Hoe krijgen medewerkers meer zicht op hun arbeidsmarktwaarde en mogelijke alternatieve carrièrepaden?

De arbeidsmarktwaarde of -positie van medewerkers wordt bepaald door te kijken naar de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Is iemand werkzaam in een overschot beroepsgroep of juist in een zeer schaarse beroepsgroep? En wat is de verwachte ontwikkeling in vraag naar deze functie in de komende jaren? Intelligence Group en Arbeidsmarktkansen.nl BV hebben gezamenlijk een algoritme ontwikkeld waarmee we objectieve en valide uitspraken kunnen doen over iemand zijn huidige en toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Alternatieve carrièrepaden kunnen worden bepaald op basis van voorkeuren in combinatie met werkelijke vraag op de arbeidsmarkt. Heeft iemand bijvoorbeeld affiniteit met marketing, dan kunnen wij teruggeven welke functies binnen marketing de beste kansen op de arbeidsmarkt hebben. Op basis van deze informatie vergroot u bewustzijn van medewerkers, worden ze geïnspireerd om breder te denken dan hun huidige functie en/of organisatie en kunt u hen tijdig ontwikkelen zodat ze altijd arbeidsmarktfit zijn. De cijfers vormen daarmee concrete input voor bijvoorbeeld loopbaan-ontwikkelgesprekken, functioneringsgesprekken of outplacement.