Nieuws & blogs

Intelligence Group opnieuw ISO 27001 gecertificeerd

Op 6 juli 2020 is Intelligence Group opnieuw ISO 27001 gecertificeerd voor het verzamelen, verrijken, beheren, en delen van arbeidsmarktdata ten behoeve van werving, employability en kredietverstrekking.

Informatiebeveiliging is voor veel bedrijven een belangrijk punt op de agenda. Het conform verwerken van persoonsinformatie en het beschermen tegen datalekken is van groot belang. Zo ook voor Intelligence Group, een bedrijf dat 100% om arbeidsmarktdata draait. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarktgerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Intelligence Group hanteert daarom de hoogst denkbare privacy en dataveiligheidsstandaarden, en is naast AVG-proof ook ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van de gedocumenteerde informatie. Intelligence Group houdt zich voortdurend bezig met het integreren van informatiebeveiliging in de werkprocessen. Doordat de data procesmatig is ingericht volgens de ISO 27001 norm, kan Intelligence Group de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie waarborgen. Zo weten (toekomstige) klanten, partners, leveranciers, en andere belanghebbenden dat er altijd uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met data en persoonsinformatie.  Bekijk hier het nieuwe ISO 27001 certificaat.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe Intelligence Group informatiebeveiliging heeft geïmplementeerd in het dagelijks handelen? Neem dan contact op met onze Security Officer via 088-730 2800 of informatiebeveiliging@intelligence-group.nl.