IT Labour Market Monitor 2018 The Netherlands

Intelligence Group en Sterksen lanceren alweer de derde versie van het paper IT Labour Market Monitor The Netherlands waarbij de arbeidsmarkt van hoogopgeleide IT’ers centraal staat. In dit paper is er uitgebreid aandacht voor de mate van schaarste, de omvang van de vraag, de doelgroepgrootte, meest voorkomende functies, werkgevers, belangrijkste arbeidsvoorwaarden en meer.

Economische Verkenning Rotterdam 2018

Ten behoeve van de Economische Verkenning Rotterdam (2018) onderzocht Intelligence Group met dit paper de potentie van Rotterdam als talent hub: dé plek die vraag en aanbod van hoger opgeleid talent samenbrengt.

Fit For the Future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

In de nabije toekomst verwachten we dat functies sterk zullen veranderen of zullen verdwijnen, dat we andere mensen nodig zullen hebben. Dat betekent dat u als organisatie een futureproof koers moet uitzetten om te ‘overleven’ in een sterk veranderende omgeving en u de juiste mensen op de juiste

De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt

Wat zijn de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de intransparantie op de Nederlandse arbeidsmarkt? Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’De beroepsbevolking heeft recht op een transparante arbeidsmarkt.’’ Een transparante arbeidsmarkt is van groot belang voor werkzoekenden …

Hoe haal je het maximale uit je recruitmentsysteem?

Waarom zijn minimale eisen aan dataverzameling in recruitmentsystemen nodig? Dit is de vraag die centraal staat in de paper ‘’hoe haal je het maximale uit je recruitmentsysteem’’. In deze paper wordt een serieuze aanzet gegeven voor minimale datavelden die consistent en marktconform gevuld moeten worden met de gangbare en juiste waardes.

Webinar: Data worden pas leuk als je er ook meer talent mee werft

Je doet tegenwoordig pas echt mee als je data driven bent, A.I. tooling hebt en automatisch kan searchen & matchen. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat al die ‘hippe’ woorden pas echt iets betekenen als je er ook meer talent mee kan werven.

IT Labour Market 2017 Netherlands

Available IT talent is declining rapidly and the The demand for IT Talent is at boiling point, but the growth of vacancies seems to slow down. In this report ‘IT Labour Market 2017’ you can find all the relevant facts & figures of the Dutch market for IT professionals. Also, this edition will give you new insights into sourcing facts and figures, market competition and what drives the employee when choosing a new employer.

IT Labour Market 2016 Netherlands

Available IT talent is declining rapidly and demand for IT talent has increased immensely in every functional and technical area. In this report ‘IT Labour Market 2016’ you can find all the relevant facts & figures of the Dutch market for IT professionals. You will aso find the latest and most relevant trends and developments in the Dutch IT Market. And recommendations on how to improve your recruitment strategy for IT professionals

Harder werken of slimmer werven

Wat zou er gebeuren als je 20 procent van je recruitmentcapaciteit (tijd/mankracht) vrijmaakt voor alleen maar referral? Dit is één van de vijf vragen die we onszelf afvroegen in de paper harder werken of slimmer werven’.

Rotterdamse Arbeidsmarkt 2015-2020

Ten behoeve van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) 2016 zijn de diverse beroepsgroepen binnen de stad(sregio) Rotterdam in kaart gebracht.