donderdag
28
november 2019
10:00-17:00

The Next Workforce Event

The Next Workforce: heeft u straks wel de juiste mensen?

Door nieuwe technologieën, een veranderende en krappe arbeidsmarkt en disruptieve businessmodellen staat uw huidige personeelsbestand onder druk. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw medewerkers en de inrichting van uw organisatie? Op het splinternieuwe event The Next Workforce op 28 november in Nieuwegein krijgt u oplossingsrichtingen aangereikt voor deze uitdagingen, toegespitst op uw organisatie, uw workforce en uw HR-processen.

The Next Workforce is hét event waar u de actuele stand van zaken krijgt gepresenteerd op het gebied van workforce planning, van arbeidsmarktfactoren en organisatieontwikkeling tot duurzame inzetbaarheid en reskilling van medewerkers. Het event is relevant voor iedere professional die betrokken is bij de samenstelling van de (toekomstige) workforce. Centraal staat de vraag: welke stappen moet ik nu zetten voor een futureproof workforce voor de komende jaren?

Onder meer de volgende thema's komen aan bod:

  • Strategische personeelsplanning
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Een leven lang leren
  • Vast, flex en gig economy

Workforce data koppelen aan externe data is veel makkelijker dan we denken

Om grip te krijgen op de ‘best’, ‘new’ of ‘next’ workforce is naast het grip hebben op de interne data, het toevoegen van externe arbeidsmarktdata essentieel. Wat zijn bijvoorbeeld de skills die nodig zijn om bepaalde functiegroepen courant te houden of te krijgen, wat zijn de verloop-, doorstroom en uitstroomkansen van doelgroepen? En wat is hun arbeidsmarktwaarde? Het leuke van al deze informatie is dat deze beschikbaar is én direct te koppelen is aan de huidige personeelsinformatiesystemen of gespecialiseerde SWP/SPP systemen. Tijdens deze presentatie laat Geert-Jan Waasdorp zien hoe dat kan en werkt en wat je ermee kunt. Het is een quick win in people analytics en de professionalisering van de strategische HR functie.

meer informatie over the next workforce