Nieuws & blogs

Salaris blijft de belangrijkste reden voor keuze nieuwe baan

Jongste doelgroep zoekt vooral ontwikkelingsmogelijkheden en verantwoordelijkheid.

Een goed salaris is gemiddeld gezien nog steeds de belangrijkste driver voor de Nederlandse Beroepsbevolking (NBB) om te kiezen voor een baan: 56% geeft aan dat dit aspect het meest belangrijk is. Ook het krijgen van of het uitzicht hebben op een vast contract en een goede werksfeer blijven in 2018 belangrijke drivers in deze overweging. Daarbij worden zelfstandigheid in de functie en goede arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker. Hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe minder belangrijk het salaris wordt. Dit geldt ook voor het krijgen van een vast contract: bijna de helft van de vmbo’ers vindt dit belangrijk terwijl slechts 30% van de wo’ers hier groot belang aan hecht. Wat opvalt is dat met name jongeren behoefte hebben aan ontwikkelingsmodelijkheden en verantwoordelijkheid bij een (nieuwe) baan. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) waarbij in het eerste kwartaal van 2018 2.804 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking zijn ondervraagd over onder andere de belangrijkste pullfactoren en arbeidsvoorwaarden.

Tabel 1: Belangrijkste pullfactoren van de Nederlandse beroepsbevolking in 2018 en 2017

Belangrijkste pullfactoren Nederlandse beroepsbevolking Ranking 2018 Ranking 2017
Goed salaris 1 1
Vast contract 2 2
Werksfeer 3 3
Inhoud van het werk 4 4
Dichtbij huis / acceptabele reistijd 5 5
Uitdaging van het werk 6 6
Zelfstandigheid in de functie 7 8
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden / CAO 8 9
Afwisseling van het werk 9 7
Acceptabele werkdruk 10 10

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder belangrijk het salaris en vast contract
Uit het onderzoek blijkt dat een goed salaris, een vast contract en een goede werksfeer veelal de belangrijkste voorwaarden zijn in de overweging van een (nieuwe) baan. Voor alle doelgroepen, bij onderscheid naar opleidingsniveau, is een goed salaris het meest belangrijk maar wel is te zien dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder groot het belang wordt: vmbo 61%, mbo 56%, hbo 54% en wo 50%. Dit geldt ook voor het krijgen van een vast contract: bijna de helft van de vmbo’ers vindt dit belangrijk terwijl slechts 30% van de wo’ers hier groot belang aan hecht. Voor de hbo’ers geldt ook dat een goede werksfeer belangrijker is dan een vast contract en de wo’ers hechten meer belang aan de inhoud van het werk, een goede werksfeer, een baan dichtbij huis/met een acceptabele reistijd en aan uitdagend werk. De ambitie die zichtbaar was bij de jongste leeftijdsgroepen is vooral dus ook zichtbaar bij de groepen met hoogste opleidingsniveaus.

Tabel 2: Belangrijkste pullfactoren per leeftijdscategorie

Ranking 15 - 24 jaar 25 - 34 jaar 35 - 49 jaar 50 jaar en ouder
1 Goed salaris Goed salaris Goed salaris Goed salaris
2 Werksfeer Werksfeer Vast contract Vast contract
3 Inhoud van het werk Vast contract Werksfeer Werksfeer
4 Doorgroeimogelijkheden Inhoud van het werk Dichtbij huis / acceptabele reistijd Inhoud van het werk
5 Vast contract Dichtbij huis / acceptabele reistijd Inhoud van het werk Dichtbij huis / acceptabele reistijd

Jongste doelgroep zoekt naar ontwikkelingsmogelijkheden en verantwoordelijkheid
Onderscheid in leeftijd laat zien dat de groep jonger dan 25 jaar, na een goed salaris, de werksfeer het meest belangrijk vindt terwijl de groep ouder dan 35 jaar meer waarde hecht aan een vast contract. Doorgroeimogelijkheden, verantwoordelijkheid en opleidingsmogelijkheden zijn typerend en bovengemiddeld belangrijker voor de ambitieuze jongeren in de leeftijd 15-24 jaar. In dit rijtje is vooral de behoefte aan verantwoordelijkheid opvallend. Steeds vaker krijgen jongeren last van burn-outs, mede vanwege de grote verantwoordelijkheid die zij voelen op allerlei verschillende vlakken: privé, op werk, op school, tijdens het sporten… En toch vindt een deel van deze groep het belangrijk dat ze verantwoordelijkheid hebben in een baan. Ook de leeftijdsgroep 25-34 jaar is ambitieus en vindt het belangrijk dat er goede doorgroeimogelijkheden zijn. De oudste groep, ouder dan 50 jaar, hecht juist veel waarde aan zelfstandigheid in de functie.

Werklozen hechten vooral belang aan de praktische zaken
Net als de jongere beroepsbevolking, hecht de werkloze groep minder belang aan een vast contract, maar vindt het vooral belangrijk dat de baan dichtbij huis is of de reistijd acceptabel is, goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, dat de inhoud van het werk interessant is en dat de mogelijkheid er is om parttime te werken. Hoewel ook voor deze groep een goed salaris en de werksfeer het meest belangrijk zijn, is vooral typerend dat de doelgroep veel waarde hecht aan de praktische zaken rondom een baan: goede bereikbaarheid, acceptabele reistijd, parttime mogelijkheden maar ook een werkplek die ingericht is op (arbeids)beperkingen.

Tabel 3: Belangrijkste pullfactoren werklozen

Ranking Belangrijkste pullfactoren werklozen
1 Goed salaris
2 Werksfeer
3 Dichtbij huis / acceptabele reistijd
4 Inhoud van het werk
5 Mogelijkheid om parttime te werken

Inzicht in pullfactoren van uw doelgroep
Hoewel er dus over de Nederlandse Beroepsbevolking gezegd kan worden dat een goed salaris, een vast contract en een prettige werksfeer het meest belangrijk zijn, blijkt dat als we dieper inzoomen op bepaalde doelgroepen dit echter niet altijd geldt. Het is belangrijk om te weten wat de drivers van uw doelgroep zijn om er zo voor te zorgen dat u zich kunt profileren als een aantrekkelijke werkgever. Door middel van onze Doelgroep Analyse of het DoelgroepenDashboard kunt u eenvoudig in kaart krijgen wat de belangrijkste pullfactoren zijn van uw doelgroep en hoe u uw doelgroep het beste kunt bewegen en bereiken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 088-7302800 of via info@intelligence-group.nl.