Hij is uit: het allernieuwste rapport met Recruitment Kengetallen van Nederland!

Hij is uit: het allernieuwste rapport met Recruitment Kengetallen van Nederland!

In de afgelopen maanden heeft een groot aantal organisaties in Nederland de vragenlijst ingevuld van het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2020. Met behulp van deze input heeft Intelligence Group de nieuwste Recruitment Kengetallen in kaart gebracht, samen met nog veel meer belangrijke inzichten over de recruitmentmarkt in Nederland.

Lees meer
Employability en arbeidsmobiliteit: 11 trends voor 2020-2021

Employability en arbeidsmobiliteit: 11 trends voor 2020-2021

De meeste voorspellingen gaan voor 2020 uit van een lichte groei van de werkloosheid. Dat zal vooralsnog weinig af doen aan de arbeidsmarktkrapte in veel sectoren. Werknemers én werkgevers doen er goed aan alert te blijven op schommelingen in de arbeidsmarkt en te werken aan optimale employability en mobiliteit. We hebben voor u elf trends en ontwikkelingen op een rijtje gezet die de komende jaren om aandacht vragen.

Lees meer
Corona-maatregelen voor de meeste werkenden oplosbaar probleem

Corona-maatregelen voor de meeste werkenden oplosbaar probleem

Nu flinke delen van de economie weer (gedeeltelijk) opengaan, maar we wel anderhalve meter afstand moeten houden of moeten thuiswerken, is de vraag of en waar dat wel of niet kan. Uit actueel onderzoek van Intelligence Group blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking (NBB) uitstekend uit de voeten kan met de 1,5 meter economie. En bijna de helft van de beroepsbevolking zegt dat het geen probleem is om thuis te werken.

Lees meer
Employer branding in tijden van corona

Employer branding in tijden van corona

De spelregels voor een goede employer branding zijn veranderd. Werknemers worden in deze tijd vooral aangetrokken door duidelijke communicatie rondom het coronabeleid op de werkvloer, door banen zonder proeftijd, en dat ze open staan voor oriënterende gesprekken. 

Lees meer
5 tips om je arbeidsmarkt communicatie tijdens de crisis te versterken

5 tips om je arbeidsmarkt communicatie tijdens de crisis te versterken

Tijdens deze crisis is er veel veranderd, ook op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In zijn podcast “Hier is AMC” bespreekt Marcel van der Quast samen met Lianne Toebes van Lidl Nederland, Ronald van Schaik van Kaliber, en Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group, over de impact die de coronacrisis heeft op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Ze bespreken in hoeverre zij al te maken hebben gehad met deze impact en hoe zij naar de komende periode kijken.

Lees meer
53% van de studenten en 35% van de jongeren maken minder betaalde uren sinds de crisis

53% van de studenten en 35% van de jongeren maken minder betaalde uren sinds de crisis

Angst om baan te verliezen verdubbelt bijna onder de Nederlandse beroepsbevolking. In de wekelijkse update van de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland laten Intelligence Group en Jobdigger de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tot en met zondag 26 april zien.

Lees meer
Halvering stageplaatsen ten opzichte van 2019

Halvering stageplaatsen ten opzichte van 2019

Uit analyses van Jobdigger en Intelligence Group over de meest actuele arbeidsmarktdata van de Nederlandse arbeidsmarkt (tot en met zondag 19 april), blijkt dat er een kwart minder vacatures zijn sinds intelligente lockdown, dat de krimp lijkt te vertragen en dat de vraag naar recruiters bijna halveert.

Lees meer
 Trends en externe factoren die de MSP markt 2020-2021 aansturen

Trends en externe factoren die de MSP markt 2020-2021 aansturen

De mogelijkheden die data en tooling bieden, het tekort aan talent en de steeds toenemende complexiteit van regelgeving, het leidt er allemaal toe dat MSP klanten meer van hun providers verwachten. Voor aanbieders zelf betekent dit dat ze hun dienstverlening moeten uitbreiden. Al deze veranderingen in de MSP markt worden onderzocht in de white paper ‘Trends and External Factors driving the MSP market 2020-2021’, gepubliceerd door Intelligence Group.

Lees meer