Nieuws & blogs

Slechts één op de tien zzp’ers verhoogt tarieven wegens schaarste op de arbeidsmarkt

7% van de zzp’ers heeft het afgelopen jaar het uurtarief verlaagt.

Uit onderzoek onder 226 zzp’ers in het tweede kwartaal van 2018 door Intelligence Group is gebleken dat twee op de drie zzp’ers het afgelopen jaar voor hetzelfde uurtarief zijn blijven werken en dat één op de tien door de krapte op de arbeidsmarkt zijn of haar tarief heeft kunnen verhogen. Als we corrigeren voor de inflatie, is 73% van de zzp’ers er het laatste jaar qua uurtarief op achteruit gegaan. Dit is bijzonder te noemen gezien de krapte en schaarste op de huidige arbeidsmarkt. Eerdere publicaties lieten ook al zien dat deze krapte zich voorlopig niet vertaalt in echt stijgende uurtarieven onder zzp’ers.

 

Figuur 1: percentage zzp’ers waarvan het uurtarief wel of niet gestegen is in 2017

percentage zzp’ers waarvan het uurtarief wel of niet gestegen is in 2017

Wanneer we de zzp tariefstijging uitsplitsen naar het type opdracht zien we dat met name de overstap naar nieuwe opdrachtgevers een tariefstijging meer in de hand werkt maar ook dat deel is nog steeds beperkt (14%). Daarbij blijkt dat zzp’ers die hun diensten bij huidige en of bekende opdrachtgevers verlenen minder vaak het uurtarief verhogen (11%). De tarieven zijn het minst gestegen onder de groep zzp’ers die geen nieuwe opdrachten hadden (6%).

 

Steeds meer bewijsvoering dat marktwerking op de arbeidsmarkt voor zzp’ers ontbreekt
Langzaam maar zeker stapelt het bewijs zich op dat er geen sprake is van marktwerking als het om de uurtarieven van zzp’ers gaat, zoals de cijfers van Planet Interim en Intelligence Group naar de ontwikkeling van uurtarieven al eerder lieten zien. En/of dat werkgevers de uurtarieven van zzp’ers koppelen aan de intern gehanteerde CAO-schalen. Een praktijksituatie die verklaart dat zzp-tarieven eerder cao’s volgen dan krapte en schaarste op de markt. Als deze koppeling een feit is, dan zou er eerder sprake zijn van regulering van tarieven in de zzp-markt dan dat er sprake is van een vrije markt. Een situatie die moeilijk te controleren is, omdat transparantie in de markttarieven van zzp’ers ontbreekt. Een situatie waar langzaam maar zeker ontwikkeling in ontstaat, door bijvoorbeeld de benchmark-tarieven-tool voor zzp’ers op basis van marktdata van onder andere Planet Interim, Jobdigger en Intelligence Group.

 

Technische verantwoording
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 16.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) 2017 en 2018.

Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Intelligence Group via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800.