Toekomstgericht personeelsbeleid door meer inzicht in arbeidsmarktcijfers

Toekomstgericht personeelsbeleid door meer inzicht in arbeidsmarktcijfers

Marco Sassen van WENB en O&O fonds GEO legt uit hoe ze door een interactieve maatwerkdashboard dat Intelligence Group heeft gemaakt meer inzicht krijgen in de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt en de verwachte ontwikkelingen.

Lees meer
Een Fit for the Future organisatie is een samenspel tussen HR, finance en directie

Een Fit for the Future organisatie is een samenspel tussen HR, finance en directie

Om organisaties, teams en medewerkers Fit for the Future te krijgen, is een samenwerking tussen directie, finance en HR essentieel. Visie op mens en organisatie, voldoende draagvlak en budget zorgen ervoor dat HR-plannen leiden tot een daadwerkelijke invulling aan de organisatie en medewerker van de toekomst.

Lees meer
Terugblik op HR Horizon: Trends en ontwikkelingen op het gebied van HR en recruitment

Terugblik op HR Horizon: Trends en ontwikkelingen op het gebied van HR en recruitment

Op donderdag 13 juni organiseerde Brainnet – een van de grootste Managed Service Providers - HR Horizon voor HR- en inkoopprofessionals. Maaike Kooter sprak namens Intelligence Group over trends en ontwikkelingen binnen HR en Recruitment. Haar boodschap: repareer het dak als de zon schijnt. Lees hier de thema's uit haar presentatie.

Lees meer
Pro-actieve rol van HR dankzij grip op in-, door- en uitstroom

Pro-actieve rol van HR dankzij grip op in-, door- en uitstroom

Strategische personeelsplanning is één van de oplossingen om te zorgen dat organisaties de juiste mensen, op het juiste moment op de juiste plek hebben. Het resultaat is inzicht in de ‘gaps’ tussen de huidige en toekomstige personele- en ‘skills’ behoefte op basis van pensioenuitstroom, verloop, verzuim en input vanuit management.

Lees meer
Dit zijn de grootste knelpunten van gemeenten op de arbeidsmarkt

Dit zijn de grootste knelpunten van gemeenten op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is voor gemeenten het belangrijkste knelpunt: 14% van alle vacatures staat langer dan een half jaar open. De grootste tekorten zijn in de functiegebieden: automatisering en ICT, ruimtelijke ordening en milieu, bouw en civiele techniek, financieel en economisch en welzijn en jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en Motivaction, in opdracht van A+O fonds Gemeenten. 

Lees meer
Fit for the future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

Fit for the future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

Drie jaar geleden lag de focus van veel organisaties op reorganisatie en outplacement van medewerkers die vanwege krimp, organisatietransitie en andere redenen afscheid moesten nemen. Sinds de arbeidsmarkt is aangetrokken lijkt de focus vooral te liggen bij het aantrekken van talent. Echter, nu investeren in Employer Branding, betekent dat u daar over één á twee jaar de vruchten van plukt, terwijl het probleem nu speelt.

Lees meer
Goede kansen mbo'ers op de arbeidsmarkt

Goede kansen mbo'ers op de arbeidsmarkt

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Door de groeiende economie en de grote aantallen vacatures is hun positie op de arbeidsmarkt voor de komende jaren sterk verbeterd in vergelijking met drie jaar geleden.

Lees meer
De huidige arbeidsmarkt vraagt juíst om investering in kwetsbare medewerkers

De huidige arbeidsmarkt vraagt juíst om investering in kwetsbare medewerkers

In een tijd dat alle lichten op groen lijken te staan (vanuit medewerkersperspectief dan) is het juíst het moment om in medewerkers te investeren.

Lees meer