Nieuws & blogs

Welke skills hielpen het GGZ-personeel door de crisis heen?

Veerkrachtig en voortvarend

Zoals we weten heeft de zorgsector het zwaar te verduren (gehad) tijdens de coronacrisis. Eerder schreven we al over de ziekenhuis- en thuiszorgbranche. Ook de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft het niet makkelijk gehad. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd schreef een uitgebreide rapportage over de GGZ tijdens de coronacrisis. 

De GGZ-instellingen hadden het vooral aan het begin van de crisis moeilijk. Zo zorgden tekorten aan beschermingsmiddelen ervoor dat het lastig was om verantwoord in contact te komen met cliënten. De hoge mate van aanpassingsvermogen resulteerde erin dat deze obstakels snel werden overwonnen. ''Medewerkers hebben zich ten volle ingezet. Zij hebben het hoofd geboden aan de angst te moeten
werken met onvoldoende beschermende middelen, onverwachte situaties, ethische dilemma’s en
de toegenomen werkdruk. Het ziekteverzuim is over het algemeen nauwelijks gestegen of gelijk
gebleven en op sommige plekken zelfs gedaald.'', aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De sector wordt veerkrachtig en voortvarend genoemd. Deze karakteristieken zijn ook zeker terug te vinden in de gevraagde skills van het personeel. Intelligence Group heeft onderzoek gedaan naar de snelstgroeiende en meest gevraagde skills van de GGZ-branche in de afgelopen drie jaar. De resultaten laten zien dat de focus wordt gelegd op een nieuwe set aan skills, de 'skills of the future'.

Professionele, IT en soft skills

In deze skills analyse, speciaal ontwikkeld voor de GGZ-branche in Nederland, heeft Intelligence Group de snelst groeiende skills in de afgelopen drie jaar binnen de GGZ-branche onder de loep genomen. Er is onderscheid gemaakt tussen: professionele, IT, en sociale skills. Zo is 'expertise met verslaafden' de snelst groeiende professionele skill voor GGZ-personeel en komen skills als informatiesystemen, databases en informatiemanagement terug in de snelst groeiende IT skills. De informatie uit dit rapport is dan ook enorm handig bij het schrijven van nieuwe vacatureteksten of het bepalen van een wervingsstrategie.

De GGZ-instellingen die in de analyse zijn meegenomen zijn: Altrecht, Arkin, Boba Groep, Cordaan GGZ, Daelzicht, Dichterbij, GGZ inGeest, GGZ Rivierduinen, Het Raamwerk, IrisZorg, Karakter, Middin, Prisma, Reinaerde, RIBW, De Rijnhoven, Timon. 

Wilt u meer weten en bent u benieuwd naar alle uitkomsten van het onderzoek? Klik dan hieronder om het rapport te downloaden!