Dit zijn de grootste knelpunten van gemeenten op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is voor gemeenten het belangrijkste knelpunt: 14% van alle vacatures staat langer dan een half jaar open. De grootste tekorten zijn in de functiegebieden: automatisering en ICT, ruimtelijke ordening en milieu, bouw en civiele techniek, financieel en economisch en welzijn en jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en Motivaction, in opdracht van A+O fonds Gemeenten. 

Fit for the future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

Drie jaar geleden lag de focus van veel organisaties op reorganisatie en outplacement van medewerkers die vanwege krimp, organisatietransitie en andere redenen afscheid moesten nemen. Sinds de arbeidsmarkt is aangetrokken lijkt de focus vooral te liggen bij het aantrekken van talent. Echter, nu investeren in Employer Branding, betekent dat u daar over één á twee jaar de vruchten van plukt, terwijl het probleem nu speelt.

Goede kansen mbo'ers op de arbeidsmarkt

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Door de groeiende economie en de grote aantallen vacatures is hun positie op de arbeidsmarkt voor de komende jaren sterk verbeterd in vergelijking met drie jaar geleden.

De huidige arbeidsmarkt vraagt juíst om investering in kwetsbare medewerkers

In een tijd dat alle lichten op groen lijken te staan (vanuit medewerkersperspectief dan) is het juíst het moment om in medewerkers te investeren.

Achmea zet als eerste de Nationale loopbaan APK in

De loopbaan APK geeft organisaties een handvat om duurzame inzetbaarheid te vergroten; medewerkers krijgen duidelijkheid over hun arbeidsmarktpositie en adviezen om hun kansen te verbeteren.