Nieuws & blogs

Intelligence Group wederom glansrijk geslaagd voor de ISO 27001

Op 13 juni was het zover: de externe audit van DNV GL op de ISO 27001:2013 norm. Met trots kunnen wij meedelen dat Intelligence Group glansrijk door de tussentijdse audit is gekomen vooral door het hele jaar aandacht te besteden aan informatiebeveiliging in de dagelijkse gang van zaken. De auditor merkte onder andere op dat de gehele organisatie betrokken is bij bijna alle Information Security Management System (ISMS) processen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de interne audits, ISO-quizzen en de jaarlijkse risico analyse. Ook stelde de auditor vast dat we (tot op een zekere hoogte) informatiebeveiliging van onze leveranciers verlangen en dit ook toetsen.


AVG implementatie
Daarnaast heeft de externe auditor vastgesteld dat Intelligence Group de intreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming goed heeft geïmplementeerd in de werkprocessen. Zo is onder andere het privacy statement aangepast, is er een Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is er een verwerkingsregister opgesteld. De implementatie van de AVG was een upgrade aan het informatiebeveiligingsbeleid aangezien Intelligence Group al informatieveilig handelde.


Informatiebeveiliging en privacy gewaarborgd
Sinds 2016 is Intelligence Group al bezig geweest met het integreren van informatiebeveiliging in de werkprocessen. In juni 2017 is dit bekroond met het behalen van het ISO 27001:2013 certificaat. Zo weten (toekomstige) klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zeker dat Intelligence Group uiterst voorzichtig en zorgvuldig omgaat met data en persoonsgegevens.

>>> Bekijk hier het nieuwe ISO 27001 certificaat van Intelligence Group

 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over hoe Intelligence Group informatiebeveiliging heeft geïmplementeerd in het dagelijks handelen? Neem dan contact op met de Security Officer via 088-730 2800 of informatiebeveiliging@intelligence-group.nl.