Nieuws & blogs

WerkeninGelderland zet het DoelgroepenDashboard in voor employer en job branding

Om een aantrekkelijkere werkgever te worden en nieuw (jong) personeel te werven, maakt WerkeninGelderland sinds eind 2017 gebruik van realtime doelgroepinformatie van Intelligence Group en Jobdigger. Daarmee is WerkeninGelderland het eerste samenwerkingsverband van overheidswerkgevers in Nederland dat gebruik maakt van het DoelgroepenDashboard. De keuze om dit dashboard in te zetten voor employer en job branding is bij de oprichting ontstaan. De aangesloten partijen zochten een samenwerking op het gebied van imagoverbetering van werken bij de Gelderse overheid en vacaturevervulling. 

Wegens de crisis was de noodzaak bij WerkeninGelderland van extern werven verschoven naar interne mobiliteit, maar in 2017 voelden de aangesloten werkgevers dat de focus weer meer en meer naar externe werving ging. Er zijn steeds meer schaarse functieprofielen en er moet meer moeite gedaan worden om de juiste medewerkers te vinden. 

Om die reden heeft WerkeninGelderland in 2017 veelvuldig gebruik gemaakt van de kennis van Intelligence Group, door middel van presentaties omtrent ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het belang van doelgroepgericht werven en het hebben van een strategische personeelsplanning waarbij externe arbeidsmarktinformatie essentieel is. 

Tevens is geïnventariseerd wat de wensen van de gebruikers en het bestuur van WerkeninGelderland waren, waaruit twee programmalijnen zijn ontwikkeld voor de komende jaren:
1.    Het aantrekken van nieuw (jong) personeel
2.    Het verbeteren van mobiliteit tussen aangesloten organisaties bij WerkeninGelderland

Met behulp van de data uit het DoelgroepenDashboard wilt WerkeninGelderland haar doelgroepen beter leren kennen: hoe is je doelgroep samengesteld, is je doelgroep actief op zoek naar nieuw werk, op welke kanalen zoekt je doelgroep of op welke kanalen kan WerkeninGelderland zelf kandidaten bereiken? “De informatie die hieruit volgt, kunnen we gebruiken om het goede gesprek met de manager aan te gaan, de vacatureteksten te verbeteren en de juiste wervingskanalen te kiezen”, aldus Laurien van der Feer, content- en relatiebeheer bij WerkeninGelderland.

‘’Dit is een mooi resultaat van hoe het DoelgroepenDashboard ingezet kan worden om Gelderse overheidswerkgevers aantrekkelijker te maken’’, zegt Inge Vuik, product owner van het DoelgroepenDashboard bij Intelligence Group. ''De pullfactoren die in het dashboard terug te vinden zijn, geven direct weer waar de doelgroep behoefte aan heeft. Met name de optie om enkel op junioren te filteren, biedt WerkeninGelderland goede en verrassende input om vacatures direct aan te laten sluiten bij de wensen van deze groep en om zo de overheid aantrekkelijker te maken als werkgever. We zijn dan ook erg benieuwd hoe ons uniek dashboard met real-time arbeidsmarktinformatie de komende jaren bijdraagt aan de programmalijnen van WerkeninGelderland.''

Bekijk een korte Demo van het DoelgroepenDashboard.

🍪 Uw cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat u uw cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze cookiepagina.

IFrame

Over WerkeninGelderland
WerkeninGelderland is een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties dat sinds de oprichting in 2009 als doel heeft het realiseren van optimale loopbaanmogelijkheden voor mensen die een loopbaan willen of deze verder willen vervolgen bij de overheid. WerkeninGelderland staat voor innovatie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, het aantrekken van nieuwe doelgroepen (boeien en binden), behoud en ontwikkeling van deskundigheid en heeft als kernactiviteit het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt voor overheidsorganisaties. De website is dé internet-poort als hulpmiddel naar de arbeidsmarkt van Gelderse overheidswerkgevers. Door het aanbieden van voorzieningen, zoals een vacature, kandidaten, projecten en stage/traineebank, wordt er ingespeeld op de behoefte van de deelnemende overheidsorganisaties en sollicitanten. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om elkaar te kunnen ontmoeten en tot kennisoverdracht te komen. 

Voor meer informatie over het DoelgroepenDashboard en de mogelijkheden van dit dashboard, kunt u contact met ons opnemen via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800. Ook kunt een persoonlijke demo aanvragen waarbij we samen met u dit dashboard doorlopen en u laten zien hoe dit dashboard van toepassing kan zijn op uw wervingsvraagstuk.