίας.

Με τον μέσο μηνιαίο μισθό στην Ελλάδα να είναι 851 ευρώ, αποτελεί με ποσοστό 48% τον μεγαλύτερο λόγο για να εργαστεί κάποιος στο εξωτερικό. Ο καλός μισθός είναι για τους Έλληνες ο σημαντικότερος παράγοντας έλξης για μια νέα θέση εργασίας. Ο δεύτερος λόγος για εργασία στο εξωτερικό είναι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Συνολικά το 14% των Ελλήνων θα ήθελε να ζήσει και να εργαστεί στο εξωτερικό.

Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες για το Talent Intelligence μπορούν να βρεθούν στο δωρεάν downloadable Talent Intelligence Manual Greece 2022 της Intelligence Group. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ομάδα-στόχο και το επίπεδο εμπειρίας. Η γνώση αυτής της λεπτομέρειας θα καθορίσει την επιτυχία της πρόσληψής σας στην αγορά εργασίας.

Εγχειρίδιο Ταλέντου Νοημοσύνης Ελλάδα - Greece

"*" indicates required fields

GDPR*
Nieuwsbrief
This field is for validation purposes and should be left unchanged.