Nieuws & blogs

Ruim 180.000 hoogopgeleide Europese IT'ers willen naar Nederland komen om te werken

Kennismaken met verschillende culturen en salaris belangrijkste redenen om naar Nederland te komen. 

Nu de IT-markt in Nederland in brand staat, IT-vacatures voor meer dan een jaar openstaan en de dienstverlening van IT bedrijven in de knel komt, rijst de vraag: waar kunnen Nederlandse werkgevers IT’ers nog meer vandaan halen? Intelligence Group onderzocht deze vraag met haar Global Talent Acquisition Monitor (GTAM), een grootschalig Europees arbeidsmarktonderzoek onder 60.000 respondenten in 28 landen die deel uitmaken van de beroepsbevolking.

Wat blijkt? Ruim 180.000 hoogopgeleide IT’ers in Europa willen in Nederland gaan werken. Met name IT’ers uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje staan hiervoor open. De top-10, zoals hieronder weergegeven, bestaat uit de 10 landen van waaruit de meeste IT’ers naar Nederland willen komen. Als er vervolgens binnen elk land wordt gekeken naar het aandeel IT'ers dat in Nederland zou willen werken, blijkt dat er relatief veel Deense IT'ers bereid zijn om in Nederland hun carrière voort te zetten. Ook in Litouwen, Griekenland en Roemenië zijn relatief veel IT'ers te vinden die naar Nederland willen voor werk. Wat maakt dat Europese IT’ers in Nederland willen komen werken?

Tabel 1: Waar komen IT'ers vandaan die in Nederland willen komen werken?

Positie Land Aantal IT'ers
1 Verenigd Koninkrijk 34.100
2 Spanje 28.200
3 Duitsland 15.900
4 Italië 15.000
5 Oekraïne 12.300
6 Frankrijk 11.900
7 Roemenië 7.100
8 Zweden 5.900
9 Griekenland 5.700
10 België 5.600


De mogelijkheid om verschillende culturen te leren kennen en salaris belangrijkste redenen om in een ander land te werken
In GTAM is gevraagd wat voor IT’ers die in Nederland willen werken de belangrijkste motieven zijn om internationaal te werken. Hieruit blijkt dat ze kennismaken met verschillende culturen en salaris het belangrijkst vinden. Daarnaast worden de mogelijkheid om ervaring op te doen, een betere levensstandaard en doorgroeimogelijkheden ook als belangrijk ervaren.

Beweegmotieven IT'ers die in Nederland willen werken

Opvallend is dat deze aspecten substantieel vaker worden genoemd door IT’ers in vergelijking met alle Europeanen die over de grens willen werken. Een ander beeld ontstaat wanneer per land van herkomst gekeken wordt naar deze drivers. Zo zijn voor IT’ers uit het Verenigd Koninkrijk die internationaal willen werken de mogelijkheid om ervaring op te doen en een beter klimaat de belangrijkste drivers. Voor Belgische IT’ers zijn carrièremogelijkheden en het werken voor een internationale organisatie weer belangrijke motieven om over de grens te gaan werken.


“Europees is er voldoende IT-arbeidspotentieel voor Nederland voorhanden. Hiervoor is het belangrijk dat Nederlandse werkgevers de juiste argumenten gebruiken in hun recruitmentstrategie. Eén generieke Europese boodschap werkt daarin minder goed dan expliciete boodschappen op land of zelfs stadsniveau. IT’ers uit Londen werven voor Amsterdam vraagt om andere argumenten dan IT’ers voor Eindhoven”, aldus Matthijs de Fauw, internationaal arbeidsmarktanalist van Intelligence Group.

 

Wilt u meer inzicht in de geheimen van succesvolle werving van IT’ers (in Europa)
Tijdens het event van Sterksen, VONQ en Intelligence Group gaan wij op 4 september in op het succesvol werven van IT’ers. Vanuit Sterksen wordt ingegaan op het vergroten van de IT-vijver en het verhogen van conversie in de werving, waarna VONQ meer op de online recruitment marketingstrategie ingaat. Intelligence Group bespreekt de opvallende feiten en ontwikkelingen op de IT arbeidsmarkt, trends en ideeën om (meer) IT’ers te werven en het European Recruitment Dashboard: hét dashboard waarmee u straks alle relevante doelgroepinformatie over IT’ers in Europa direct bij de hand heeft.


Dit event gaat niet zozeer over lange termijn strategieën, maar staat in het teken van concrete acties om morgen het verschil te maken om meer IT’ers aan te trekken. Meld u nu aan!

 

Technische verantwoording
De Global Talent Acquisition Monitor (GTAM) is het onderzoek van Intelligence Group naar de aanbodkant (beschikbaar talent) van de Europese arbeidsmarkt dat onder circa 60.000 unieke respondenten in 28 Europese landen is afgenomen. Hierbij zijn de respondenten uitgebreid ondervraagd op zaken zoals pullfactoren, favoriete apps en (vacature)websites, de candidate experience, internationale mobiliteit en meer. In dit onderzoek luidden de gestelde vragen: ‘’Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om in het buitenland te gaan werken?‘’ en “In welke landen zou u willen werken?”. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig van GTAM 2018.

Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Intelligence Group via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800.