Nieuws

Jongeren werven met gezondheid en work & life balance spreekt aan

51% van de jongeren geeft aan voor een goede werk-privé balans te zorgen.

De interesse in een gezonde levensstijl en het belang van een goede werk-privé balans is sterk bij de jongeren uit de Nederlandse beroepsbevolking. Zo geeft de helft van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan bewust gezond te leven. Binnen die jongerengroep zijn (para)medici (57%) het meest bewust bezig met een gezonde levensstijl. Daarentegen blijkt dat ICT’ers (17%) en onderwijskundigen (15%) het minst bewust gezond leven. Verder geeft een vierde van de personen in deze leeftijdscategorie aan dat zij sterk geïnteresseerd is in een gezonde levensstijl. Wanneer er naar de werk-privé balans gevraagd wordt, blijkt dat meer dan de helft (51%) van de 18 tot 30 jarigen voor een goede werk-privé balans zorgt. Dit blijkt uit het recente onderzoek van Intelligence Group op het GfK Consumentenpanel waarbij 1.003 hoogopgeleide jongeren uit de Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar ondervraagd zijn naar de interesse in en het bewust nastreven van een gezonde levensstijl en de werk-privé balans. Factoren die steeds belangrijker worden in aantrekkelijk werkgeverschap en behoud en aantrekken van talent.

Figuur 1: bewust nastreven van een gezonde levensstijl in de leeftijdscategorie 18 – 30 jaar per beroepsgroep

Ik ben bewust bezig met een gezonde levensstijl

Een vierde van de jongeren is sterk geïnteresseerd in een gezonde levensstijl
Wanneer er aan de jongeren tussen de 18 en 30 jaar wordt gevraagd in hoeverre zij interesse hebben in een gezond leven, blijkt dat een vierde hier sterk in geïnteresseerd is: meer dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking (21%). Naast het bieden van opleidingsmogelijkheden voor deze groep is het inspelen op de gezonde levensstijl van talenten een belangrijk beweegmotief om u als aantrekkelijk werkgever neer te zetten, concludeert Maaike Kooter, projectleider employability bij Intelligence Group.

‘’In een sterk aantrekkende markt is behoud en aantrekken van talent cruciaal. Wat mensen belangrijk vinden verschilt enorm per doelgroep en verandert over de tijd. Het toenemende succes van mindfulnesslessen, bootcampclubs, sapbarren en stappentellers is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van de groeiende interesse in een gezonde levensstijl. Voor werkgevers is het daarom steeds belangrijker om in de beleefwereld van medewerkers en potentiële medewerkers te komen, aldus Maaike Kooter.

51% van de jongeren zorgt voor een goede werk-privé balans
Wanneer er naar de werk-privé balans wordt gevraagd, blijkt dat 51% van de jongeren voor een goede werk-privé balans zorgt. Waar ICT’ers (59%) en (para)medici (53%) hier meer dan gemiddeld voor zorgen, geldt dit niet voor verpleegkundigen. Ten opzichte van het gemiddelde van deze leeftijdscategorie (11%) geeft 16% van de verpleegkundigen aan niet voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning te zorgen wat bijna 1,5 keer meer dan gemiddeld is. 

Figuur 2: werk-privé balans in de leeftijdscategorie 18 – 30 jaar per beroepsgroep

Ik zorg voor een goede balns tussen inspanning en ontspanning

‘’Om met name deze millennials te bereiken wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om in de beleefwereld van medewerkers en potentiële medewerkers te komen. Waren woorden als vitaliteit en employability tot 2017 vooral termen die gebruikt werden in het kader van duurzame inzetbaarheid, zien we deze termen nu steeds vaker terugkomen in het werven van talent’’, aldus Maaike Kooter.

Technische verantwoording
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 15.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. Voor dit onderzoek heeft Intelligence Group de data van AGO gekoppeld aan data van het GfK consumentenpanel met betrekking tot de stellingen over een gezonde levensstijl. Hiervoor zijn voornamelijk de hoogopgeleide jongeren uit de Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar ondervraagd. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO en het GfK consumentenpanel van 2017.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit onderzoek ontvangen of bent u geïnteresseerd in een uitgebreide analyse met betrekking tot interessegebieden van doelgroepen? Neem dan contact met Intelligence Group op via info@intelligence-goup.nl of door te bellen naar 088-730 28 00.

Lees meer: