Nieuws & blogs

Recruiters benaderen mannen veel vaker dan vrouwen

Recruiters hebben een blinde vlek voor vrouwelijk talent. Vrouwen worden veel minder vaak voor een baan gevraagd dan mannen, zelfs nu er op de krappe arbeidsmarkt van alle kanten aan personeel wordt getrokken.

Die scheve verhouding bestaat in vrijwel alle beroepen, ook in branches waar vrouwen van oudsher sterk zijn vertegenwoordigd, zoals de zorg, blijkt uit een analyse van de sourcingsdruk die Intelligence Group heeft gemaakt op verzoek van het FD.

In het arbeidsmarktonderzoek wordt gekeken hoe vaak werknemers, laatstejaars studenten en werklozen worden benaderd voor een (andere) baan. Recruiters blijken daarbij bepaald niet sekseneutraal te werk te gaan. Terwijl 43% van de mannen meldt dat ze minstens één keer per kwartaal worden benaderd, geldt dit slechts voor 31% van de vrouwen.

Geen toeval

'Waarom dat zo is, weten we niet’, vertelt Geert-Jan Waasdorp, eigenaar van Intelligence Group, aan het FD. 'Het kan met vindbaarheid en profilering te maken hebben, maar ik vermoed dat er onbewust ook andere zaken spelen.' Veel recruiters beginnen hun zoektocht in databases. Als mannen zich op hun profiel beter presenteren of hun vaardigheden, titels en prestaties harder formuleren dan vrouwen, kan dat betekenen dat ze hoger op de shortlist komen en dus ook sneller worden benaderd.

Het berust in ieder geval niet op toeval volgens Waasdorp. 'Van de 33 beroepsgroepen die we onderscheiden, is er bij elf een significant verschil in het voordeel van mannen. Er is geen enkel vakgebied waar het omgekeerde gebeurt.' Door naar alle beroepsgroepen te kijken, wordt ook duidelijk dat het verschil niet voortkomt uit het feit dat vrouwen vaker in beroepen werken waar weinig aan actieve werving of sourcing wordt gedaan.

Het hele artikel is te lezen op het FD.

Sourcingsdruk man/vrouw

Percentage mannen en vrouwen per vakgebied dat gemiddeld minimaal 1 keer per kwartaal wordt benaderd

Vakgebied Mannen Vrouwen Significantie p < 0.01
Administratief/Secretarieel 28% 21% x
Agrarisch/Visserij/Tuinbouw  24% 31%  
Beleid en bestuur 41% 35% x
Beveiliging/Defensie/Politie/Brandweer 25% 24%  
Bouw 42% 52%  
Callcenter/klantenservice 39% 24%  
Communicatie/PR/Journalistiek 36% 34%  
Consultancy/Advies 53% 43% x
Cultureel/Kunst 34% 21%  
Design/Grafisch/Ontwerp 35% 26% x
Directie/(interim)-management 49% 40% x
Engineering 53% 49% x
Facilitaire dienstverlening/Schoonmaak 24% 15%  
Financieel/Accountancy 39% 38%  
Horeca/Bediening en voedselbereiding 35% 22% x
ICT/Automatisering 53% 50%  
Inkoop 34% 36%  
Installatie, reparatie en onderhoud 37% 32%  
Juridisch 32% 30%  
Kwaliteitsmanagement/Inspectie/Procesverbetering 45% 34%  
Logistiek (verpakking, verzending, magazijnbeheer) 27% 20%  
Marketing 48% 47%  
Onderwijs, opleiding en training 27% 19% x
Onderzoek/Wetenschap/R&D 34% 28% x
(para)Medische dienstverlening (mens of dier) 24% 19%  
Personeel en organisatie/HRM 36% 33%  
Persoonlijke dienstverlening (kappers, schoonheidsspecialisten e.d.) 27% 14%  
Productie 29% 15%  
Sociaal/Maatschappelijk/Agogisch 23% 23%  
Toerisme/Recreatie/Sport 33% 23% x
Transport 27% 19%  
Verkoop/Commercieel/Sales 34% 21% x
Verpleging/Verzorging/Welzijn 24% 18%  

 

Onderzoeksverantwoording

De cijfers zijn gebaseerd op uitkomsten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, dat elk kwartaal wordt uitgevoerd. Cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op dataverzameling van de afgelopen Q3 2017 tot en met Q2 2019. Hier vielen 24.595 respondenten onder de Nederlandse Beroepsbevolking (werkenden, laatstejaars studenten en werkelozen).