Nieuws & blogs

Wat kenmerkt mensen die van werkgever veranderen?

Oud worden bij je eerste werkgever is een fenomeen uit een ver verleden. Welke jongere begint er tegenwoordig niet met een bijbaantje of een tijdelijke job? En hoeveel mensen komen inmiddels helemaal niet meer aan een vaste baan? Tegenwoordig staan echter ook ervaren professionals meer dan vroeger open voor ‘een nieuwe uitdaging’.  Wij gingen op zoek naar wat de ‘baanwisselaars’ kenmerkt op basis van de gegevens uit het ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group. Onder baanwisselaars worden respondenten gerekend die bij een nieuwe werkgever zijn gaan werken. Het betreft dus externe baanwisselaars.

Baanwisselaars zijn jonger dan gemiddeld

Het zal geen verbazing wekken dat in de groep mensen die van werkgever zijn veranderd (19% van de beroepsbevolking) jongeren oververtegenwoordigd zijn. Zij hebben immers vaak een bijbaan of een tijdelijk contract. Scholieren hebben een dubbel zo groot aandeel in de groep ‘baanwisselaars’ (28%) dan in de Nederlandse beroepsbevolking (NBB). In totaal bestaat de groep baanwisselaars voor maar liefst 58% uit de leeftijdsgroep 15-29 jaar, die niet meer dan 35% van de NBB uitmaakt.  Het vaker noemen van flexibele werktijden als belangrijke arbeidsvoorwaarde, terwijl een pensioenvoorziening juist minder vaak wordt genoemd, ligt in lijn met deze leeftijdsopbouw.

Bron: Intelligence Group, 2019

Al even voor de hand liggend is de oververtegenwoordiging in de groep baanwisselaars van mensen met een tijdelijk contract of een nulurencontract (55%), terwijl zij slechts 22% van de NBB uitmaken. De meerderheid van de NBB (71%) heeft een vast contract, maar zij beslaan maar 32% van de groep baanwisselaars.

Hoger opgeleid

Hoger opgeleiden zijn in de groep baanwisselaars wat sterker vertegenwoordigd dan lager en middelbaar opgeleiden. Dit rijmt met de gedachte dat het relatief vaak om scholieren en studenten met een bijbaantje gaat. Qua opleidingsrichting zien we geen grote verschillen, al zijn commerciële en creatieve richtingen wat licht oververtegenwoordigd bij de baanwisselaars en administratieve en secretariële opleidingen licht ondervertegenwoordigd. Dit zien we ook terug in de branches waarin de respondenten werkzaam zijn. 

Bron: Intelligence Group, 2019

Actieve zoekers

Mensen die van werkgever veranderd zijn, zijn vaker actief op zoek naar een andere baan dan NBB. Deze groep is dus actiever op de arbeidsmarkt en is zo dus beter op de hoogte van potentiele nieuwe uitdagingen. Inhoud en uitdaging van het werk en opleidings- en doorgroeimogelijkheden zijn voor hen duidelijk een belangrijkere pullfactor dan voor de NBB, terwijl ze juist minder geïnteresseerd zijn in een vast contract en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De baanwisselaars worden gemiddeld ook vaker benaderd voor een nieuwe baan dan de NBB. De manier waarop beide groepen zoeken verschilt nauwelijks. Wel zien we dat de baanwisselaars vrijwel alle zoekkanalen intensiever gebruiken dan de NBB, waaruit we mogen afleiden dat ze gemiddeld meer verschillende kanalen inzetten.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

Wilt u meer weten over een specifieke doelgroep? Met het DoelgroepenDashboard heeft u in enkele klikken inzicht in de wervingshaalbaarheid, waar en hoe u de doelgroep kunt bereiken of de regionale arbeidsmarkt. Wilt u ook slimmer werven? Vraag dan nu een demo aan.

JA, IK WIL EEN DEMO