Nieuws & blogs

Tarieven van ZZP’ers stijgen met 1,5% in 2017

ZZP’ers in Noord-Holland hebben het hoogste uurtarief, in Friesland en Limburg het laagste.

Met de benchmark-tarieven-tool voor ZZP’ers en opdrachtgevers van interim professionals, wordt door Planet Interim en Intelligence Group voor het eerst helderheid gegeven in de ZZP-tarieven in Nederland. Uit de data en analyses blijkt onder andere dat het gemiddelde uurtarief in 2016 met 2,8% steeg en in 2017 met 1,5% (in heel Nederland stegen de cao-lonen in 2017 met 1,5% vergeleken met 1,8% in 2016). In Noord-Holland liggen -al naar gelang de functies- de uurtarieven van ZZP’ers tussen de 20 en 30% hoger in vergelijking met bijvoorbeeld Limburg en Friesland. En voor opdrachten korter dan 5 weken kan 10% meer gevraagd worden per uur. Verder neemt het uurtarief langzaam af, naarmate de duur van een opdracht toeneemt. Dit en veel meer blijkt uit de eerste analyses op basis van de verzamelde data door Planet Interim en Intelligence Group.

 

De blackbox van ZZP-tarieven
Er is nauwelijks tot geen transparantie over de gevraagde en betaalde uurtarieven van ZZP’ers in Nederland. Als er al gegevens zijn bij opdrachtgevers, zijn de tarieven van de ZZP’ers gekoppeld aan CAO’s met een standaard verrekenfactor. Als het gaat om de ontwikkeling van het uurtarief in het algemeen en binnen beroepsklassen in het bijzonder, is nagenoeg niets bekend.
Met de benchmark-tarieven-tool zijn honderdduizenden datapunten vertaald naar min-max-tarieven en het gemiddelde uurtarief, inclusief regionale afwijking en verschillen op ervaringsniveau. Hierdoor wordt voor het overgrote gedeelte van de ZZP-beroepen inzicht gegeven in de regionale uurtarieven.

 

Benchmarktarieventool Planet Interim

 

“Met deze tool willen we ZZP’ers meer zicht geven op de tarieven die er in de markt betaald worden voor hun diensten. Op deze manier staan ze sterker in onderhandeling met opdrachtgevers en intermediairs en kan een gesprek worden gevoerd over toegevoegde waarde”, aldus Niels van Berkel, directeur van Planet Interim.

 

“Een transparantere arbeidsmarkt is de ambitie van Intelligence Group. Een zeer belangrijk deel van de arbeidsmarkt wordt ingevuld door bureaus en ZZP’ers. De dynamiek en marktwerking in deze markt is nu heel onduidelijk voor alle partijen. Met deze tool en de feedback die we daarop zullen krijgen, willen we een stap vooruit maken om meer informatie en transparantie te bieden”,  aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

 

Waarop is de tarieventool gebaseerd?
Intelligence Group heeft een algoritme geschreven op honderdduizenden records van vraag- en aanbod tarieven van ZZP’ers en interimmers o.a. op basis van de data van Planet Interim, Jobdigger en het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Tarieven worden getoond op ISCO-niveau, met een gemiddelde en de min-max tarieven. Tevens wordt er gecorrigeerd voor provincie, duur van de opdracht en ervaringsniveau.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie neem contact op met:
Niels van Berkel, directeur van Planet Interim (E-mail: nielsvanberkel@planetinterim.nl / Tel: 06 44665621)

Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group (E-mail: geert-jan@intelligence-group.nl / Tel: 06 48337283).