Nieuws & blogs

Top 10 snelst groeiende IT-skills in Nederland in 2020

Het belang van IT-skills blijft groeien, blijkt uit analyses van Intelligence Group die, aan de hand van Jobfeed data, de gevraagde IT-skills in vacatureteksten in Nederland op een rij heeft gezet. Percentueel gezien zien we dat de vraag naar Windows Azure, als dominante IT-skill, het afgelopen jaar het hardst is gegroeid. Ook de vraag naar de beheersing van Python is afgelopen jaar flink gestegen.

In deze analyse is er gekeken naar welke IT-skills binnen vacatures van werkgevers er afgelopen jaar dominanter zijn worden. In totaal zijn de gevraagde skills in 1,3 miljoen vacatures geplaatst tussen Q3-2018 en Q2-2019 vergeleken met de gevraagde skills in 1,4 miljoen vacatures geplaatst tussen Q3-2019 en Q2-2020. Het verschil in percentage tussen deze periodes laat de absolute groei van benodigde IT-skills binnen vacatures zien. De vacatures van bureaus (die dit veelal in opdracht doen van werkgevers) vallen hier niet onder. Onder IT-skills vallen hier zowel skills als de beheersing van bepaalde specifieke softwarepakketten. De top 10 stijgende dominante IT-skills in Nederland laat zien dat de vraag naar Windows Azure het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Vorig jaar werd Windows Azure in 0,68% van de vacatures als benodigde IT-skill benoemd, dit jaar in 0,97% van de vacatures. Windows Azure is ten opzichte van het jaar ervoor dus 0,29% vaker benoemd in vacatures. Aangezien Windows Azure een Cloud Computing platform van Microsoft is, is niet verbazingwekkend dat ook de vraag naar Cloud Computing en Docker als IT-skill is toegenomen. Ook de vraag naar de beheersing van Python is dit jaar flink gestegen. Waar Python vorig jaar in 1,06% van de vacatures werd benoemd, is dit nu gestegen naar 1,28%. Python is een programmeertaal dat o.a. wordt gebruikt als scripttaal binnen besturingssystemen.

Top 10 stijgende dominante IT-skills

Ranking

Dominante IT-skills

Percentage 2018/2019

Percentage 2019/2020

Toename

1

Windows Azure

0,68%

0,97%

0,29%

2

Python

1,06%

1,28%

0,22%

3

Cloud Computing

1,01%

1,15%

0,14%

4

Docker

0,39%

0,52%

0,13%

5

Data-Analyse

1,84%

1,96%

0,12%

6

Amazon Web Services

0,42%

0,54%

0,12%

7

Kubernetes

0,19%

0,31%

0,12%

8

APIs (maken/gebruiken)

0,56%

0,68%

0,11%

9

Power BI

0,23%

0,33%

0,10%

10

Data Engineering

0,12%

0,20%

0,08%

Bron: Jobfeed van Textkernel (vergelijking Q3-2018 t/m Q2-2019 en Q3-2019 t/m Q2-2020)

Top 10 snelst groeiende IT-skills

Naast de meest dominante IT-skills is er ook gekeken naar welke IT-skills procentueel gezien het meest zijn gegroeid. Wel is het hierbij van belang om te vermelden dat hoe lager de uitgangpositie in 2018 was, des te hoger de groeipercentages zullen zijn. De snelst groeiende IT-skill is Azure Data Factory. Deze skill werd vorig jaar in slechts 0,005% van alle vacatures benoemd. Dit jaar is dit met 172% gestegen naar 0,015%. Deze stijging hangt samen met de toename van de vraag naar Windows Azure als IT-skill, gezien Azure Data Factory een onderdeel is van Windows Azure. Ook de vraag naar Pyspark is afgelopen jaar met 154% hard gegroeid. Cloud-Engineering, Looker Analytics en Ubuntu zijn de daaropvolgende snelst groeiende IT-skills. Deze skills liggen wat betreft het groeipercentage dicht bij elkaar met respectievelijk 127% en 126%.

Ranking

Snelst groeiende IT-skills

Groeipercentage

1

Azure Data Factory

172%

2

Pyspark

154%

3

Cloud-Engineering

127%

4

Looker Analytics

126%

5

Ubuntu

126%

6

Bacnet

122%

7

Modulair Ontwerp

120%

8

Gpu Programming

118%

9

Data Ingestion

109%

10

Digitaal Ontwerp

104%

Bron: Jobfeed van Textkernel (vergelijking Q3-2018 t/m Q2-2019 en Q3-2019 t/m Q2-2020)

Meer inzicht in de skills for the future ?

Op de huidige veranderende arbeidsmarkt waarin de werkloosheid stijgt is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de meeste gevraagde IT-skills. De groeiende vraag laat zien dat IT’ers steeds meer gewild zijn op de arbeidsmarkt. Recruiters kunnen hierop in spelen. Met de skills plattegrond van Intelligence Group hebben organisaties in één oogopslag zicht op de employability van hun medewerkers en de organisatie als geheel. De plattegrond biedt zicht op de huidige skills en de benodigde skills for the future en brengt zo mogelijke kwetsbaarheden in beeld. Meer weten over deze skills plattegrond en de toekomstige arbeidsmarktkansen (fit for the future)? Klik op de knop hieronder voor meer informatie.

meer over skills for the future