Artikel Gepubliceerd op 08-07-2020

Vacatures schrijven en uitzetten minst favoriete taken van recruiters

Recruiters vinden vacatures schrijven en het vervolgens via media, jobboards en andere kanalen uitzetten, de minst leuke taken in het recruitmentproces. Dat blijkt uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek, waarin de kengetallen van werkgevers zijn vergeleken. Daarnaast wordt gezien dat betreft de tijdsbesteding van recruiters, de succesvolste recruiters additionele taken, zoals vacatures schrijven, optimaliseren en plaatsen aan anderen overlaten zoals arbeidsmarktcommunicatie en specialisten. Deze inzichten werden o.a. besproken tijdens het Recruitment Kengetallen Seminar.

In het Recruitment Kengetallen Seminar werden de belangrijkste inzichten uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2020 van Intelligence Group i.s.m. Compagnon, Werf& en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie belicht. Naast het vergelijken van belangrijke KPI’s zoals fulfillment ratio, doorlooptijd, cost per hire, en het gemiddeld aantal vacatures in portefeuille, werden de evaluaties en tijdbesteding van recruiters vergeleken. Recruiters gaven aan dat zij het interviewen en selecteren van kandidaten de leukste taken in het recruitmentproces vinden. Daarnaast gaven zij aan plezier te beleven tijdens de vacature intake. Anderzijds vonden zij het schrijven van vacatureteksten en het uitzetten ervan de minst leuke taken in het recruitmentproces. Meningen wat betreft het werven van kandidaten zijn verdeeld: terwijl sommige recruiters aangaven dat zij dit de leukste taak vinden, gaven anderen -opvallenderwijs- aan deze taak juist minder leuk te vinden. Dit is een opvallende uitkomst, aangezien het werven van kandidaten een essentiële taak is van de recruiter. Hieruit blijkt dat er binnen recruitment meerdere stromingen kunnen worden waargenomen. Enerzijds recruiters die meer aan de wervingskant zitten van het recruitmentspel, zowel in- als outbound werving, anderzijds recruiters die meer aan de selectiekant van het spel zitten.


Bron: Recruitment Kengetallen Onderzoek 2020

Tijdsbesteding van recruiters

Kijkend naar de tijdsbesteding van recruiters, blijkt dat hoe minder tijd wordt besteed aan additionele taken zoals vacatures schrijven en plaatsen, hoe succesvoller de recruiter is. Outperformers leggen de focus op het recruitmentproces en  automatiseren of besteden andere zaken uit.

Automatiseren van additionele taken

Volgens het onderzoek gaat een derde van de tijd van een recruiter verloren aan administratieve handelingen. Dat is zonde, want de recruiter had ook met focustaken bezig kunnen zijn, namelijk het aantrekken en werven van goede mensen. De vraag is dan ook: hoe kunnen deze administratieve taken weg geautomatiseerd worden?

Meerdere stappen van het recruitmentproces kunnen tegenwoordig geautomatiseerd worden met verschillende tools. Zo kan de professionele en slimme vacature-intake worden geautomatiseerd met behulp van de Recruitment Accelerator. . Via de online vacature intake kan informatie worden verkregen over de doelgroep, wervingshaalbaarheid, en media, waarna een geschreven vacaturetekst wordt aangeleverd. Daarnaast kan het werken met tools zoals Textmetrics goed van pas komen. In de VacatureVerbeteraar kan bijvoorbeeld een vacaturetekst worden geüpload, en worden er doelgroep-gerelateerde tips gegeven om deze te verbeteren.

Naast het creëren van vacatures kan ook het verspreiden geautomatiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan Brockmeyer of VONQ om de respons op vacatures te verbeteren. Door het automatiseren van het recruitmentproces is er meer tijd is om te focussen op taken die de recruiter niet alleen leuker vindt, maar ook op de essentiële taak: het werven van goede mensen.