Nieuws & blogs

Niemand zit te wachten op anoniem solliciteren

Iedereen heeft recht op een transparante arbeidsmarkt. Een markt zonder beperkingen, met gelijke kansen en met inzicht in eigen potentie. Intelligence Group wil bestaande belemmeringen en beperkingen oplossen en heeft hiervoor knelpunten op de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van de werknemer onderzocht. In dit onderzoek zijn 2.716 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking bevraagd over hun wensen bij het zoeken naar een nieuwe baan. De resultaten zijn door het team van Intelligence Group geanalyseerd en hier zijn een aantal noemenswaardige inzichten uit voortgekomen. 

Transparantie over baan, arbeidsvoorwaarden en procedure

Werkgevers moeten duidelijker en vollediger zijn. Het vermelden van het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden namelijk als belangrijk gezien - dit bekleedt met 44% een duidelijke eerste plek op het wensenlijstje. Over het algemeen lijkt er onduidelijkheid te zijn rondom het proces van solliciteren, waardoor een vraag naar overzichtelijkheid is ontstaan. Van alle ondervraagden zou 34% graag een concrete omschrijving van de inhoud van het werk willen. Opvallend is hier dat deze vraag vooral onder laatstejaars studenten hoog is: 40% van hen zegt hier behoefte aan te hebben. 

Een interessante constatering is dat waar de studenten een voornamelijke focus hebben op het proces van het vinden van een geschikte baan, de werkenden en werkzoekenden vooral bezig zijn met de baan of het bedrijf zelf. De studenten willen in meerdere mate één gezamenlijke vacaturesite, meer duidelijkheid over het sollicitatieproces en 29% van hen zou graag een test willen afleggen waardoor meteen duidelijk wordt of zij wel of niet bij de vacature passen. Als tegenhanger hiervan maakt het de studenten weinig uit of de werkgever kijkt naar gegevens zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Slechts 15% van hen geeft aan hier behoefte aan te hebben tegenover het gemiddelde van 22% van het totaal. Dit kan te maken hebben met het soort vacatures waar deze groep op solliciteert en de doelgroep waar zij binnen vallen: ze zijn relatief jong en hoog opgeleid.

De werklozen lijken in hogere mate behoefte te hebben aan anonimiteit: een opvallende tegenhanger van de wens van de studenten. Slechts 30% van hen wil meer duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden, tegenover 44% van het totaal aantal ondervraagden. Ook vinden werklozen het erg belangrijk dat de werkgever niet kijkt naar gegevens zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau en zouden zij liever zien dat een motivatiebrief niet meer nodig is. Het lijkt er dus op dat deze groep vaker bang is dat deze onderdelen hun kansen op de arbeidsmarkt belemmert in plaats van ten goede komt.

Met een zeer lage score vinden we de interesse in anoniem solliciteren onderaan de lijst. Slechts 6% van de respondenten geeft aan dat deze optie het vinden van een nieuwe baan of werkgever makkelijker zou maken. Omgedraaid houdt dat in dat 94% het geen interessante optie vindt, ondanks dat het onderwerp de afgelopen tijd regelmatig aandacht heeft gekregen in de politiek. Hierbij is het opvallend dat respondenten, ondanks de afwezige behoefte aan anoniem solliciteren, in hogere mate aangeven dat zij niet willen dat werkgevers vragen naar gegevens zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Betekent deze tegenstelling dat studenten een bepaalde mate van controle willen over hun anonimiteit?

 

 

NBB

Werkenden

Laatste jaars studenten

Werklozen

Aantal respondenten

2.716

2220

220

276

Een nieuwe baan of werkgever vinden zou makkelijker zijn als

 

 

 

 

Salaris en arbeidsvoorwaarden vermeld staan in de vacature

44%

46%

37%

30%

Inhoud en taken van het werk concreet en overzichtelijk zijn beschreven

34%

34%

40%

32%

Er één vacaturesite zou zijn in Nederland met alle vacatures

27%

26%

35%

27%

Duidelijkheid is over de procedure/het sollicitatieproces

26%

25%

34%

25%

Ik mijn salaris bruto-netto kan uitrekenen

24%

25%

24%

18%

Werkgevers niet kijken en vragen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau

22%

22%

15%

31%

Vacatures een test hebben zodat ik kan zien dat ik op de vacature pas

21%

19%

29%

29%

Er geen motivatiebrief meer nodig is

19%

20%

14%

22%

Alle vacatures eenzelfde opzet hadden en daarvoor goed vergelijkbaar zijn

13%

13%

19%

13%

 Er standaard cv input wordt gevraagd die iedereen (minimaal) moet gebruiken

11%

11%

12%

11%

Ik weet wie mijn toekomstige collega’s worden

11%

11%

9%

9%

 Ik weet welke bureaus bemiddelen in mijn vakgebied

10%

9%

15%

8%

Inhoud en taken van het werk uitvoerig worden voorgedaan in een filmpje

8%

8%

10%

10%

Bekend is wie de sollicitatiegesprekken doen

7%

7%

9%

9%

Ik weet waar mijn vakgenoten zich bevinden online (groepen op diverse social media kanalen, webinars) en offline (communities, events, meet-up)

6%

5%

9%

8%

Dat ik anoniem kan solliciteren

5%

5%

6%

9%

Bron: Intelligence Group, 2021

 

Een eerlijke kans op de arbeidsmarkt

De respondenten werden ook bevraagd over de factoren die hun kansen op de arbeidsmarkt zouden verhogen. Hier komt duidelijk naar voren dat het aannemen op basis van skills en vaardigheden als zeer belangrijk wordt gezien: het staat met 38% bovenaan de lijst. Een reden voor de hoge score hiervan is het heersende gevoel dat vacatures niet worden ingevuld op basis van iemands kunnen, maar dat het door externe factoren wordt bepaald. Naast het belang van aannemen op basis van skills vinden de ondervraagden duidelijkheid op verschillende onderdelen erg belangrijk. Kennis van welke vragen tijdens een sollicitatie gesteld moeten worden en weten waar relevante vacatures te vinden zijn scoren hoog. Al met al maakt dit duidelijk dat het gebruik van skills en transparantie tijdens de procedure zorgen voor eerlijkere kansen op de arbeidsmarkt en dat hier grote behoefte aan is. 

Verder zien we dat vooral de laatstejaars studenten onzeker zijn over hun start op de markt. Zij weten niet welke vragen ze moeten stellen en hun zelfvertrouwen ligt laag. Dit is een logisch en misschien zelfs positief feit, want het betekent dat studenten een goede indruk willen maken door de juiste vragen te stellen en door te weten waar recruiters op letten. Ze hebben duidelijk meer behoefte aan informatie over het sollicitatieproces en willen weten wat hier belangrijk is. Ze zijn echt bezig met het opdoen van kennis over hoe ze het meest effectief een geschikte baan kunnen vinden om zo met een knal van start te gaan!

Wanneer we de werklozen onder de loep nemen, zien we dat zij met name aangenomen willen worden op basis van hun skills en vaardigheden. Wel 44% van hen geeft dit aan, tegenover 38% van het gemiddelde. Zij willen hun vakmanschap gebruiken om te laten zien dat ze van grote waarde zijn voor een werkgever. Ook heeft een groot deel van hen de wens om eerst een week stage te lopen bij de eventuele nieuwe baas: wederom laat dit zien dat aannemen op basis van skills erg belangrijk is. Door middel van een stage krijgt de werkgever een eerlijk beeld van het kunnen van de werknemer en zo worden ze op juiste waarde geschat.

 

 

NBB

Werkenden

Laatste jaars studenten

Werklozen

Aantal respondenten

2.716

2220

220

276

Ik zou meer kans maken op de arbeidsmarkt als

 

 

 

 

Ik werd aangenomen op basis van mijn skills en vaardigheden

38%

39%

32%

41%

Ik mezelf beter zou kunnen verkopen/sterke pitch heb

22%

23%

23%

18%

Ik weet welke vragen ik moet stellen tijdens het sollicitatiegesprek

22%

21%

35%

18%

Weet waar ik relevante vacatures kan vinden

20%

18%

27%

25%

Ik kan werken aan mijn zelfvertrouwen

19%

17%

27%

26%

Ik eerst kennis zou mogen komen maken voor ik solliciteer

18%

17%

21%

20%

Weet hoe ik moet netwerken

17%

16%

25%

13%

Ik weet waar recruiters op letten bij het zoeken naar nieuwe medewerkers

15%

14%

23%

11%

Ik eerst een week stage kan lopen

15%

13%

18%

21%

Ik zou bellen, voordat ik solliciteer

13%

13%

11%

12%

Ik elk jaar een gesprek met een loopbaan- of ontwikkelcoach kan hebben

10%

10%

7%

11%

Ik hulp zou krijgen bij mijn sollicitaties

10%

9%

12%

15%

Ik een opdracht uit zou mogen voeren of mijn vakmanschap mag komen tonen (praktische beroepen)

9%

9%

8%

16%

Bron: Intelligence Group, 2021